Novela energetického zákona definuje zranitelného zákazníka. Kdo to je?

Novela energetického zákona Lex OZE II přinesla kromě jiných změn také definici zranitelného zákazníka. Kdo to je a jaké má výhody?
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Kde se vzal zranitelný zákazník?

Ceny elektřiny vyskočily do výšin a mnozí odběratelé se dostali do tzv. energetické chudoby, kdy měli velké problémy s hrazením účtů za energie. Právě pro ně a s pochopením jejich obtížné situace vznikla kategorie zranitelného zákazníka. Cílem je, aby se tyto osoby nemohly nikdy dostat do situace, kdy nebudou mít dodávku elektřiny. Definici zavedla již Evropská unie v roce 2018, kdy určila, že mají členské státy samy vytvořit oporu v zákoně. Česká republika tak tenkrát neučinila, podobně jako nepřistoupila k mnoha jiným opatřením. Evropská komise s Českou republikou zahájila řízení o nesplnění povinnosti, aby až nyní došlo k napravení stavu.

Definice zranitelného zákazníka pomáhá lidem, kteří jsou zranitelní z důvodu svého zdravotního stavu. Jako zranitelná osoba je v zákoně uváděna osoba, která využívá „některé určené zařízení, které nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny, pokud je jeho využívání nezbytné pro zachování základních životních funkcí této osoby“. Konkrétní typ zařízení by měla stanovit vláda nařízením. Může se jednat jak o prostředek pro terapii, tak pro kompenzaci onemocnění, tedy o zařízení pro venkovní plicní ventilaci, zařízení na kompenzaci spánkové apnoe, domácí dialyzační přístroj, antidekubitní matraci, která je připojena na ventilátor a dále stropní zvedací zařízení. Tento výčet přístrojů ještě není definitivní. Zásadou však je, že se musí jednat o přístroje, bez nichž by zákazník dlouhodobě nemohl žít nebo bez kterých by došlo k velmi závažným zdravotním obtížím. To znamená, že se nemůže jednat například o elektrické vozíky a podobně. Zranitelným zákazníkem pak může být kromě zranitelné osoby i někdo jiný, a to ten, na koho jsou napsané energie v bydlišti zranitelné osoby. V původní analýze zranitelného zákazníka pak byla tato skupina mnohem širší, šlo například o osoby nad určitý věk, osoby pobírající určité sociální dávky, dávky invalidního nebo starobního důchodu nebo příspěvku na bydlení.

Zranitelný zákazník je spjatý s určitým odběrným místem. To je místo, v němž se nachází bydliště zranitelné osoby. Podle zákona jde o místo, které je připojené na hladině nízkého napětí s hodnotou plánovaného ročního odběru elektřiny do 30 MWh včetně. Právo zranitelného zákazníka lze uplatňovat ve vztahu k jednomu nebo více odběrným místům různých zranitelných osob, ale vždy pouze v bydlišti zranitelné osoby. Pokud tedy má například někdo na sebe napsané energie na více místech, kde bydlí zranitelné osoby, může uplatňovat tato práva na všech těchto místech. Práva zranitelného zákazníka nevznikají automaticky, ale zranitelný zákazník musí potvrdit svůj status a splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv potvrzením od lékaře, které je platné nejdéle 2 roky.

Práva zranitelného zákazníka

Zranitelný zákazník má oproti běžnému spotřebiteli rozšířená práva. Například pokud má dojít k plánovanému omezení nebo přerušení dodávky elektřiny, musí na to být adresně upozorněn nejpozději 15 dní předem. V případě, že neplní platební povinnosti vyplývající ze smlouvy, musí ho na to dodavatel upozornit nejpozději 15 dní před předpokládaným dnem ukončení smlouvy nebo ukončení či přerušení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru. V těchto případech má také obchodník před plánovaným přerušením dodávky elektřiny povinnost učinit podnět vůči orgánům pomoci v hmotné nouzi, respektive Úřadu práce ČR. Dále má zranitelný zákazník právo na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s dodavatelem, který je dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny a na zajištění dodávky elektřiny po dobu 3 měsíců od dodavatele, který je dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny. Dodavatel elektřiny je povinen udržovat evidenci údajů o zranitelném zákazníkovi a předávat potřebné informace provozovateli distribuční soustavy. Stejně tak provozovatel distribuční soustavy má povinnost vést evidenci určených odběrných míst a předávat údaje o dodávce elektřiny.

zdroj: Energetický regulační úřad

Související článek

Jak se vyznat ve vyúčtování za elektřinu a co s ním dělat

Porozumění faktuře za elektřinu je klíčové pro správné zúčtování spotřeby. Zahrnuje důležité položky, jako jsou přeplatky a nedoplatky, a informace pro změnu dodavatele či sdílení ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz