Máte správně zapojenou FVE? A jste si jistí?

Máte již nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu, případně plánujete její pořízení? Důležité je nezapomenout na pojištění. Přece jen se jedná o významné zhodnocení budovy a také nemalá rizika spojená s provozem.
Správné zapojení fotovoltaiky ušetří čas i peníze | Foto: Shutterstock

Jedná se o složité elektrické zařízení, jehož část je na střeše a část v obytných prostorách. U pojištění se v podstatě jedná o aktualizaci smlouvy. Ideální je navýšení pojistné částky o hodnotu fotovoltaické elektrárny řešit ještě před samotným předáním FVE. Vhodné je si sjednat pojistku také pro případ požáru, kdy dojde ke škodám i na cizím majetku. „Vzhledem k tomu, že FVE jsou součástí nemovitosti, stačí klientovi mít sjednáno pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. U nás je to tedy produkt Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě, jehož nedílnou součástí je Odpovědnost z nemovitostí, která se vztahuje na činnosti v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo správou nemovitosti nebo také nabízíme samostatné pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti. Samotný právní základ nároku, tedy povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu, bychom pak standardně řešili v souladu s platnou právní úpravou,“ říká mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek. Podle mluvčího pojišťovny Kooperativa Milana Káni je pojistné za pojištění odpovědnosti v řádu stokorun. „Co se týče navýšení pojistného za navýšení pojistné částky pro nemovitost s FVE, pak se pojistné změní proporcionálně vůči navýšení pojistné částky. Pojistná sazba je stejná. Od pojistné částky domu včetně FVE nad 10 milionů korun je poskytována sleva,“ uvedl Milan Káňa. 

Vždy je potřeba mít dobře uschované doklady o FVE. „Zcela určitě doklady vztahující se k pořízení FVE, jeho instalaci vč. příslušných revizních zpráv. Samozřejmostí pak vždy musí být zdokumentování případné škody – ať už se jedná o fotografie nebo například videa. Pokud půjde o požár, je nutné vždy volat hasiče. Zpráva od nich rovněž slouží jako důležitý podklad pro řešení pojistné události. Obecně platí, že čím více podkladů, tím lépe,“ uvedl mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek. 

Jste si jistí, že vám firma udělala vše, jak měla? Je vše správně zapojené? Máte hromosvod a je podle norem? Máte přepěťové ochrany? Jsou na předepsaných místech? Je správné uzemnění? Máte správně nainstalované vypnutí panelů před „vstupem“ kabelů do nemovitosti? V případě požáru bude chtít každá pojišťovna zprávu vyšetřovatelů. A jestli zapojení nebude splňovat normy, bude se pochopitelně bránit proplacení vzniklé škody. Nezůstane pak nic jiného než škodu vymáhat po instalační firmě. Ale bude v době, kdy vznikne škoda, ještě existovat? 

Solární magazín bude hledat společně s odborníky odpovědi na tyto otázky a doporučovat možná řešení. A to jak pro ty, kteří již elektrárnu mají, tak i pro ty, kteří si ji plánují pořídit.

Související článek

Obchodní napětí mezi USA a Čínou eskaluje: Vyšší cla na solární panely a elektromobily

Vláda USA se rozhodla zpřísnit celní poplatky na dovoz solárních článků a elektromobilů z Číny. Tímto krokem se snaží ochránit domácí trh. Co to znamená ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz