Které odvětví produkuje nejvíce emisí v Česku? Odpověď vás může překvapit

Nejvíce emisí produkuje výroba elektřiny. Právě proto dáváme velký důraz na podporu obnovitelných zdrojů. Cíl Česka pro rok 2030 je získávat 30 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Emise výrazně klesají

Od roku 1990, kdy dosahovaly 201,4 mil. tun CO2, klesly celkové emise ČR na 119,4 mil. tun CO2 v roce 2021. Ačkoli se o osobní dopravě často mluví jako o menším zlu, skutečnost je jiná. Stojí za více než deseti procenty emisí. Přes třicet procent emisí vzniká při výrobě elektřiny a tepla. Největším znečišťovatelem mezi uhelnými elektrárnami je mostecká elektrárna Počerady. Teplárny jsou odpovědné za 8 procent emisí. Zároveň emise z energetiky v Česku loni klesly meziročně o 16 procent, a to díky nižšímu vývozu elektřiny vyrobené z uhlí, snížení spotřeby a rozvoji obnovitelných zdrojů energie.

Znečištění kvůli průmyslu

Druhým největším znečišťovatelem je průmysl. Nejvíce emisí vzniká při výrobě oceli. Kvůli automobilové dopravě vzniká přes 9 procent emisí, při nákladní a autobusové dopravě přes 6 procent emisí. Emise z budov představují téměř desetinu celkových emisí, ze zemědělství více než 7 procent.

Od fosilních paliv ustupujeme

Česko se stále rychleji odklání od tradičních fosilních paliv. Stejně jako celá Evropa. Obnovitelné zdroje v loňském roce vyrobily 44 % veškeré spotřebované elektřiny v EU, díky čemuž spotřeba fosilních paliv klesla o více než čtvrtinu. Fosilní paliva klesla o rekordních 19 % na historicky nejnižší úroveň, když se na výrobě elektřiny v EU podílela méně než třetinou. V loňském roce klesla výroba elektřiny z uhlí o 26 % a z plynu o 15 %, což představuje největší meziroční pokles v těchto palivech přinejmenším od roku 1990. „Údaje za rok 2023 přinášejí povzbudivé zprávy o potenciální rychlosti zavádění obnovitelných zdrojů. Ambice EU dosáhnout do roku 2030 alespoň 45 % obnovitelných zdrojů znamená téměř zdvojnásobení současného podílu. Cíle členských států stanovené v jejich národních plánech v oblasti klimatu a energetiky však v současné době k naplnění této ambice nestačí. Všechny země Visegrádské čtyřky mají nižší cíle pro podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030, než doporučuje Komise, a neodrážejí tak možnosti, které jsou v současné době k dispozici,“ prohlásila konzultantka Aliance pro energetickou soběstačnost Tatiana Mindeková.

Emise v energetice se snižují

Od svého vrcholu v roce 2007 se emise v odvětví energetiky snížily téměř o polovinu. Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny vzrostl na rekordních 44 % a poprvé překročil 40 %. Tento růst obnovitelných zdrojů energie byl tažen větrnou a solární energií, které v roce 2023 vyrobily rekordních 27 % elektřiny v EU a dosáhly historicky největšího ročního přírůstku výkonu. Kromě toho dosáhla výroba větrné energie významného milníku a poprvé překonala výrobu elektřiny z plynu. Česko loni dosáhlo po dekádě stagnace téměř gigawattového růstu solárních elektráren. Data roční výroby ukazují, že solární elektrárny vyrobily meziročně o cca 16 procent čisté elektřiny více. Přispěl k tomu hlavně nárůst instalovaného výkonu fotovoltaiky, a to zhruba o 40 procent.

Zdroj: faktaoklimatu.cz
Svaz moderní energetiky
Aliance pro energetickou soběstačnost

Související článek

Ušetřit tisíce nechceme a dodavatele elektřiny moc neměníme. Zlevňovat je tak nikdo nenutí

Češi jsou velmi konzervativní a změnit dodavatele se stále dost bojí. Což je škoda, protože takto nemusí zejména ti největší dodavatelé o zákazníka bojovat a ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz