Pozor na příliš vysoké zálohy na elektřinu. Jak si je snížit?

Zálohy na elektřinu předepisuje dodavatel elektřiny, měly by být úměrné vůči spotřebě elektřiny v uplynulém období. Co dělat, když je předepíše příliš vysoké? Lze proti zvýšení záloh bojovat?
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Zálohy na elektřinu by měly být v takové výši, aby na odběrném místě ke konci zúčtovacího období, což je zhruba jeden rok, nevznikl příliš velký nedoplatek nebo přeplatek. Na začátku tohoto roku ale mnozí dodavatelé začali obesílat své zákazníky s dopisem, který upozorňoval na to, že se zvýšily ceny za distribuci elektřiny a že navrhují vyšší zálohu. To může některé zákazníky zklamat. Pokud například výrazně snížili svou spotřebu instalací fotovoltaiky, neradi budou platit tak vysoké zálohy: „Často se stává, že zákazníci svou spotřebu sníží a předpokládají, že to bude mít automaticky vliv na snížení záloh. Dodavatelé se ovšem tuto skutečnost obvykle dozvědí až v souvislosti s odečtem při řádném vyúčtování. Pokud chceme, aby ji zohlednili okamžitě, musíme je o snížení pravidelných plateb sami požádat, přičemž nižší spotřebu doložíme samoodečtem, tedy nahlášením aktuálního stavu našeho elektroměru či plynoměru. Takové žádosti by měli vyhovět,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Stejné každý měsíc nebo podle typu spotřeby

Zálohy na elektřinu předepisuje dodavatel většinou stejné každý měsíc, i když se může spotřeba lišit. Někteří dodavatelé ale určitým odběrným místům uzpůsobují výši záloh podle toho, jak se vyvíjí jejich spotřeba. například v létě jsou výrazně nižší než v zimě, kdy někdo elektřinou vytápí. V konečném součtu je to ale jedno, neboť ve vyúčtování se veškeré uhrazené zálohy sečtou a porovnají se skutečnou spotřebou. „Pokud jsme víceméně na nule a cena za dodávku energií je po celou dobu stejná, zálohy by nám měly zůstat ve stejné výši. V případě výraznějšího nedoplatku by nám dodavatel měl zálohové platby zvýšit, u přeplatku naopak snížit. V uplynulých měsících se ovšem některým zákazníkům ceny několikrát měnily, a je tudíž možné, že výraznou roli bude hrát i tato proměnná,“ zdůrazňuje radní Zemanová. „Adekvátnost záloh si překontrolujeme tak, že aktuální celkovou cenu za megawatthodinu, tedy součet její regulované a neregulované části, vynásobíme celkovou spotřebou, kterou najdeme ve vyúčtování. Tuto hodnotu pak vydělíme počtem zálohových plateb. Pozor na to, že cena za energie obsahuje i fixní měsíční částku, kterou musíme připočíst,“ dodává Markéta Zemanová s tím, že pokud výsledek neodpovídá rozpisu, je namístě ozvat se obchodníkovi.

Jak upravit zálohy na elektřinu

Výši zálohy na elektřinu zadává dodavatel elektřiny. Proti výši záloh mají přitom zákazníci možnost se bránit. U větších dodavatelů jako je například ČEZ nebo E.ON lze o novou výši záloh zažádat online prostřednictvím internetové samoobsluhy, což je účet zákazníka u dodavatele. Většinou stačí zvolit částku v určité šíři a odeslat kliknutím dodavateli ke schválení. U Centropolu lze v internetové samoobsluze novou výši navrhnout a vepsat důvody, proč by měla být záloha nižší. Pokud zákazník nemůže využívat internetovou samoobsluhu, nezbývá mu než zaslat e-mail anebo se vypravit osobně na pobočku dodavatele. Menší dodavatelé většinou pokročilou samoobsluhou nedisponují a je třeba jim poslat e-mail. Změnu výše záloh musí vždy odsouhlasit dodavatel.

Související článek

Nový nástroj má usnadnit přechod k dodavateli elektřiny

Získat nového dodavatele elektřiny je možné prostřednictvím tzv. srovnávačů, tedy internetových portálů, kde lze získat hned několik cenových nabídek najednou. Ušetřeno.cz nyní ke změně dodavatele ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz