Nová éra chytrých sítí: Jak elektromobily pomáhají vyrovnávat spotřebu elektřiny

Elektromobily jsou naší budoucností. Důvodem jejich rozšíření je nejenom to, že je jejich provoz bezemisní, ale také jejich schopnost akumulovat elektřinu a v pravý okamžik ji dodávat do sítě.
Elektromobily mohou sloužit jako zařízení, která dodávají elektřinu do sítě, když je to potřeba | zdroj: Getty Images

Budoucnost: elektromobily a obnovitelné zdroje

Počet elektromobilů na silnicích roste. Podle studie Evropské agentury pro životní prostředí EAA  bude mít v roce 2050 kolem 80 % automobilů elektrický pohon. Jejich počet roste i v České republice, stejně jako infrastruktura potřebná pro jejich provoz. Rozvíjí se ale i počet obnovitelných zdrojů elektřiny. Podle Klimaticko-energetického plánu ČR se v roce 2030 počítá s tím, že podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě bude 30 %. To vše přispívá k tomu, že se snižuje objem emisí. Na druhou stranu se kladou velké nároky na distribuční síť a na vyrovnávání poptávky a nabídky po elektřině. Obnovitelné zdroje elektřiny nemají stabilní výkon, a tak je třeba jejich výrobu stále vyrovnávat. Pro někoho překvapivě k tomu mohou v budoucnosti dopomoci také elektromobily tím, že budou v okamžiku špičky a zvýšené poptávky po elektřině dodávat potřebnou elektřinu zpátky do sítě.

Elektřinu nejenom spotřebovává, ale také dodává

Právě řízení aktuální spotřeby elektřiny se ukazuje do budoucna jako oříšek. Využívání flexibility různých zdrojů se ukazuje jako cesta, jak situaci v síti vyrovnat. Právě elektromobil může být velmi flexibilní zdroj elektřiny. Jeho baterii lze nabíjet v době, kdy není o elektřinu takový zájem. V případě domácího výrobce elektřiny tehdy, když jsou výkupní ceny elektřiny nepříznivé. Elektřinu nemusí vozidlo nutně projezdit, ale lze ji naopak dodat zpátky do distribuční sítě. Případně lze stejně tak elektřinu načerpat ze sítě v okamžiku, kdy není o elektřinu zájem a ceny jsou příznivé a opět ji dodat za vyšší obnos. Osobní vozidla totiž nejsou stále v permanenci. Podle studií jsou provozovány v průměru hodinu denně, jinak jsou zaparkovaná a bez činnosti. Právě tehdy mohou posloužit jako zdroj elektřiny, což může být pro majitele elektromobilu velmi výhodné. Majitel nebo provozovatel elektromobilu tak na něm mohou vydělávat i tehdy, pokud bude elektromobil stát. Stačí pouze zjistit, kdy je v síti méně elektřiny a kdy se ji tedy vyplatí do ní dodat.

Infrastruktura a nové modely elektromobilů

Již nyní je definován standard, který označuje komunikaci elektromobilu s distribuční sítí. Tento standard se nazývá V2G (Vehicle to Grid). Pro rozšíření této nové technologie bude třeba jednak vybudovat novou infrastrukturu speciálních dobíjecích stanic, které budou umožňovat obousměrný provoz, tedy nejen čerpání elektřiny, ale také její ukládání. Dále je třeba, aby tento systém zavedly samotné automobilky. Již nyní přitom můžeme najít první vlaštovky. Například nejlevnější australský automobil MG ZS EV nabízí možnost ukládání elektřiny do sítě, stejně jako čínský BYD Atto 3 – V2L. Projekty dodávání elektřiny z elektromobilu najdeme v Evropské unii například v nizozemském Utrechtu, kde dodávají elektřinu do sítě vozy z flotily místní sdílené služby We Drive Solar. Tato služba zamýšlí vstoupit se stejným konceptem do dalších velkých měst v Evropě a zároveň vybudovat největší závod na výrobu obousměrných dobíjecích stanic v Evropě. Další pilotní projekt testuje Hyundai v Německu. Data z výzkumu chce navázat na výrobu elektromobilů.

České chytré sítě ve výstavbě

Česká infrastruktura tak, jak je vybudovaná nyní, zatím přenos elektřiny z elektromobilu neumožňuje. Pro odesílání elektřiny do sítě je důležitá schopnost komunikace všech prvků v síti v reálném čase. To umožní rozvoj tzv. Smart Grids, chytrých sítí. Smart Grid je síť nové generace, ve které je co nejvíce prvků a procesů zautomatizováno a je možné využívat obousměrný tok jak elektřiny, tak informací. Díky tomu, že je tato síť osazena senzory, je možné získávat mnoho důležitých informací a řídit efektivně její provoz. Chytré sítě jsou zmiňované ve Státní energetické koncepci, kterou vláda představila již před 8 lety. Tuto koncepci by měla vláda do konce letošního roku aktualizovat, neboť se výrazně změnily podmínky. Již nyní je ale jasné, že plán koncepce se naplnit nepodařilo.

Související článek

Provoz dobíjecí infrastruktury pro elektroauta dál roste, přibyly desítky stanic

Dobíjecí infrastruktura v Česku se dál rozrůstá. V prvním pololetí na hlavních tazích a ve městech přibyly desítky nových stanic, celkem jich tak nyní v ...