Město Slaný odmítlo spolupráci s firmou Puretech na výstavbě solární elektrárny

Ve Slaném se konalo zasedání zastupitelstva, na kterém se hlasovalo o tom, zda město poskytne společnosti Puretech své pozemky, aby na nich vybudovala obří solární elektrárnu. Většinu pozemků má již Puretech ve svém držení. Město poskytnutí těchto pozemků odmítlo, drobní majitelé je ale firmě poskytli.
Společnost Puretech může solární elektrárnu prosadit i přes nesouhlas města zdroj: Královské město Slaný

Město Slaný odmítlo spolupráci s investorem

Jednání o spolupráci mezi městem a firmou Puretech trvalo čtyři hodiny, nakonec se zastupitelé rozhodli záměr nepodpořit. To ale naprosto neznamená, že by projekt vybudování solárního parku o velikosti 60 hektarů neměl pokračovat. Naprostá většina pozemků totiž patřila soukromníkům, kteří se většinou se společností Puretech domluvili. Projektu tedy nestálo nic v cestě. Již před časem to stvrzoval městský radní Vladislav Konvalinka: „Přes 80% soukromých pozemků má již zasmluvněných a o dalších se soukromými vlastníky jedná, žádná povolení od města nepotřebuje. Jediné, v čem město vstupuje do jednání, je pronájem velmi malých ploch, které jsou ve vlastnictví města (i bez nich je schopen investor solární park postavit). Zároveň investor chce jednat s městem o vzhledu solárního parku, kde by měly vzniknout cyklostezky, hřiště, rozhledna, část energie z parku by mohlo získat město pro své budovy a tak dále. Právě debata měla být hlavně o tom, co by si občané od investora pro město přáli, jelikož ten je schopen jim vyjít vstříc. Nicméně pokud by to bylo bráno „na sílu“, tak se investor nemusí s městem vůbec bavit a může rovnou budovat a nic tomu nezabrání. Takže jsem rád, že se nějakého dialogu stále držíme a že obě strany mohou jen získat.“

Město neschválilo plánovací smlouvy

Proti výstavbě solárního parku vznikla také petice, která tvrdí, že městské pozemky sice nejsou významné co do velikosti, ale svým umístěním a že bez nich bude pro Puretech složité se napojit na distribuci. Na druhou stranu spolupráci s investorem petice vítala, neboť tak bylo možné ovlivnit podobu solárního parku, například jeho prostupnost. Nyní město spolupráci odmítlo: „Zastupitelstvo města neschválilo plánovací smlouvy a zapojení pozemků města do plánovaného projektu. Znamená to, že město nebude pokračovat v jednáních a participaci na tomto projektu. Zda bude investor v přípravách projektu dál pokračovat pouze s majiteli některých pozemků v této lokalitě, nevíme,“ řekl Solárnímu magazínu Martin Hrabánek, starosta města Slaný. Starosta Slaného se ještě před zasedáním sešel s majiteli pozemků a prohlásil, že projekt stojí právě na nich. Pokud by se oni nechtěli zapojit a své pozemky poskytnout, město je poskytovat nebude.

Pozemky od majitelů Puretech má

Ačkoliv tedy zastupitelé města po více než 4 hodinovém jednání odmítli spolupráci s firmou Puretech podpořit, není jasné, zda se stavba obřího solárního parku zastaví. Je však jasné, že město nezíská kompenzace od Puretech, které měly z plánovací smlouvy vyplynout, v částce kolem 150 milionů. Dále se měl investor zavázat k dodávání levné elektřiny, vybudování cyklostezky v solárním parku, vyhlídkové věže a k tomu, že park nebude obehnaný plotem, ale bude průchozí. Chybějící pozemky neznamenají v tomto projektu závadu, kvůli které by se projekt nemohl uskutečnit. Ačkoliv je nelze vyvlastnit, distributor tudy může vést připojení síti za vzniku věcného břemena přes nesouhlas majitele pozemku.

Související článek

Češi podceňují úspory: Fotovoltaika ušetří až trojnásobek odhadovaných částek!

V Česku je stále obrovský prostor na energetické úspory. S těmi vlastně teprve začínáme. Prim přitom hraje fotovoltaika, ačkoliv se stát snaží domácnosti tlačit v ...