Poslat si elektřinu z chaty do bytu budete moci od července

Od července letošního roku by mělo fungovat Energetické datové centrum, které umožní sdílet elektřinu mezi různými subjekty. Lze si tak instalovat fotovoltaické panely na chatě a elektřinu využívat v bytě.
Ilustrační foto | zdroj: Pixabay

Druhá novela zákona přináší sdílení

Sdílení elektřiny umožňuje druhá novela energetického zákona, Lex OZE II. V tom se definují dva druhy sdílení elektřiny. Jednak bude možné sdílení v bytových domech, kdy se o jeden výrobní zdroj elektřiny budou dělit ostatní majitelé bytů, dále pak bude možné sdílet elektřinu z jednoho místa do druhého. Díky tomu se bude moci kdokoliv domluvit s výrobcem elektřiny, který má přebytky a ty využívat sám.

Energetická společenství

Širokým skupinám výrobců a odběratelů se bude říkat energetická společenství. Jejich členy mohou být domácnosti, ale také firmy, obce, instituce, tedy kdokoliv, kdo na jedné straně elektřinu vyrábí a na straně druhé ji má zájem odebírat. Členem se může stát skutečně kdokoliv, musí být pouze zachován hlavní smysl energetického společenství, a tím je úspora elektřiny a vzájemně výhodné ceny elektřiny. Energetická společenství tak přinášejí výhody jednak svým členům, kteří významně šetří za elektřinu, ale také celé široké společnosti. Zdroj elektřiny je totiž vždy obnovitelný, typicky fotovoltaika, takže výroba elektřiny nepřináší žádné emise, navíc vede sdílení elektřiny k významným úsporám. Energetická společenství mohou mít až 1000 členů, dále je společenství omezeno územně. Od roku 2026 by se měla tato opatření zrušit. Vznik energetického společenství je podmíněný smlouvou, ve které se definují práva a povinnosti jednotlivých členů energetického společenství.

Aktivní zákazník

Sdílet elektřinu ale bude moci zákazník i sám se sebou. Typickým příkladem je zákazník, který bydlí v bytovém domě a zároveň vlastní dům na venkově, nebo například někdo z jeho rodiny. Díky novele energetického zákona si bude moci na dům na venkově instalovat fotovoltaické panely a elektřinu spotřebovávat, i když v domě zrovna nebude a nebude mít zde žádnou spotřebu. Jde o tzv. aktivního zákazníka, který může sdílet elektřinu s deseti dalšími místy. Aktivní zákazník nepotřebuje zakládat společenství a nemusí uzavírat žádnou smlouvu. Stačí se pouze zdarma registrovat u Energetického datového cena.

Energetické datové centrum

Pochopitelně žádná elektřina se “fyzicky” posílat nebude. Jde pouze o administrativní a účetní operaci podobnou té, pokud si někdo volí svého dodavatele elektřiny. Elektřina je v síti stále jedna, nelze ji nijak označit, lze pouze počítat přesný odběr na jednotlivém odběrném místě. Pro sdílení elektřiny je tedy bezpodmínečně nutné spuštění Energetického datového centra, který bude uchovávat a vyhodnocovat veškerá data ohledně sdílené elektřiny. U Energetického datového centra se musí každý, kdo chce sdílet elektřinu, registrovat. Registrace by měla být zdarma. Energetické datové centrum by mělo být spuštěno 1. 7. 2024. Podle nejrůznějších zpráv by se měl tento termín dodržet. Jde o termín, na kterém se již delší dobu usilovně pracuje. Jednotliví členové společenství se budou identifikovat podle kódu EAN, který má každý elektroměr unikátní.

Související článek

Elektroměr jako klíč k úsporám. Proč a jak často si zapisovat jeho hodnoty?

Celková spotřeba elektřiny za určité období by se měla určovat podle hodnoty na elektroměru. Pokud si chcete být jistí, je vhodné provést samoodečet elektřiny a ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz