Povinnost instalovat fotovoltaiku na parkovištích. Proč to Němci a Francouzi dělají?

Carporty jsou skvělým příkladem výhodného umístění fotovoltaiky. Nejen že stíní vozidla, ale vyrábí také elektřinu. Německá a francouzská vláda jejich budování dokonce podmínila zákonem.
Cartporty jsou parkovací místa, která vyrábějí elektřinu | zdroj: Getty Images

Carport – vyrobí elektřinu a ochrání auto

Solární systémy na přístřešcích pro auta, známé také jako carport, nabízejí několik výhod. Krytá parkovací stání chrání vozidla zaměstnanců nebo zákazníků proti vlivům větru a počasí. Dále pak střechy přístřešků pro auta nabízejí spoustu prostoru a dokážou během dne vyrábět čistou elektřinu pomocí fotovoltaických systémů na nich postavených. To je přesně doba, kdy většina firem pracuje ve svých kancelářích a výrobních halách a kdy se nejvíce využívá elektřina. Společnost vyrábí vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Její výroba šetří náklady na elektřinu a zvyšuje energetickou soběstačnost. Carport navíc dává návštěvníkům najevo, že to firma myslí s udržitelnosti opravdu vážně a přístřešky tak tedy přispívají k image firmy. Díky carportům se mohou nabíjet firemní elektromobily, které se zároveň ochrání před negativními povětrnostními vlivy jako je UV záření, kroupy a sníh.

Podpora ve Francii

Díky novému zákonu, který byl schválen vloni, je nyní výstavba carportů ve Francii povinná. Zákon ukládá tuto povinnost na parkovištích, kde je více než 80 parkovacích míst. Pokud se podaří všechna tato parkoviště osadit panely, pak by francouzská parkoviště mohla brzy vyrábět tolik elektřiny jako 10 jaderných elektráren. Zákon se vztahuje na nová i stávající parkoviště této velikosti. Zákon vstoupil v platnost v červenci 2023. Parkoviště s více než 400 místy budou muset být osazena fotovoltaikou do roku 2026, zatímco parkoviště s 80 – 400 místy mají lhůtu do roku 2028. Podle jedné analýzy by mělo do sítě takto přitéci až 8 % současné francouzské energetické kapacity.
„Pokud bude polovina francouzských parkovišť pokryta solárními panely, budou mít instalovanou kapacitu mezi 6,75 gigawatty a 11,25 gigawatty, což bude podle oficiální analýzy legislativy stát mezi 8,7 miliardami a 14,6 miliardami dolarů,“ informuje Washington Post. „Existuje paradox. Přestože naše výroba elektřiny je jednou z nejvíce bezuhlíkových v Evropě, stále zaostáváme ve vývoji obnovitelných energií. Tento návrh zákona má tento rozpor vyřešit,“ řekl francouzský politik Damien Adam.

Německo: podpora v několika spolkových zemích

Carporty jsou povinné v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko, a to od 1. ledna 2022 pro 35 a více parkovacích míst. Pro splnění povinnosti musí být fotovoltaické systémy s modulovou plochou instalovány na minimální ploše 60 % parkovacích stání vhodných pro solární využití. Samozřejmě existují výjimky. Z povinnosti jsou osvobozena parkovací stání, která se nacházejí přímo u veřejných komunikací. Stavební úřady mohou navíc vydávat výjimečná povolení z urbanistických důvodů. Pokud jsou náklady na fotovoltaický systém neúměrně vysoké ve srovnání s náklady na výstavbu, je to považováno za ekonomicky nerozumné. V tomto případě lze fotovoltaický systém na požádání zmenšit tak, aby jeho náklady nepřesáhly prahové hodnoty. Prahové hodnoty pro náklady na fotovoltaický systém jsou v současnosti 30 procent ve vztahu k nákladům na plánování a výstavbu parkovacích míst. Další spolkové země následovaly. Povinnost platí i v Severním Porýní-Vestfálsku. Porýní-Falc se také rozhodlo od roku 2023 vyžadovat fotovoltaiku pro komerční parkovací místa s 50 a více místy. Ve Šlesvicku-Holštýnsku je od roku 2023 povinnost instalovat fotovoltaiku na nová parkoviště nad 100 parkovacích míst.

Související článek

Fotovoltaika nás okouzlila. V zimě stačila na vaření i praní, teď už máme přebytky!

V minulém článku jsem psala o svých zkušenostech při výstavbě a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny 5,4 kWp. Fotovoltaická elektrárna nás úplně okouzlila a aplikace ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz