Majitel si užíval luxusu, klienti přišli o všechno. Kam zmizely miliony od lidí?

U dodavatele fotovoltaiky Alpha Solar probíhá insolvenční řízení. Doposud insolvenční správce shromáždil pohledávky za 140 milionů. Majetek, který se podařilo zajistit, je zlomkem této hodnoty.
Alpha Solar po sobě zanechala dluhy více jak sto milionů a nekvalitní instalace | Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Majetek prakticky žádný

Kam zmizelo více jak 100 milionů, ptají se stovky podvedených klientů společnosti Alpha Solar. Od podzimu běží insolvenční řízení, které doposud přináší velmi znepokojivé výsledky. Náhledem do insolvenčního rejstříku lze zjistit o insolvenci velmi zajímavé skutečnosti. Insolvenční správce sepsal dostupný majetek společnosti, mezi kterým je i vybavení kanceláří. Celková hodnota movitého majetku je 2 103 000, nezajištěno je z toho majetku za 1 341 000. Z hodnotnějšího majetku jde o jeden automobil Ford Mustang za 760 000, automobil Audi, pár kusů tepelných čerpadel a solárních panelů. Hodnota doposud nezajištěných finančních prostředků je 678 000 korun. Doposud nejsou zajištěny pohledávky dlužníka, což mohou být například nedokončené instalace, které jejich majitelé neuhradili.

Připojení do distribuční sítě se nezdařilo

V části, která se věnuje soupisu dluhu, je přihlášených mnoho klientů, kteří nárokují to, že ani po vybrání zálohy jim nebyla fotovoltaika dodaná, dále nárokují nedokončenou instalaci nebo instalaci s hrubými chybami, kvůli kterým nemohou fotovoltaiku využívat a tím pádem přišli o elektřinu zdarma. Insolvenční správce se nyní snaží spojit s některými klienty, kteří přihlásili své pohledávky a ty nejsou úplně v pořádku a musí se ještě přezkoumat. Klienti mají určitou naději, že tehdejší majitel společnosti Alpha Solar Petr Nečas skončí za své jednání před soudem. Správce totiž shromažďuje podklady pro žalobu o protiprávním jednání dlužníka. Doposud jsou v insolvenci přihlášeny pohledávky za 140 milionů korun. Firma vybrala na zálohách v roce 2022 celkem 134 milionů, v roce 2023 ještě dalších 65 milionů korun. Kde tyto peníze skončily? Z dokladů je dále patrné, že v roce 2023 převedl Alpha Solar 37 motorových vozidel, které měl ve vlastnictví, na třetí osoby. 

Pozor na instalace od Solar Alpha!

Klienti si také stěžují, že instalace fotovoltaiky byla nekvalitní a distributor ji odmítl připojit do sítě: „Následujícího dne, tj. 27. 6. 2023, se na místo dostavil pracovník společnosti EG.D., a.s., aby provedl připojení FVE do distribuční soustavy. Na místě však zjistil hned pět závad a odmítl fotovoltaiku do distribuční soustavy připojit. K domovnímu rozvaděči uvedl, že způsob, jakým byl předělán ze strany dlužníka, je naprostým provizoriem a musí být předělán řádně v souladu s předpisy,“ stojí v jednom z vyjádření k pohledávce. Nekvalitní instalace je to, na co by si měli dávat pozor i ti klienti, kterým Solar Alpha skutečně fotovoltaiku instaloval: „Po první zimě začalo paní téct do domu, popraskaly skoro všechny tašky, kde jsou háky. Hrozná amatérská práce, brousili pouze spodní tašky, aby na ní hák doléhal celou plochou. Dva nedotažené šrouby na profilech ani mezi panely. Háky ukotveny pouze jedním vrutem, který byl ještě k tomu krátký. Nic horšího jsem ještě neviděl. Celá střecha se musela sundat podložit háky, instalovat nové delší vruty, vyměnit tašky. Správně vybrousit. Znovu nainstalovat panely. Kdo máte od nich fotovoltaiku, radši si to překontrolujte, ať vám neteče do domu. K reklamaci se nehlásí, jsou v insolvenci,“ uvádí vlastní zkušenost Petr Linhart z instalační firmy, která instalaci po Solar Alpha opravovala.

Související článek

Změny v připojování fotovoltaik u ČEZ Distribuce

Od 3. června 2024 mění ČEZ způsob vyřizování žádostí o připojení výroben elektřiny (např. u fotovoltaik) k distribuční soustavě na hladině vysokého napětí od 100 ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz