Nekvalitní instalace fotovoltaiky ohrožují bezpečnost i návratnost investice

Nekvalitní instalace fotovoltaik trápí mnoho investorů. Stále důležitější tedy bude schopnost firem tyto instalace opravovat. Českobudějovická firma Sun construct musela opravovat špatnou instalaci na zdejším domově důchodců, která nesplňovala bezpečnostní požadavky. V rozhovoru s projektovým manažerem Ondřejem Broukalem a obchodním ředitelem Martinem Vaňkem zaznívá, jak náročná taková oprava je.
Domov seniorů | zdroj: Sun construct

Jak dlouho Sun construct působí v oblasti fotovoltaiky? Na jaké instalace se zaměřujete?

Společnost Sun construct je na trhu šestým rokem. Většina instalovaného výkonu je na instalacích pro rodinné domy, kterých jsme jen za loňský rok nainstalovali 1700. Většinu z tohoto počtu jsme provedli jako instalační partner společnosti E.ON energie a.s. V současnosti se čím dál tím více rozšiřuje naše oddělení fotovoltaiky pro firmy a obce, mimo jiné díky novým dotacím a snížení ceny fotovoltaických elektráren.

Jak probíhala instalace na domov pro seniory? Jaké jsou parametry instalace?

Prvním krokem bylo s ohledem na konkrétní atypickou situaci zajištění dostatečného množství informací o rozpracovanosti a vadách řešené instalace. Poté, co jsme si s kolegy z jednotlivých oddělení plán nápravy promysleli a odsouhlasili s investorem, přistoupili jsme co nejdříve k samotné realizaci. Samotné sjednání nápravy nakonec zabralo celkem 2 dny práce na střeše, a dále také 2 dny pro dokončení části elektra. Co se týká konfigurace, jedná se o systém se síťovým měničem SolarEdge SE30K. Na střechu objektu bylo osazeno celkem 62 kusů fotovoltaických panelů Jinko Solar JKM470N-60HL4-V na přízdvihových konstrukcích výrobce K2 Systems. Celkový instalovaný výkon elektrárny je 29,14 kWp.

Předchozí dodavatel musel od realizace odstoupit. S jakými problémy jste se zde museli potýkat a jak jste je zvládli?

Na instalaci bylo poměrně velké množství zásadních vad a nedodělků, které byly v rozporu nejen se závaznými normami, ale také v rozporu se všeobecnými zásadami či technickými postupy výrobců. Mezi nejzávažnější vady a nedodělky můžeme označit především nerespektování a nesprávné řešení hromosvodného vedení, nedodržení bezpečného stejnosměrného napětí, nevhodné vedení kabelových tras nebo také osazení nedostatečného množství balastní zátěže. Předchozí realizátor rovněž ignoroval fakt, že stávající odběrné místo bylo hrubě nevyhovující aktuálním připojovacím podmínkám. S ohledem na komplikovanost technického řešení, nedostatek místa a především fakt, že stavbu sloužící jako domov pro seniory není možné z důvodu zdravotního stavu některých osob pro sjednání rozsáhlé rekonstrukce nechat takto dlouho bez připojení elektrické energie, jsme byli nuceni společně s EG.D najít kompromisní řešení.

zdroj: Sun construct

Jak je náročné „předělávat“ po jiné společnosti rozpracovanou instalaci?

Převzetí jakékoliv rozpracované realizace je samo o sobě vždy velmi problematické a náročné. Pokud si běžnou realizaci již od prvotní administrace až k provedení díla řešíme sami, jsme schopni zajistit návaznost jednotlivých postupů a všeobecnou informovanost příslušných pracovníků v každé části procesu. Díky tomuto se poté v praxi předejde velkému množství problémů, chyb či časových prodlení. Pokud však akci v nějaké fázi rozpracovanosti přebíráme, je již velmi složité do konkrétní akce takto hluboce proniknout. Hlavním problémem je však dle našeho názoru především získat alespoň částečnou důvěru v realizované kroky neznámou firmou a jejími pracovníky, o jejichž kompetenci, vzdělanosti ani samotné profesní odbornosti nemáme nejmenší tušení. Vždy tedy postupujeme poměrně velké riziko.

Jak vznikl projekt instalace na domově seniorů a jak se bude vyrobená elektřina využívat?  

S ohledem na každodenní nepřetržitý provoz a významnou spotřebu budovy, bude prakticky veškerá vyrobená elektřina efektivně spotřebována v místě realizace.

zdroj: Sun construct

Můžete ohodnotit nejnovější vývoj v ČR na poli fotovoltaiky? Je podle vás podpora státu dostatečná?

I po změně dotačních podmínek pro rodinné domy, se stále vyplatí si FVE pořídit. Systémy se nyní lépe dimenzují dle spotřeby nemovitosti, případně si zákazník pořídí jen několik panelů pro ohřev vody, což dříve nebylo až tak běžné. Jiná je situace na trhu FVE pro firmy a obce, kde nyní zaznamenáváme výrazný nárůst v poptávce. To je dané jak nižší cenou elektráren, především díky poklesu v cenách technologií, tak díky novým dotacím, které platí od letošního března. I zde dává smysl vyrábět elektřinu především pro vlastní spotřebu a většina projektů má návratnost od 4 do 6 let.

Související článek

V místě dolů v Ústeckém kraji mohou vzniknout jezera či fotovoltaika

Na území zbytkových jam lomu Vršany, Dolu Nástup Tušimice a lomu Bílina by po ukončení těžby mohly vzniknout nové vodní plochy nebo fotovoltaické elektrárny. Předpokládá ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz