Když fotovoltaika učí

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Olomouci instalovala na svou střechu fotovoltaiku. Tu zde budou využívat také pro výuku.
Fotovoltaika bude sloužit k výuce | zdroj: SPSE Olomouc

Fotovoltaická elektrárna, která bude učit

V rámci dne otevřených byla v pátek 1. prosince 2023 slavnostně předána a uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna, která bude sloužit nejen pro dokrývání vlastní spotřeby objektů školy, ale také jako výuková pomůcka pro žáky a studenty VOŠ a SPŠE v Olomouci. Nyní se zde mohou pochlubit instalovanou technologií o výkonu 6 kWp. Jde o sadu 12 panelů Trina Vertex instalovaných na ploché střeše dílenské budovy, 3 střídače značky Victron 48/3000, kontrolní panel Victron Cerbo,  MPPT tracker Victron a baterii Pylon US 3000C s kapacitou 3,55 kW. Systém je dále rozšiřitelný.

Využijí ji pro několik předmětů
Ve škole plánují široké využití pro výuku – od Základů elektrotechniky (zdroje, Ohmův zákon, děliče napětí), přes Elektroniku a Elektrotechnická měření (voltampérová charakteristika, vnitřní odpor, vlastnosti polovodičových prvků) až po databázové systémy (zpracování naměřených dat, vykreslování spotřeby, filtrování). „V Základech elektrotechniky budeme fotovoltaiku využívat pro vysvětlení stejnosměrného, střídavého proudu a velikosti napětí na konkrétních parametrech naší fotovoltaické elektrárny. Vždycky je lepší pracovat s reálnými hodnotami než jen čísly. Mimo jiné i proto, aby žáci věděli, že FV panely nedávají 1,5 V a podobně,” řekl Solárnímu magazínu Josef Kolář, ředitel školy.

Výuka elektrotechniky v praxi
Dále žáci získají představu o tom, co je to výkon, příkon a energie, jaký příkon má budova ve dne při provozu a v noci, kolik spotřebuje energie. „Kolik jsou schopny vyrobit fotovoltaické panely v zimě, v létě, za jasného dne, pod mrakem a jestli to stačí pro provoz budovy. Jestli baterky vydrží přes noc. Vše se dá počítat a ověřit empiricky. Dozví se, co je proudová hustota – pro stejný výkon je při menším napětí potřeba větší výkon a tudíž vodiče s větším průřezem. Dále se bude probírat princip funkce fotovoltaických panelů, konstrukce, technologie výroby, konstrukce střídače s transformátorem, zpracování dat z měření a technologie baterií, porovnání, velikost, výpočty kapacity, doby napájení konkrétního spotřebiče. Tyto body se dají převést do konkrétní práce v hodině. V Elektronice probereme střídač a půjdeme se podívat na to, jak vypadá pro 3 kW. Dále si žáci zjistí konkrétní proudy a vypočítají, jaký by měl být průměr drátu a porovají s tím, co tam máme, až po měření konkrétních hodnot a jejich zpracování. Víc budeme vědět za rok, až si s ní budeme trochu hrát,” slibuje Josef Kolář.

Pokryjí vlastní spotřebu

Téma fotovoltaiky je obsaženo v několika předmětech, v Základech elektrotechniky, Elektronice, Elektrotechnických měřeních, Výpočetní technice, Programování a Databázových systémech. Využívání energie vyrobené fotovoltaikou zde plánují výhradně pro pokrytí vlastní spotřeby, která činí cca 30 kW.„Případné přebytky v denních dobách mimo provozní režim školy budou ukládány do instalované baterie. Uložená energie následně poslouží např. pro provoz trvale běžících serverů a dalších zařízení. Výhledově plánujeme využití energie v prázdninových měsících pro ohřev TUV, která bude mimo období výuky využívána jak pro potřeby úklidu budov, tak pro nájemce tělocvičny,” prohlásil Josef Kolář. Dodávat elektřinu jinam v rámci společenství, která je nyní již možné zakládat, zatím nechystají. „Vznik energetického společenství prozatím není plánován, další vývoj v této oblasti bude závislý od strategických rozhodnutí zřizovatele školy, tedy Olomouckého kraje,” uzavřel Josef Kolář.

Související článek

Prodáváte elektřinu z fotovoltaiky? Pozor na skryté pasti, které vás mohou stát tisíce

Pro výrobu elektřiny prostřednictvím fotovoltaiky je charakteristická určitá nerovnováha. Někdy není elektřiny dost a někdy se vyrábí s obrovskými přebytky. Jak výhodné je nyní tyto ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz