Solarni magazin nové logo

Nenechte se zaskočit. Co vše by měla pokrývat pojistka vaší fotovoltaiky?

Instalace střešní fotovoltaiky zažívá v Česku svůj nebývalý rozvoj. Zároveň se jedná o drahou investici ve výši několika stovek tisíc korun, která by měla mít velmi dlouhou životnost. Proto je jistě vhodné fotovoltaiku pojistit. Na co byste si měli dát především pozor?
Pojištění fotovoltaiky může krýt jak škody z poškození, tak škody třetím stranám | zdroj: Getty Images

Poškození fotovoltaiky

Pokud dojde k poškození fotovoltaiky, je škoda dvojího druhu. Jednak je škoda na samotném zařízení, které je třeba opravit, dále pak vzniká škoda kvůli tomu, že se nevyrábí elektřina a je třeba ji nakupovat za velké peníze ze sítě. Fotovoltaický systém může zároveň způsobit škodu někomu jinému. Typickým příkladem je například pád ze střechy, anebo zapálení objektu kvůli fotovoltaice. Všechna tato rizika je účelné co nejvíce snižovat pomocí vhodné pojistky. „Pojištění by mělo pokrývat nejen základní rizika, ale i potenciální škody způsobené třetím osobám,“ zdůrazňuje Irena Jakobová, specialistka na pojištění ze společnosti FinGO. Hlavním bodem, na který by se měli majitelé fotovoltaiky soustředit při pojištění fotovoltaických systémů, je nastavení adekvátní pojistné částky. Doporučuje se zvýšit pojistnou částku o celkovou hodnotu fotovoltaického systému (bez dotací), aby se předešlo riziku podpojištění a následným komplikacím při pojistných událostech.

Proč je důležité mít pojištěný fotovoltaický systém?

Fotovoltaické systémy mohou být náchylné k poškození vlivem počasí, jako jsou vichřice nebo krupobití, a také mohou být zdrojem požárů způsobených technickou závadou. Na druhou stranu platí, že fotovoltaika není z cukru a něco vydrží: „Dnešní solární panely totiž leccos vydrží – fotovoltaické panely umí odolat nárazu krupobití letícímu rychlostí 23 m/s o průměru 25 mm. Stejně tak jsou solární panely testovány na odolnost proti sněhu a větru – běžně by měly odolat zatížení sněhu kolem 5400 Pa, tj. 550 kg/m² a zatížení větrem 2400 Pa, tj. 244 kg/m². To zajišťuje, že fotovoltaické systémy zůstanou funkční a bez poškození i v případě silných sněhových nebo větrných bouří (pokud jsou správně ukotveny a byla zvolena vhodná konstrukce). Dále mají kvalitní solární panely zvýšenou odolnost vůči čpavku a solné mlze. I extrémním teplotním podmínkám umí dnešní solární panely více méně bez problémů čelit – panely by měly být odolné teplotám od -40 do +85 stupňů Celsia. To však neznamená, že na ně nijak nepůsobí teploty či sluneční paprsky a že na nich nemůže vzniknout nikdy žádný tzv. hotspot (horké místo) nebo mikrotrhliny. Samozřejmě může, ale právě proto jsou panely již při výrobě podrobovány zátěžovým testům. Minimálně u panelů “Tier 1”, které prochází přísným testováním a podléhají přísné kontrole v rámci výroby, by se vám nemělo stát například to, že vám panel jen tak po roce “odejde”, protože nebyl dodržen výrobní postup nebo že nebyly použity vysoce odolné materiály – což se běžně děje u neznámých značek (důležitý je totiž nejenom použitý typ článku, typ skla a ochranné fólie, rám, spojovací krabice, ale i pevnost každého prvku – to vše ovlivňuje celkovou životnost panelu). Zavedené výrobní firmy panelů všechny tyto parametry dlouhodobě testují a mají vlastní testovací laboratoře a díky tomu se posouvá vývoj v této oblasti postupně kupředu,“ uvádí instalační společnost EnergoSolar.

Jaká rizika kryje standardní pojistka?

Standardní pojistka nemovitosti zpravidla zahrnuje rizika jako jsou požár, vichřice, přímý úder blesku a pojištění přepětí. Proto by si měl každý majitel nemovitosti ověřit, co jeho pojistka skutečně pokrývá a co je třeba mít připojištěné. Například pojištění technické poruchy nebo odpovědnosti za škody způsobené fotovoltaikou nejsou vždy automaticky zahrnuty, ale často patří do rozšířené pojistky, oproti pojistce v základní verzi.

Klíčové kroky pro správné pojištění fotovoltaických panelů

V první řadě by měla nastat analýza rizik. Provozovatel fotovoltaiky si analyzuje všechna potenciální rizika spojená s instalací a provozem fotovoltaického systému. Poté je třeba si zvolit správný typ pojistky a zjistit, zda stávající pojistka pokrývá všechny potřebné aspekty nebo zda je třeba sjednat připojištění. Majitel může vše konzultovat s odborníky: nebojte se využít konzultace s odborníkem, který vám pomůže s výběrem nejvhodnější pojistky pro vaši situaci. Kromě výše zmíněného si dále prověřte také podmínky pojistné smlouvy, proces vyřizování nároků, finanční limity krytí a flexibilitu úpravy pojistky v případě změn systému. U fotovoltaiky nezapomínejte na tzv. pojištění technické poruchy elektrických a strojních zařízení. Toto riziko však na pojistném trhu tak běžné není a je třeba si ohlídat, zda ho pojišťovna nabízí již v základní variantě, nebo pouze jako připojištění.

Související článek

Jak se vyhnout předčasné demontáži fotovoltaiky?

Fotovoltaika by měla vydržet nejméně 25 let, což je doba, na kterou je na ni poskytována záruka. Množí se ale případy, kdy byla instalace špatně ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz