Solarni magazin nové logo

Obávané přetoky. Kolik za ně zaplatíte a jak jim předejít?

Přetoky vyrobené elektřiny do distribuční sítě mohou výrazně ovlivnit návratnost investice do fotovoltaiky. Proto by o nich měl vědět každý zájemce o solární elektrárnu.
Přetoky můžou vniknout pouze u fotovoltaických elektráren připojených do distribuční sítě | zdroj: Getty Images

Důležitá je stabilita sítě

Elektřina je objev, který je s námi již více než sto let. Stále jsou ale před námi mnohé výzvy k bádání ohledně jejích vlastností a k jejímu ovládnutí. Hlavním problémem distribuční sítě, na kterou jsou připojená jednotlivá odběrná místa, je její stabilita. V systému musí “obíhat” přesně tolik elektřiny, kolik se spotřebuje. Elektřina, která by byla “navíc” by znamenala nestabilitu systému, ve kterém by hrozily rozsáhlé black outy. Řídit rovnováhu systému je úkolem distributorů – u nás společností ČEZ, PRE a EG.D. Distributoři tedy řídí spotřebu, kdy má každá domácnost či organizace určený maximální rezervovaný příkon, tedy maximální odběr elektřiny v určitém časovém úseku. Domácnosti nemohou nikdy odebrat více, než je jejich maximální rezervovaný příkon. Například výrobní místa ale mohou. Pokud tak učiní a odeberou více elektřiny, než bylo domluveno, pak zaplatí pokutu. Spotřebu domácností se zároveň distributoři snaží ovlivňovat vysokým a nízkým tarifem, ve kterém se odebírá elektřina. Velké spotřebiče jeko elektrokotel nebo bojler lze spínat pouze v nízkém tarifu, odměnou je pak nižší cena elektřiny.

Výkon fotovoltaiky je nestabilní

Stejně to funguje naopak. Pokud člověk dodá do distribuční sítě více elektřiny, než si domluvil, platí pokutu za tzv. přetoky. Z uvedeného ohledu je připojování solárních elektráren pro stabilitu sítě poměrně složité. Solární elektrárny totiž nedodávají výkon stabilně, ten se liší podle slunečního svitu. Na rozdíl od například tepelné elektrárny, jejíž výkon lze přímo ovlivňovat dodáváním paliva, výkon solární elektrárny je nepředvídatelný. Pro distributory může znamenat okamžité překročení maximálního přetoku do sítě vážný problém, a proto i ten dost výrazně postihují. Každé připojené výrobní místo má tedy svoje jasně dané maximální výkony, které opět nesmí bez rizika pokuty překročit.

Pokuty za přetoky

Solární elektrárna vyrábí elektřinu nepravidelně a velmi snadno se může stát, že domácnost vyrobenou elektřinu nespotřebuje. Pokud domácnost nevyužívá baterii s úložištěm, pak elektřina přeteče do distribuční sítě. Distributor nesjednaný přetok “ohodnotí” sankcí.

Cena za překročení rezervovaného výkonu je rovna za každý kW překročení na hladině velmi vysokého napětí 350 Kč/kW/měsíc, na hladině vysokého napětí 861 Kč/kW/měsíc a na hladině nízkého napětí, na které se provozují domácí fotovoltaiky, 1 713 Kč/kW/měsíc. „Pokud má zákazník třífázový elektroměr, pak hned zaznamenává přetok, který je u nás pokutovaný. Je povolený jen přetok 115 wattů během 15 minut. A to přes to, že distributor přetok automaticky směřuje k nejbližšímu sousedovi, který právě odebírá elektřinu, tak elektroměr zaznamená přetok a pokuty. Přitom distributor tuto elektřinu dodává, takže na její distribuci vydělá,” uvádí Michal Marček, provozovatel webu balkonova-fotovoltaika.cz a dodavatel balkonových systémů, u kterých přetoky hrozí nejčastěji. Tyto systémy lze totiž pouze zastrčit do zásuvky a okamžitě vyrábějí elektřinu, která může přetéct do sítě.

Jak předcházet přetokům

Přetoky musí být vždy smluvně ošetřeny s distributorem elektřiny, zároveň je třeba mít uzavřenou smlouvu s dodavatelem, který bude přebytky vykupovat. Dále je třeba technicky upravit odběrné místo nebo výrobnu elektřiny tak, aby nedocházelo k překročení rezervovaného výkonu.

Související článek

SFŽP: Vyzýváme žadatele ke zvýšené obezřetnosti při výběru dodavatelů a realizačních firem

Žádáme příjemce a žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám, a zvláště podprogramu Nová zelená úsporám Light, aby u dotačních projektů věnovali zvýšenou pozornost ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz