Solarni magazin nové logo

Pokud začne hořet fotovoltaická elektrárna, hasiči ji hasit nebudou – je to pravda?

Po internetu se mezi laiky šíří mnohé různé fámy, že na hašení FVE neexistují žádné předem dané postupy a předpisy a hasiči tak vlastně ani neví, jak domy s fotovoltaikou hasit. Nebo, že pokud dojde k požáru ve fotovoltaické elektrárně, hasiči ji nebudou hasit kvůli proudu, který v ní proudí. Obě tato tvrzení jsou však nepravdivá.
Hasiči přesně vědí, jak mají postupovat při požáru FVE | Foto: bezpecnostprace.info

Hasičský záchranný sbor České republiky disponuje už roky dokumentem s názvem „Bojový řád jednotek požární ochrany“, který se věnuje taktickým postupům při zásahu u požárů fotovoltaických elektráren. Tento metodický list má číslo 48 P byl vydán již v roce 2017. Dokument popisující, jak mají hasiči postupovat při požáru FVE. K tomu všemu ještě existují také metodické pokyny a doporučení, které vydávají jednotlivé části hasičského sboru. Zde najdete kupříkladu článek na toto téma od HSCR ze Středočeského kraje.

Při hašení fotovoltaické elektrárny je důležité umět ji včas vypnout.

V metodickém listu najdete kompletní postup, který se týká hašení tohoto typu zařízení. Je třeba si uvědomit, že se jedná o elektrické zařízení, které je neustále pod napětím. Pokud svítí slunce na polovodičové panely, nelze je jednoduše jen tak vypnout.

Hasiči se zaměřují na zajištění odpojení fotovoltaické elektrárny od vnější elektrické sítě, odpojení sběrného kabelu od měniče a odpojení či minimalizaci připojených částí fotovoltaických panelů. Hasiči samozřejmě nemohou používat vodu k hašení elektrických zařízení, musí počkat na speciální jednotku, která je vybavena prostředky pro hašení pěnou. Všechny jednotky jsou připraveny k hašení elektrických zařízení s napětím do 400 V.

Informace o použitém systému by měla být proto označena v rozvodné skříni.

A jak je to s údajným nehašením v případě, že je budova osazena fotovoltaikou?

Samotný hasební plán stanovuje povinný postup při hašení. Není tedy pravda, že by hasiči nevěděli, jak postupovat. Naopak, jsou na to školeni a mají potřebné vybavení k hašení FVE. Stejně tak není pravda, že by vaši nemovitost hasiči odmítli hasit jenom proto, že máte na střeše fotovoltaiku.

Existuje ale možnost, ke které může velitel zásahu přistoupit, když jednotka zasahuje při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V.

V takovém případě je možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle právního předpisu – viz citace dále: „Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.”

Tento bod tedy může nastat při jakémkoliv rozsáhlém požáru při zásahu hasičů a netýká se to tak jen fotovoltaiky, jak si mnozí laici myslí.

Proto, pokud vidíte při požáru postávat hasiče kolem, není to kvůli tomu, že by nechtěli pracovat nebo zasahovat při požáru, ale protože je další hašení příliš nebezpečné nebo není při stávajících podmínkách dohašení možné se současnými dostupnými prostředky v daném místě a čase a nedává smysl tak dále plýtvat materiálem a silami zásahové jednotky hasičů.

Mezi největší komplikace při hašení požárů solárních panelů patří tyto důvody:

  • Nemusí být v místě požáru vidět (např. kvůli umístění panelů na ploché střeše apod.).
  • Hasivo nelze vždy aplikovat na celou plochu požáru.
  • Střechy budov jsou často více zatížené a při požáru hrozí riziko zřícení střechy nebo budovy.
  • Na střeše jsou použity různé typy solárních panelů.
  • V místě instalace elektrárny často chybí nebo je nedostatečná ochrana proti šíření požáru dále na jiné objekty.
  • Hašení je možné pouze z výškové techniky, protože žebříky se nesmí dostat do kontaktu se střechou.

Důvodů je samozřejmě více, ale jak vidíte, tak by je šlo v podstatě až na pár výjimek aplikovat i na hašení jakékoliv jiné nemovitosti bez solárních panelů.

Požár solárních panelů a jejich hašení má svá specifika. Nelze je hasit vodou ani pěnou, protože obojí je vodivé. Hasiči proto nemohou střechu hasit standardním způsobem, protože jde o zařízení vyrábějící elektrický proud. K likvidaci požáru fotovoltaiky tak hasiči přistupují jako k hašení zařízení pod proudem/elektrozařízení.

Hasiči jsou na tyto situace proškoleni a přesně vědí, jak hasit domy s fotovoltaickou elektrárnou – jen je třeba jim při případném požáru nahlásit, že máte fotovoltaiku.

I proto je nutné, než si pořídíte fotovoltaickou elektrárnu, mít k tomuto účelu zpracovanou dokumentaci požární ochrany – požárně bezpečnostní řešení stavby a samozřejmě i projektovou dokumentaci a vědět, jak fotovoltaiku rychle v případě potřeby odpojit. Taky je dobré nezapomínat na to, že pokud bude fotovoltaika na střeše budovy, může se stát, že bude potřeba aktualizovat začlenění provozovaných činností a vznikne povinnost zpracovat dokumentaci zdolávání požárů, která musí být schválena Hasičským záchranným sborem.

Michal Krčmář, www.energosolar.cz

Související článek

Jak se vyhnout předčasné demontáži fotovoltaiky?

Fotovoltaika by měla vydržet nejméně 25 let, což je doba, na kterou je na ni poskytována záruka. Množí se ale případy, kdy byla instalace špatně ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz