Solarni magazin nové logo

Nemocnice zavádějí úsporná energetická opatření s využitím fotovoltaiky

I nemocnice začaly brát úsporná energetická opatření vážně. V minulém roce a letos se připravuje mnoho projektů, které zahrnují fotovoltaiku a mají nemocnicím ušetřit významnou část prostředků.
Fotovoltaika na střechách nemocnic | zdroj: Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

Nemocnice Na Homolce

Nejnověji přišla s velkým projektem úsporných opatření pražská Nemocnice na Homolce. Tato opatření bude financovat nemalou částkou Ministerstvo životního prostředí. Celková výše podpory z Operačního fondu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám přesahuje 747 milionů korun. Dodavatel, kterým je společnost ENESA z ČEZ ESCO, garantuje minimální roční úsporu 4 200 MWh elektřiny a 8 700 MWh plynu, což při současných cenách činí více než 30 milionů korun ročně. Významnou úsporu přinese nemocnici mimo jiné výměna více než 10 500 svítidel za úsporné LED osvětlení. Součástí projektu je i fotovoltaika na střeše pěti objektů o výkonu 303 kWp. Je navržená tak, aby veškerou vyrobenou elektrickou energii nemocnice spotřebovala. Nemocnice předpokládá úsporu nákladů na energie ve výši 300 milionů korun v následujících deseti letech s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj cen energií.

zdroj: Nemocnice Na Homolce

Nemocnice v Náchodě

Na osmi střechách budov dolního areálu náchodské nemocnice má do konce února vyrůst celkem 1 298 fotovoltaických panelů, každý s výkonem 430 Wp. Celkový instalovaný výkon tak dosáhne 558 kWp. Instalací se má snížit emise skleníkových plynů o 418 tun za rok. Přes den se v dolním areálu nemocnice spotřebuje na provoz různých spotřebičů 600 – 700 kW. I při maximálním výkonu nově instalované fotovoltaické elektrárny se zde veškerá vyrobená energie okamžitě spotřebuje, takže jde o instalaci bez bateriového úložiště. Celkové náklady na výstavbu dosáhnou 25 milionů korun, necelých 14 milionů korun chce nemocnice pokrýt z dotačního programu OPŽP. Instalací se zde ušetří přibližně 12 % nakupované elektrické energie.

zdroj: Nemocnice Náchod

Nemocnice Písek

Od letošního roku začne písecká nemocnice využívat sluneční energii, díky níž uspoří velkou část provozních nákladů. Fotovoltaické elektrárny na střechách budov v jejím areálu budou mít celkový instalovaný výkon přes 300 kWp. Výstavbu prvních šesti právě dokončila. „Máme hotové fotovoltaické systémy na střechách administrativní budovy, kuchyně, provozně-technického úseku, hemodialyzačního střediska, neurologického oddělení a bývalého Hematologického oddělení. Za pár měsíců dokončíme ještě jeden solární systém na střeše nemocniční prádelny, jejíž objekt i technologie nyní prochází kompletní modernizací. V závěru roku jsme konstrukčně připravili i další plochy střech pro následné další elektrárny,“ uvedl vedoucí technického oddělení Dušan Vašek. Fotovoltaické projekty součtem za sto milionů korun nemocnice financuje z vlastních zdrojů, dotačních programů i díky podpoře Jihočeského kraje.

zdroj: Nemocnice Písek a.s.

Nemocnice Olomouc

Fotovoltaické elektrárny provozuje FN Olomouc již nyní na svých objektech A (centrální modrý monoblok), Y (II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická), S (Ortopedická klinika) a P (ambulantní pavilon Hemato-onkologické kliniky). Fotovoltaika už je nainstalována také na novostavbě pavilonu G (Oddělení klinické alergologie a imunologie). Dalšími budovami, kde je již vysoutěžen dodavatel a chystá se realizace, jsou pavilon Q (Dětská klinika) a nemocniční ubytovny. Celkový špičkový elektrický výkon již instalovaných fotovoltaických elektráren činí 422 kWp, což znamená zhruba pětinu momentální spotřeby celého areálu nemocnice. „V něm také zde vyrobenou elektřinu beze zbytku využíváme, čímž odpadá nutnost pořizovat nákladné bateriové úložiště. Takto dosažená úspora elektrické energie má pochopitelně nemalý dopad i na životní prostředí,“ konstatuje Vladimír Olejníček, hlavní správce areálu FN Olomouc. Všechny údaje týkající se výkonu svých fotovoltaických systémů a spotřeby i úspor energie plánuje Fakultní nemocnice Olomouc v dohledné době zveřejňovat na svém webu. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě vedle budování a provozování fotovoltaik přistupuje k šetření energie a životního prostředí také dalšími způsoby – mimo jiné stavěním budov v pasivním energetickém standardu, zateplováním svých starších objektů či zřizováním nabíjecích stanic pro elektromobily. „Pro zaměstnance jsme také zřídili mailovou adresu [email protected]. Jestliže zaznamenají případy plýtvání energiemi, mohou tuto skutečnost sdělit na tento mail,“ doplňuje vedoucí Odboru komunikace a marketingu FN Olomouc Ing. Veronika Jeřábková.

zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc

Nemocnice Uherské Hradiště

V listopadu loňského roku byl v uherskohradišťské nemocnici spuštěn provoz nové fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše hematologicko-transfuzního oddělení. Další instalace solárních panelů jsou plánovány i v letošním roce. „S náročným energetickým provozem v nemocnici doposud pomáhaly tři fotovoltaické elektrárny. Dvě fungují na střeše centrálních objektů, třetí byla instalována na zrekonstruovanou budovu plicního pavilonu. Objekt hematologicko-transfuzního oddělení byl osazen celkem 56 panely o jednotkovém výkonu 450 Wp. Do budoucna plánujeme fotovoltaiku instalovat na přístřešek pro sanitky, budovu garáží a také na střechu budovy „staré“ interny ihned poté, co bude dokončena její plánovaná rekonstrukce,“ sdělil vedoucí stavebních investic Ing. Pavel Lečbych. „Nemocnice je jako zdravotnické zařízení na spotřebu elektrické energie velmi náročná. Instalace fotovoltaických elektráren je jedním z řešení, které nám pomáhá vysokou spotřebu snižovat. Vyrobená energie bude v celém rozsahu spotřebována v areálu nemocnice. Předpokládáme, že díky nově instalovaným panelům se nám ročně podaří vyrobit 24 MWh, celková roční výroba instalovaných elektráren v areálu UHN pak bude činit cca 250 MWh, což odpovídá přibližně 4,6 % celkové spotřeby elektřiny,“ dodal Igor Balák, provozně správní náměstek. Náklady na pořízení nové fotovoltaické elektrárny dosáhly téměř 1,05 mil. Kč včetně DPH a byly uhrazeny z vlastních prostředků uherskohradišťské nemocnice.

Související článek

SFŽP: Vyzýváme žadatele ke zvýšené obezřetnosti při výběru dodavatelů a realizačních firem

Žádáme příjemce a žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám, a zvláště podprogramu Nová zelená úsporám Light, aby u dotačních projektů věnovali zvýšenou pozornost ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz