Kde zjistím ceny elektřiny na burze?

Jak zjistit ceny elektřiny na spotovém trhu? Pomohou údaje Operátora trhu státní společnosti OTE. Jedním z jeho úkolů je organizování krátkodobého trhu s plynem a krátkodobého trhu s elektřinou.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Krátkodobý trh s elektřinou

Tzv. spotové tarify elektřiny odrážejí to, za kolik se obchoduje elektřina na tzv. krátkodobém trhu. Pro toho, kdo tento tarif využívá, je tedy klíčové zjistit, jaká je aktuální hodnota této ceny. Od té se totiž v konečném součtu odvíjí to, kolik se za elektřinu za určité období zaplatí. Důležité je tedy získat aktuální informace, podle kterých lze ovlivnit své chování a spotřebu. Stejně tak dodavatelé elektřiny do distribuční sítě, kteří nemají fixovanou cenu přetoků, musí dávat pozor, za jakou cenu elektřinu dodávají. I v Česku totiž může nastat stav, kdy je cena elektřiny na tomto trhu dokonce záporná, neboť se jí vyrábí více, než se spotřebuje. Typicky je to za hezkého počasí o víkendu, kdy je nízká spotřeba. Dodavatel by v takovém případě dokonce za odběr elektřiny ještě zaplatil.

Informace pomáhají ušetřit nebo vydělat

Elektřina se nakupuje s různě odloženou dodávkou, a to až na několik let. Délka tohoto odložení ovlivňuje cenu elektřiny. Nakupovat ji lze také na krátkodobém trhu, kdy je dodávka prakticky okamžitá. Ceny elektřiny se na tomto trhu pohybují od naprostého minima, či dokonce záporu, až po maxima obrovské výše. Jde o trh nesmírně volatilní, což může pro některé odběratele, ale také výrobce znamenat jak příležitost, tak pohromu. Právě dostatek informací je totiž klíčový, protože je žádoucí podle aktuálního stavu upravit své chování, ať už odběr elektřiny nebo naopak dodávku. Nízké ceny elektřiny pro odběratele znamenají příležitost, kdy spustit energeticky náročné spotřebiče, pro výrobce pak naopak utlumení výroby nebo ukládání vyrobené elektřiny na baterii místo do sítě.

Ceny elektřiny a operátor trhu

Organizováním krátkodobého trhu s elektřinou se u nás zabývá OTE, státní firma, která informace o cenách na tomto trhu také zveřejňuje. Na webu této společnosti lze najít záložku Krátkodobé trhy. Zde se nachází tabulka a graf. V tabulce je hodinu po hodině uvedené, kolik elektřiny se v určitou hodinu zobchodovalo, dále minimální cena, za kterou se nakoupila a maximální cena, průměr a poslední cena, za kterou se obchodování v tuto hodinu uzavíralo. V grafu jsou pak zobrazené stejné údaje v přehledné formě. Pokud je u některé ceny znaménko minus, pak jde o tzv. záporné ceny, výrobce elektřiny zaplatil za její dodávku. Údaje zde jsou pravidelně po hodině aktualizovány a jde o spolehlivý zdroj těchto informací.

Aplikace a automatizace

K získávání informací o ceně elektřiny mohou posloužit také různé aplikace. Je třeba instalovat pouze ty, které jsou od skutečně prověřených zdrojů. Některé aplikace dokonce umožňují určitou automatizaci, takže uživatel sám nemusí ceny elektřiny na spotu sledovat. Aplikace je bude sledovat za něj a podle výše ceny bude spouštět spotřebiče nebo ovlivňovat výrobu elektřiny.

zdroj: https://www.ote-cr.cz/cs

Související článek

Češi podceňují úspory: Fotovoltaika ušetří až trojnásobek odhadovaných částek!

V Česku je stále obrovský prostor na energetické úspory. S těmi vlastně teprve začínáme. Prim přitom hraje fotovoltaika, ačkoliv se stát snaží domácnosti tlačit v ...