Na co si dát pozor ve smlouvě na fotovoltaiku?

Pokud si objednáváte fotovoltaiku, pak vám dodavatel předloží k podpisu smlouvu, která tuto dodávku zastřešuje. Co by v takové smlouvě nemělo chybět a na co si v ní dát pozor?
Smlouvy o instalaci FVE je vždy potřeba pořádně prostudovat | Freepik

Smlouva na fotovoltaiku je velmi důležitým dokumentem. Při případných potížích, které jak nám ukazují nedávné události, mohou nastat, bude tím hlavním, o co se můžete opřít při vyjednávání, případně lze její ustanovení vymáhat soudně. S dodavatelem fotovoltaiky většinou uzavíráte smlouvu o dílo, kterou připraví sám dodavatel. Pokud smlouvu uzavírá domácnost, jde o spotřebitelskou smlouvu, kterou lze reklamovat za podmínek, které jsou dané zákonem. Dodavatel ve smlouvě uvádí, že provede realizaci fotovoltaiky, a to na svůj náklad a nebezpečí. Kromě samotné instalace provádí dodavatelská firma ještě další činnosti. Jsou to jednak návrh provedení fotovoltaické elektrárny, ekonomická rozvaha návratnosti investice do fotovoltaiky,    návrh na čerpání dotací včetně jejich zajištění, nákup materiálu, pomoc s objednáním odběrného místa a další. Všechny tyto činnosti se mohou ve smlouvě zmínit. Zatímco některé smlouvy jsou mnohastránkové, některé mají tři stránky a pár příloh. Smlouvu je třeba si opravdu důkladně pročíst, případně povolat na pomoc právníka.

Obecná ustanovení a předmět smlouvy

Smlouva by měla uvádět identifikační údaje dodavatele a zákazníka. Dále se uvede předmět smlouvy, což je dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny o stanoveném výkonu případně s akumulací do baterií stanovené kapacity. Dalším důležitým ustanovením je doba a místo plnění, ve kterém se uvede termín, kdy se má instalace provádět, odběratel zase stvrdí, že na instalaci připraví dané místo, poté ji převezme a uhradí.

Cena a platební podmínky 

Velmi důležité je ustanovení o ceně a o tom, jakým způsobem ji bude odběratel hradit. Fotovoltaika se většinou hradí formou zálohy a doplatkem. Některé firmy chtějí velmi vysoké zálohy, což ukazuje na to, že nejsou právě seriózní a nemají zřejmě dostatečné prostředky pro instalaci. Přesnou výši zálohy a doplatku je třeba ve smlouvě uvést včetně termínu zaplacení a také účtu, na který je třeba zálohu a doplatek uhradit. Dále se ve smlouvě uvádí, kdy obdrží zákazník konečné vyúčtování.

Realizace instalace

Ustanovení, které se věnuje realizaci solární elektrárny, obsahuje důležité ujasnění, za jakých podmínek se dílo přebírá – tedy tehdy, když je připraveno k používání. Dílo se předává spolu s protokolem, ve kterém jsou uvedené veškeré související práce a materiál.

Odstoupení od smlouvy, reklamace a sankce

Během realizace fotovoltaiky může dojít k různým situacím, při kterých může požadovat jedna nebo druhá strana odstoupení od smlouvy. Ve smlouvě je tedy důležité přesně rozvést podmínky, kdy odstoupit lze.

Co si vyjasnit

Realizace solární elektrárny je poměrně komplexní služba, která zahrnuje celou řadu dílčích úkolů. Ty všechny je důležité ve smlouvě zmínit, aby se předešlo případným kolizím. Výslovně je třeba ošetřit, kdo zajišťuje připojení k distribuční soustavě a kdo má odpovědnost za správné připojení. Pokud by elektrárna začala pracovat bez platného připojení, může dojít k nepovoleným přetokům, odpovědnost za ně by měla být jasně dána. Díky tomu je jasné, že se zákazník nebude dohadovat o již uskutečněných nákladech s dodavatelem. Ve smlouvě by mělo být dále uvedeno, že dodavatel nese odpovědnost za to, že instalace je v souladu s předpisy stavebního zákona, zda je dodavatel odpovědný za získání dotace a zda její úspěšné vyřízení má vliv na výslednou cenu za instalaci.

Související článek

Ve Slavičíně vzniklo unikátní energetické centrum z bývalé kotelny

Ve Slavičíně se podařilo proměnit bývalou kotelnu v projektu Cirkula na místo, kde se potkávají ty nejvyspělejší energetické technologie. Podle starosty Tomáše Chmela město plánuje ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz