Solarni magazin nové logo

Končí vám smlouva na elektřinu? Pozor na automatické prodloužení

Mnozí odběratelé mohou tápat v tom, zda mají hledat jiného dodavatele, nebo zůstat u toho stávajícího. Jak lze změnit smlouvu s dodavatelem elektřiny?
Dodavatel nemá zákonnou povinnost upozorňovat na blížící se termín prolongace | zdroj: Freepik

Pozor na konec cenového stropu

Konec roku 2023 s sebou zřejmě přinese konec stropu na elektřinu, dále pak opětovné placení poplatku za obnovitelné zdroje. Výběr dodavatele je tedy klíčový, zároveň některým zákazníkům může hrozit významné zdražení elektřiny. Pokud totiž zákazník fixoval cenu elektřiny na vyšší úrovni, než byl strop, pak ho od nového roku zřejmě nebude nic chránit a elektřinu bude přeplácet. Ceny elektřiny totiž za dobu jednoho roku naštěstí klesly, i když o úrovních z roku 2020 si můžeme jen nechat zdát. Jak se ochránit před zdražením a jak v současné době vybírat dodavatele elektřiny?

Smlouva na dobu určitou nebo neurčitou

Připomeňme, že dodavatelé elektřiny nabízejí uzavření smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouva na dobu určitou má pevně stanovenou cenu za kilowatthodinu elektřiny, uzavírá se na přesně dané období jednoho roku, dvou let, či tří let. Po tuto dobu nemůže zákazník od smlouvy odstoupit. Pokud ano, dodavatel mu může udělit sankci. Dále je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem elektřiny na dobu neurčitou, kdy lze odejít kdykoliv. Je třeba pouze zachovat podmínky výpovědi. Cena elektřiny ale není pevná, může se měnit. Cena tedy může být vyšší, na druhou stranu má zákazník volnost a může odejít kdykoliv, když najde lepší nabídku.

Výpovědní lhůta smlouvy

Abyste smlouvu s dodavatelem vypověděli řádně, je třeba dbát na výpovědní lhůty. Ty se liší podle toho, zda jde o výpovědní lhůtu smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud jde o smlouvu na dobu neurčitou, pak ji můžete vypovědět kdykoliv s tříměsíční výpovědní lhůtou. Smlouvu na dobu určitou lze vypovědět jen v přesně stanoveném období, a to v časovém oknu určitého období před tzv. výročím smlouvy, tedy dnem, kdy má smlouva za stanovených podmínek přestat platit. „Energetický zákon automatickému prodlužování smluv na dobu určitou nijak nebrání. Spotřebiteli však dává možnost prolongaci odmítnout, pokud s ní nesouhlasí. Musí tak ale učinit nejpozději dvacet dnů před tím, než by obnovená smlouva začala platit.“ radí Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, a dodává: „Každý si přitom musí pohlídat, kdy mu smlouva končí a kdy by se měla prodloužit. Dodavatel totiž nemá zákonnou povinnost nás upozornit na blížící se termín prolongace.“ Pokud se rozhodnete změnit dodavatele, pak je třeba zaslat výpověď v tomto období. V případě, že zasíláte výpověď smlouvy poštou, počítejte také s tím, že pošta má na doručení doporučené zásilky pět dnů. Pokud se výpověď zpozdí o jeden jediný den, pak je neplatná.

Výpověď pošlete včas

Pokud nepodáte výpověď včas, pak to neznamená, že se ocitnete bez dodavatele. Zůstáváte u původního dodavatele, a to za podmínek, které stanovil dodavatel ve své nabídce. Tu zpravidla rozesílá dva měsíce před koncem smluvního období. „Seriózní dodavatelé, alespoň podle našich zkušeností, spotřebiteli zašlou dopis nebo přinejmenším e-mail s oznámením o blížící se prolongaci, případně i s novou cenou. Zvlášť nyní, pokud vědí, že dojde k výraznému zdražení produktu a zákazník by si vysokou cenu zafixoval na dva nebo na tři roky dopředu. Ne všichni dodavatelé jsou ale seriózní a někteří využívají toho, že zákon nevyžaduje aktivní souhlas spotřebitele s prolongací. Aktivní musí být naopak zákazníkův nesouhlas s prolongací, tedy výpověď smlouvy.“ upozorňuje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ. Pokud nezašlete dodavateli výpověď, má se za to, že s těmito podmínkami souhlasíte. Tuto automatickou prolongaci je tedy si třeba pohlídat, neboť se tak může stát, že získáte automaticky nevýhodné podmínky. Zároveň se může stát, že zákazník uzavře současně smlouvu s jiným dodavatelem, taková smlouva by byla ale neplatná a zákazník by ji musel zrušit v období do 14 dnů od zahájení dodávky, což zákon také umožňuje.

Zdroj: ERÚ

Související článek

Cena elektřiny v Německu překročila 100 eur za megawatthodinu. Co to znamená pro Česko?

Velkoobchodní cena elektřiny pro německý trh s dodáním v příštím roce, která je pro Evropu klíčová, dnes překročila 100 eur (zhruba 2500 Kč) za megawatthodinu ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz