Solarni magazin nové logo

Pořídili jste si soláry na střechu? Pozor na podpojištění

Pokud si instalujete na střechu svého domu solární panely, neměli byste zapomenout na aktualizaci smlouvy na pojištění nemovitosti. Jen tak se vyhnete riziku podpojištění.
Připojistit fotovoltaiku se vyplatí | zdroj: Shutterstock

Pojišťovna nevyplatí plnou škodu

Asi každý tuší, že solární panely na střeše domu hodnotu nemovitosti navyšují. Pokud je na nemovitost uzavřeno pojištění, na což dbá každý správný majitel, dochází k novým parametrům smlouvy s pojišťovnou. Vyšší hodnotu nemovitosti je totiž třeba odrazit ve smlouvě a nechat si pojištění včetně jeho splátek spočítat správně. Podpojištění, tedy pojištění nemovitosti s menší než skutečnou hodnotou, je velkým problémem, protože nezaručuje to, proč si někdo pojištění uzavírá. A to sice jistotu, že pokud se něco pokazí, pojišťovna škodu plně nahradí. Ano, pojištění, které zákazník pojišťovny hradí, je nižší než při vyšší nahlášené hodnotě nemovitosti a je vlastně k ničemu.

Správná hodnota nemovitosti

Pokud dojde k pojistné události, pojišťovny totiž v první řadě přihlédnou k tomu, na jakou hodnotu byla nemovitost pojištěna. Pokud se jedná o zhruba 20 % méně, než je správná hodnota nemovitosti, pak se zpravidla tento rozdíl neřeší a pojišťovna vyplatí částku, která je pro náhradu škody potřebná. Pokud si ale zákazník pojišťovny pořídí drahou fotovoltaiku, případně ještě nemovitosti zrekonstruuje a trh s nemovitostmi ceny vyšponuje, pak se zákazník ocitne mimo toto pásmo a má poměrně velký problém. Částka, kterou mu pojišťovna může vyplatit, totiž na náhradu škody postačovat nebude.

Plnění se krátí

Pojišťovny se totiž snaží podpojištění předcházet a své klienty od něj odrazují různými sankcemi, aby pro ně nebylo výhodné. V první řadě částku krátí podle udané hodnoty nemovitosti, dále pak ještě na tuto částku uvalí sankce. Pro takové jednání mají pojišťovny oporu v Občanském zákoníku, kde se uvádí, že “Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.”

Podle novely občanského zákoníku z letošního srpna by pojišťovny měly postupovat poněkud odlišně. Jedná se ale o plnění zejména v případě tzv. totálních škod, kdy pojištěný o nemovitost zcela přijde. Původní znění zákona uvádí, že se při podpojištění sníží pojistné plnění z pojistné částky, kterou má pojištěný ve smlouvě. Podle nového znění se snižuje pojistné plnění ze skutečné výše škody. Proto i po novele může být podpojištění vážným problémem.

Aktualizujte smlouvu

Pokud si majitel nemovitosti instaluje solární panely, měl by jednat s předstihem. Ke škodě, zejména zásahu bleskem, může dojít třeba druhý den po instalaci a je tedy důležité být připravený. Přitom pro solární panely se nemusí sjednávat žádné speciální pojištění. Pojištění domu s fotovoltaikou se zajišťuje díky pojištění nemovitosti. Je však třeba rozlišit, zda se jedná o pojištění hlavní budovy nebo vedlejší, a to podle toho, zda jsou instalovány na hlavní budovu nebo na vedlejší, například na garáž.

Pojišťovny doporučují aktualizovat smlouvu na pojištění nemovitosti každé dva roky. Pokud dojde k rekonstrukci, nebo právě navýšení hodnoty nemovitosti instalací solárních panelů, pak kdykoliv. V první řadě je třeba smlouvu důkladně pročíst, neboť každá pojišťovna může mít jiné podmínky. Zatímco u některých pojišťoven postačí pouze navýšit hodnotu nemovitosti o hodnotu fotovoltaiky, u jiných pojišťoven je třeba pořízení panelů ve smlouvě výslovně zmínit.

Zdroj: Pojišťovny

Související článek

Brněnská městská solární elektrárna letos dosáhne sedminásobku současného výkonu

Téměř sedminásobně má letos vzrůst výkon solárních elektráren, které na střechách městských budov instaluje od konce roku 2021 společnost Sako Brno Solar. V letošním roce ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz