Krajské úřady investují do fotovoltaiky na veřejných budovách

Krajské úřady napříč celou republikou ve velkém investují do budování fotovoltaických elektráren na svých nemovitostech. Dalšímu rozvoji brání podle všech oslovených úřadů především schválení novely OZE II.
Fotovoltaiku na veřejné budovy je důležité naplánovat | Foto: Freepik

Například jen Jihočeský kraj hodlá do roku 2029 investovat z vlastních prostředků 400 milionů korun. „V loňském roce bylo zpracováno posouzení úsporných opatření z hlediska proveditelnosti, které se týká nejen samotné fotovoltaiky, ale i celkových energetických úspor, kdy bylo posouzeno 56 objektů v majetku Jihočeského kraje,“ uvedla pro Solární magazín Hana Brožková z oddělení vnějších vztahů kraje. Kraj Vysočina investuje do snižování energetické náročnosti budov desítky milionů ročně. V loňském roce kraj zpracoval studie proveditelnosti na instalaci fotovoltaických elektráren. „Nyní jsme připravili tři pilotní projekty, osazení fotovoltaických elektráren na objekty v majetku kraje, na které je nyní zpracovávána projektová dokumentace. V přípravné fázi je nyní vytipováno dalších 16 objektů vhodných pro instalaci fotovoltaiky,“ říká Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Jihomoravský kraj plánuje letos investovat do rozvoje fotovoltaiky 10 milionů korun. Do přípravy projektů, projekčních prací úspor energií a do výstavby střešních instalací zainvestuje kraj cca 30 milionů. „U každého projektu sledujeme ekonomickou efektivitu projektu a cílem budování FVE je pokrýt spotřebu objektů. Krajské nemocnice, sociální služby a dětské domovy jsou svým charakterem trvalé spotřeby v průběhu roku ideálním objektem pro výstavbu FVE. Školské budovy mají v letních měsících nízkou spotřebu a u nich počítáme v rámci komunitní energetiky se sdílením elektrické energie do jiných krajských objektů,“ uvedl pro Solární magazín Petr Holeček z tiskového odboru kraje. Společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) aktuálně dokončila celkem 10 fotovoltaických elektráren. „Do června 2023 se počítá s dokončením celkem 30 FVE. Do konce roku pak vznikne zhruba dvojnásobný počet. Plán na rok 2024 předpokládá realizaci asi stovky FVE projektů,“ uvedl místopředseda představenstva THMP Tomáš Novotný. Praha jako investor řeší prostřednictvím THMP i výstavbu větších FVE. „Aktuálně řešíme výstavbu asi 5 FVE o velikosti 100 kWh+,“ uvedl Novotný. Jako ukázkové příklady přístupu k rozvoji fotovoltaiky by mohly sloužit dva kraje – Zlínský a Liberecký. Rozhovory s jejich zástupci zveřejníme v nejbližších dnech. 

Podle všech oslovených krajů brzdí rozvoj fotovoltaiky na veřejných budovách neexistence komunitní energetiky, kterou by měla řešit novela OZE II. Dále je to zrušení měření po fázích a zavedení součtového měření. Kraje by také přivítaly zjednodušení administrativy spojené s vyřizováním licencí u fotovoltaik nad 50 kWp, posílení distribučních sítí a jejich přeměnu na chytré sítě. Zástupci Jihočeského kraje by pak podle svých slov uvítali jasně nastavená pravidla pro realizaci fotovoltaiky na stávajících budovách a v zastavěném území, kdy např. sousední Horní Rakousko zcela přesně definuje, jak se má v těchto případech postupovat. 

Všem těmto tématům se bude Solární magazín věnovat podrobněji v následujících dnech.

Související článek

Brněnská firma získala od EU peníze na rozvoj energetické inteligence

Brněnská technologická společnost Mycroft Mind, která je součástí skupiny TTC, získala z fondů Evropské unie podporu deset milionů eur, v přepočtu 251 milionů korun, na ...