Na distribuční sazbě můžete ušetřit. Máte ji správně nastavenou?

Distribuční sazba má odrážet určitý charakter spotřeby konkrétního odběrného místa. Zatímco někde se elektřina využívá jen o víkendech, jinde pak pouze na svícení a elektrospotřebiče, v jiných místech se elektřinou ohřívá voda, topí nebo nabíjí elektromobil. Podle této spotřeby se odběrná místa rozdělují do distribučních sazeb.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Distribuční sazby umožňují buď odběr elektřiny ve vysokém tarifu nebo také v nízkém tarifu. Smyslem je přesouvat spotřebu velkých spotřebičů jako je elektrokotel, tepelné čerpadlo, bojler nebo nabíječka elektromobilu do určitých hodin, kdy je možné zajistit více elektřiny. Tyto spotřebiče jsou zapojeny do systému hromadného dálkového ovládání a sepnou se jen tehdy, pokud se elektřina odebírá v nízkém tarifu.

Nízký a vysoký tarif

Nízký a vysoký tarif se liší cenou elektřiny. V nízkém tarifu je cena nižší než ve vysokém tarifu. Mnoho dodavatelů dnes již dává jen jednu cenu tzv. silové elektřiny, nicméně cena za distribuci elektřiny stále tyto dva tarify rozlišuje. Proto lze na správném zařazení do distribuční sazby ušetřit. Distribuční sazba se uděluje jen na základě zapojení určitého spotřebiče. Žádá se o ni u distributora, nikoliv u dodavatele elektřiny. Pro udělení konkrétní dvoutarifní distribuční sazby je třeba revizní zpráva o zapojení elektrospotřebiče (akumulační kamna, tepelné čerpadlo, elektrokotel, bojler, wallbox) do systému hromadného dálkového ovládání. Jen v takovém případě může distributor konkrétní sazbu přiznat.

Jednotarifní distribuční sazby

Distribuční sazby pro domácnosti se označují písmenem d a číslicí konkrétní sazby, pro podnikatele se označují písmenem C. Mezi jednotarifní distribuční sazby patří sazba D01d, která se přiděluje odběrným místům s velmi nízkou spotřebou, typicky jde například o chaty a chalupy. Další jednotarifní distribuční sazba D02d je nejrozšířenější u českých domácností. Jde o střední spotřebu elektřiny, kdy rodina elektřinu využívá pro běžné elektrospotřebiče, ke svícení, případně vaření.

Dvoutarifní distribuční sazby

Distribuční sazba D25D je určena domácnostem, které využívají pro ohřev vody elektřinu. Tyto domácnosti mají nárok na osm hodin elektřiny v nízkém tarifu, kdy se nahřívá také voda. Distribuční sazba D26D je určená pro domácnosti, co topí akumulačním topením. Ty mohou využívat 16 hodin denně elektřinu v levnějším tarifu. Distribuční sazbu D56D mohou získat domácnosti s tepelným čerpadlem pro vytápění objektu. Ty mají nárok na 22 hodin levnější elektřiny. Domácnosti, které používají elektřinu k vytápění mohou zažádat o distribuční sazbu D57D, u které je 20 hodin denně cena elektřiny v levnějším tarifu. Poslední dvoutarifní sazbou je D61D a je určená pro místo, které využíváte převážně o víkendu. Levnější tarif je od pátku 12:00 do neděle 22:00.

zdroj: cez.cz

Související článek

Proč ceny elektřiny kolísají? Pohled do zákulisí energetických burz

Cenu elektřiny pro koncové spotřebitele stanovují dodavatelé elektřiny, kteří ji odvozují od svých nákladů, tedy v první řadě to, za kolik ji nakoupili na velkoobchodních ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz