Solarni magazin nové logo

Počet požárů domů s fotovoltaikou v roce 2023 vzrostl

Jedním z mýtů, který se o fotovoltaice traduje, je o její hořlavosti. Skutečná data hasičů ale nejsou zdaleka tak černá. Ke kolika požárům fotovoltaik v roce 2023 došlo?
Důležitá je správná instalace | zdroj: HZS ČR

Desítky požárů domů s fotovoltaikou ročně

Pokud porovnáme data za leden až listopad každého roku, pak zjistíme, že požárů fotovoltaik přibývá skokově, ale jedná se stále o jednotky. V roce 2021 došlo za 11 měsíců dohromady k 13 požárům domů s fotovoltaikou, v roce 2023 k 60 požárům domů s fotovoltaikou. Nelze ale říci, že jde o požáry, u kterých byla fotovoltaika příčinou požáru. „Vycházeli jsme z „bojového řádu“. Pokud hasiči vyjíždějí k požáru a je tam i fotovoltaika, eviduje se to jako budova s FVE, ať již bylo příčinou cokoliv,” řekl Solárnímu magazínu Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí hasičů.

Nejčastěji hoří rodinné domy s fotovoltaikou

Nejčastěji se jednalo o požáry domů, ve kterých se bydlí (32 požárů), 12 požárů bylo v budovách typu provizorií a garážích, sedmkrát hořelo na speciálních výrobních budovách s fotovoltaikou a osmkrát na veřejných budovách. „Podle inženýrské komory jsou nejčastější příčinou neodborné instalace fotovoltaik a podcenění jejich bezpečnosti,” dodává Jiří Fröhlich. Ve většině případů stála za vznikem požáru technická závada – celkem 51krát, z toho ovšem pouhých 13 požárů vzniklo v přímé souvislosti s fotovoltaikou.

Podceňuje se bezpečnost instalace

Fotovoltaik u nás skokově přibývá a lze čekat, že tento trend bude ještě sílit. Je tedy otázka, zda počet požárů fotovoltaik narostl z tohoto důvodu, nebo zda přibývá nekvalitně instalovaných fotovoltaik, které jsou nebezpečné. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě lidé podceňují bezpečnost instalací. „Určitě nedoporučujeme jít cestou montáže podle internetu a nakoupit nejlevnější výrobky s cílem co nejvíce ušetřit. Nesprávný návrh řešení, nevhodné materiály nebo neodborná instalace významně zvyšují riziko požáru. A to se může prodražit: ohroženy mohou být nejen celé nemovitosti, ale i lidské zdraví a životy. A to nejen majitele nemovitosti, ale i sousedů nebo zasahujících hasičů, neboť požárem zasažený FVE systém může být pod napětím vyšším než relativně bezpečných 120 voltů,“ vysvětluje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Problémy hlavně u rodinných domů

Problémy souvisí hlavně s instalací v rodinných domech. Instalace na průmyslových a veřejných objektech je totiž spojená s důkladnou revizí a povolovacím řízením. Problémem může být využívání plastových materiálů. „V poslední době dochází i k rozmachu plastových nosných konstrukcí, které kvůli nižší ceně nahrazují nehořlavý materiál a na nichž jsou uloženy panely. Plastová konstrukce ale není podle vyhlášky č. 114/2023 Sb. přípustná z hlediska bezpečné instalace, proto je nutné v těchto případech projít řádným stavebním řízením bez ohledu na výkon FVE,“ vysvětluje Ing. Josef Král, autorizovaná osoba v oblasti požární bezpečnosti staveb.

„S ohledem na vše výše uvedené velmi doporučujeme všem, kdo si fotovoltaické elektrárny pořizují, aby si ve vlastním zájmu nechali od autorizovaných osob zpracovat požárně bezpečnostní řešení a požadovali jeho naplnění i od dodavatelských společností. Platí to i v případech, kdy mají FVE nižší výkon než 50 kW a nevyžadují stavební řízení. Malé finanční výlohy mohou předejít veliké škodě. Ostatně nedivili bychom se, kdyby se podobná dokumentace a bezpečnostní řešení staly do budoucna povinností i pod tlakem pojišťoven,“ uzavírá Ing. Robert Špalek.

Související článek

Jak prosadit fotovoltaiku na střeše bytového domu ve společenství vlastníků jednotek?

Fotovoltaika na střeše bytových domů dostala díky novele energetického zákona zelenou. Záměr si ale musí společenství vlastníků bytových domů odhlasovat. Jak důležité hlasování připravit? ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz