Solarni magazin nové logo

Odstoupení od smlouvy na fotovoltaiku: Co byste měli vědět

Uzavřeli jste smlouvu na výstavbu fotovoltaické elektrárny, ale s firmou nejste spokojeni? V takovém případě byste měli mít možnost odstoupit od smlouvy. Víte, za jakých podmínek?
Mnoho dodavatelů fotovoltaiky si nabralo hodně zakázek a ty pak nestíhají realizovat | zdroj: Shutterstock

Dobrá smlouva – snadné odstoupení

Na pořízení fotovoltaiky se vždy uzavírá s dodavatelem smlouva. Její přípravě je třeba věnovat maximální pozornost, protože je to právě smlouva, díky které bude řešení případných nesrovnalostí jednodušší, a to včetně odstoupení od smlouvy. Pro co nejsnadnější odstoupení od smlouvy na pořízení fotovoltaiky je třeba mít na zřeteli zejména otázky týkající se termínů instalace, termínů zahájení provozu a podmínek ukončení smlouvy. Jednotlivé termíny jsou velmi důležité, neboť je na ně vázané vyplácení dotací. Všechny tyto skutečnosti musí být ve smlouvě zcela jasně určené. Ve smlouvě by dále mělo být uvedené ustanovení o sankcích, pokud dojde k prodlení jedné či druhé strany nebo při vypovězení smlouvy. „Některé firmy mají dokonce smluvní pokuty za odstoupení od smlouvy. Pokud připojení neschválí distribuce, měla by být sankce nulová. Toto však v řadě smluv chybí,“ upozorňuje Petr Kotek, energetický poradce a provozovatel stránky Refsite.info, která se zabývá recenzemi fotovoltaických firem.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Smlouvu na fotovoltaiku velmi často uzavíráme na dálku. Málokdo dojde do provozovny dodavatele a tam si nechá smlouvu vytisknout a podepsat. Smlouva se většinou uzavírá prostřednictvím internetu a platí na ní stejná ustanovení jako na jakékoliv jiné objednávky, které zákazník učinil mimo provozovnu. Takže je možné od smlouvy do 14 dnů po podpisu bez udání důvodu odstoupit. V takovém případě je třeba zaslat firmě výpověď, ať už poštou nebo do datové schránky, ale tak, aby měl zákazník potvrzení o tom, že výpověď zaslal. Výpověď by měla obsahovat jméno objednatele a název dodavatele, dále celkovou cenu za dílo, výši uhrazené zálohy, datum odstoupení od smlouvy a podpis. Pokud došlo k vyplacení zálohy, pak by ji měl dodavatel bez zbytečného zdržení vrátit objednateli takovým způsobem, jakým ji získal.

Odstoupení od smlouvy z důvodu neplnění smlouvy

Mnoho dodavatelů si nabralo příliš mnoho zakázek a ty pak nestíhá dodávat podle domluvy. Pokud je ve smlouvě řádně uvedený termín zahájení díla, pak lze od smlouvy odstoupit, jak upozorňuje organizace dTest: „Pokud prodávající nedodá dílo ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.“

Následky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy je třeba dohlédnout na vypořádání již proběhlých prací, tedy na vyrovnání se s dodavatelem za již provedenou práci a vynaložený materiál. Materiál je třeba buď uhradit nebo nechat dodavatele, aby jej demontoval a odvezl. Pokud dodavatel nereaguje, je jedinou možností obrátit se na soud. Zároveň je třeba komunikovat s patřičnými úřady, pokud se již podařilo nechat si vyplatit dotace na pořízení fotovoltaiky.

Související článek

Z NZÚ Light budou moci čerpat důchodci už pouze s jednou nemovitostí k bydlení

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) změní podmínky pro čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) Light. Nově budou moci čerpat starobní důchodci pouze s jednou ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz