Solarni magazin nové logo

Pojištění dodavatelů fotovoltaických elektráren

Již dva roky pokračuje v Česku boom fotovoltaických elektráren. Zájem o ně neklesá, a ani v následujících letech tomu nebude jinak. S enormním poptávkou souvisí i velký nárůst dodavatelů fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů celkově.
Opomíjené téma je pojištění dodavatelů FVE | zdroj: Shutterstock

Jako v jiných oborech, tak i v tomto se objevují nespolehliví a nedůvěryhodní dodavatelé. Jejich motivací je na zakázce (rozumějte na klientovi) co nejvíce vydělat. Zdánlivě tedy nabízejí výhodná a často i velmi levná řešení, která ale obsahují nekvalitní komponenty či nedodržují všechny povinné normy. Případně, a to je ten nejhorší případ, vyberou (vysokou) zálohu a k realizaci se nemají vůbec.

I přes medializaci negativních případů by zájemci o fotovoltaiku neměli podlehnout dojmu, že na trhu jsou jen tyto firmy. Naopak drtivá většina dodavatelů je seriózních a spolehlivých. Dokazuje to i nedávné vyjádření ředitele Solární asociace Jana Krčmáře: „Přestože byly v poslední době medializovány případy několika instalačních firem, které se dostaly do problémů, je celý sektor zdravý. Stále platí, že kdo má na domě vhodnou střechu, neměl by s instalací fotovoltaických panelů váhat, ale zajistit si ještě letos spolehlivý zdroj energie na dalších dvacet třicet let.“

Informace k pojistné smlouvě

Důležitou informací je mimo jiné to, zda je dodavatel pojištěný na případné škody a v jaké výši. Než tedy podepíšete smlouvu, určitě si zažádejte o informace k pojistné smlouvě dané společnosti. Typem pojištění musí být pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Neméně důležitý je limit plnění na jednu pojistnou událost. Rozhodně by měl být v desítkách, a nikoli v jednotkách milionů. Pojistné období by mělo být na dobu neurčitou.

Pojištění dodavatelské společnosti by mělo být samozřejmostí, protože nikdy nevíte, jaká situace může nastat. Stačí třeba skrytá vada na komponentu, která nemusela být odhalena. Je logické, že takovou situaci bude chtít majitel elektrárny hned řešit s dodavatelem.

Rada na závěr: Při výběru dodavatele a před podpisem smlouvy vždy trvejte na zaslání potvrzení o uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti. Féroví dodavatelé nemají co skrývat a rádi vám dané potvrzení poskytnou.

René Milota, jednatel společnosti Acetex s.r.o.

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz