Kdo je zodpovědný za likvidaci fotovoltaiky?

Počet prodaných recyklačních panelů stále roste. Za určitý čas se blíží doba, kdy by měly tyto panely dosluhovat. Kdo je zodpovědný za jejich další zpracování a likvidaci?
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Fotovoltaické panely mají uváděnou životnost kolem 25 let. Jejich skutečná životnost je zatím ještě záhadou, neboť máme s touto technologií doposud příliš malou zkušenost. Je možné, že nás překvapí a že vydrží dlouhá desetiletí, ale je možné, že se najdou i takové panely, které vydrží mnohem kratší dobu, než je uváděná životnost. Každopádně se jedná o výrobek složený hned z několika různých materiálů a prvků, který může naše životní prostředí velmi výrazně poškozovat, a proto je potřeba se postarat o jeho náležitou likvidaci a pokud možno také recyklaci.

Za likvidaci platí výrobce nebo dovozce

Stejně jako jiné technologické výrobky i fotovoltaické panely má povinnost likvidovat jejich výrobce nebo dovozce panelů. Ten s touto likvidací tedy počítá dopředu a stejně tak i s cenou, kolik ho bude likvidace stát. Cenu za likvidaci tak v konečném součtu zaplatí konečný zákazník dopředu, neboť cenu za likvidaci panelů promítne výrobce do prodejní ceny.

Povinnost demontovat a odvézt

To ale neznamená, že ten, kdo fotovoltaické panely využívá, nemá žádné povinnosti, které s likvidací panelů souvisí. Pokud se chce panelů zbavit, protože například dosloužily nebo se výrazně snížila jejich účinnost, pak by je měl na vlastní náklady nechat odmontovat ze střechy a dopravit do sběrného dvora nebo na jiné sběrné místo, kam se odnáší elektroopad. Zde je mohou odložit zcela zdarma a nechat jejich osudu. Jejich další cestou by pak měla být z velké části recyklace. O tu by se měl postarat ten, kdo elektroodpad sbírá. Panel je poměrně složité zařízení, které je z velké části složené ze skla, které je poměrně snadno recyklovatelné. Dále se skládají z několika drahých kovů, bohužel ale je jejich separace stále velmi obtížná. Na vývoji recyklace fotovoltaických panelů pracují mnohá vědecká pracoviště, která přicházejí s novými podněty, jak jednotlivé prvky separovat s co nejnižšími náklady.

Recyklace fotovoltaických panelů díky kolektivnímu systému

O recyklaci fotovoltaických panelů se u nás stará několik kolektivních systémů. Nově by mělo jít také o kolektivní systém Ekolamp, který od září nabízí výrobcům a dovozcům fotovoltaických solárních panelů plnění rozšířené odpovědnosti výrobce pro výrobky uvedené v současnosti na trh tím, že se registrují do kolektivního systému Ekolamp. Systém umožňuje zapojení každého výrobce či dovozce fotovoltaiky. Ekolamp za ně zajistí plnění zákonných povinností zpětného odběru nejen pro solární panely, ale také pro související elektropříslušenství. Za to výrobci platí Ekolamp jednotný recyklační příspěvek ve výši 3,50 Kč za každý kilogram solárních panelů, které jsou uvedeny na trh. Tato částka slouží k financování budoucí recyklace těchto zařízení, čímž se minimalizuje negativní dopad na životní prostředí.

Zdroj: www.ekolamp.cz

Související článek

Čeští experti vytvořili prvního energetického a stavařského rádce, je poháněn umělou inteligencí

Stavíte či rekonstruujete nemovitost a nevíte, jaká energeticky úsporná opatření jsou pro vás vhodná? Experti kolem respektovaného portálu Refsite spustili prvního českého energetického rádce, který ...