Pražské společenství pro obnovitelné zdroje plánuje postavit přes 1000 fotovoltaik

Pražské společenství pro obnovitelné zdroje je mladá městská firma, která má za úkol napomáhat Pražanům a pražským institucím v tom, aby ušetřili za elektřinu díky obnovitelným zdrojům.
Instalace Pražského společenství obnovitelné energie | zdroj: Pražské společenství obnovitelné energie

Ředitel společenství Jaroslav Klusák v této části rozhovoru Pražské společenství přiblížil a vysvětlil jeho fungování s ohledem na tzv. Klimatický plán Prahy. Cíle společnosti jsou nemalé. Chtěla by v nejbližší době napomoci k vybudování více než tisícovky nových fotovoltaických elektráren na pražských střechách.

Kdy vzniklo Pražské společenství pro obnovitelné energie a za jakým účelem?

Pražské společenství vzniklo formálně v říjnu roku 2021, nicméně činnost jsme zahájili 1. února 2022. Hlavní město Praha v květnu 2021 přijalo Klimatický plán, ve kterém je mimo jiné kladen důraz na větší využití obnovitelných zdrojů, a proto vznikla naše organizace. Ve zřizovací listině máme uvedeno, že budeme stavět obnovitelné zdroje jak na majetku hlavního města Prahy, tak na svěřeném majetku i v soukromém sektoru, dále že budeme fotovoltaiky provozovat a obchodovat s přebytky elektřiny, samozřejmě v souladu s aktuální legislativou.

Proč dává Pražské společenství přednost hlavně fotovoltaice?

Je to pragmatické rozhodnutí, protože fotovoltaika je asi nejvíce využitelný zdroj energie ve městě. Je možné jej jednoduše a rychle instalovat. Pokud se ošetří základní parametry, každá střecha může mít fotovoltaiku. Z toho důvodu má každé město větší potenciál na fotovoltaiku. Pro využívání větru, biomasy a tak podobně jsou složitější projekty.

Je v Praze také potenciál pro využívání větrné energie?

Pro využívání větru by určitě byly některé lokality, kde by se tento potenciál dal využít. V zahraničí můžeme vidět instalace na střechách či fasádách, kde jsou menší větrné turbíny, které vypadají jako vyústění vzduchotechnik. Větrná energie tedy nemusí znamenat pouze vysoké stožáry tak, jak známe u větrných parků.

Jaký je cíl společenství s ohledem na Klimatický plán Prahy? Jak se vám ho daří naplňovat?

Naše cíle nejsou dané jen Klimatickým plánem hl. m. Prahy. Neznamená to, že veškeré fotovoltaiky v Praze musí instalovat pouze Pražské společenství obnovitelné energie nebo instalační firmy, které pro nás pracují. Je to potenciál pro celou Prahu. To znamená, že významnější roli mohou hrát i další společnosti. Podle aktuální strategie, která se bude aktuálně projednávat na Výboru pro energetiku Zastupitelstva hl. m. Prahy, máme cíl realizovat 1100 fotovoltaik za toto volební období, tj. do konce roku 2026, což považuji za reálný cíl.

Ve strategii se zaměřujeme na subjekty, které mají co do činění s městským majetkem, ať už jsou přímo majetkem města nebo příspěvkové organizace nebo jde o svěřený majetek v městských částech. Máme první projekty před podpisem smluv i u soukromých bytových domů. V tuto chvíli dokončujeme po zhruba tři čtvrtě roce výběrové řízení na realizační firmy (instalační společnosti), které by pro Pražské společenství fotovoltaiky stavěly. V tuto chvíli máme vybráno sedm instalačních společností, které by mohly v rámci mini tendrů začít s realizací ještě během tohoto roku. Chceme více instalačních firem, které mají větší zkušenosti a se kterými můžeme dobře spolupracovat.

Inspirujete se někde v zahraničí?

Inspirujeme se všude možně. Od září 2023 běží mezinárodní projekt ECOEMPOWER, zaměřený na energetická společenství. Projekt koordinuje špičkové výzkumné centrum z italského Trenta a konsorcium spolu s PSOE tvoří dalších devět partnerů z Evropy. Kontakt se zahraničím máme. Víme, jak fungují energická společenství v zahraničí. Co se týká České republiky, jsme v kontaktu s městy, ať už je to Brno nebo další města, která dělají podobné projekty.

Co se týká energetické soběstačnosti, máte porovnání s jinými hlavními městy v Evropské unii?

Energetická soběstačnost je velmi široká otázka. Určitě jsme se inspirovali při tvorbě Klimatického plánu. Byl jsem součástí týmu, který tvořil Klimatický plán. Tehdy jsme se inspirovali městy jako byl Stockholm, Vídeň nebo například Helsinky. Našli jsme ale mnohem víc zajímavějších projektů než pouze fotovoltaiky. To, co děláme my, je významná nadstavba nad prostými instalacemi fotovoltaik. Máme instalační společnosti, které pro nás fotovoltaiky staví, ať už je to THMP nebo výše zmíněné další realizační firmy. My je provozujeme, vyrobená elektřina se spotřebuje v budovách a s nevyužitými přebytky můžeme disponovat, vykupovat je za zajímavou cenu a dodávat je do jiných odběrných míst za lepší cenu. Výhoda je na obou stranách. Jsme schopni nabídnout výkup za rozumnou cenu pro instalace nebo pro budovy, které provozujeme. Zároveň, protože jsme městská organizace, jsme schopni přebytky dodat za cenu, která je zajímavější než současná spotová nebo vysoutěžená cena.

Související článek

Kam směřuje česká energetika? Experti varují před nevyužitým potenciálem zelené energie

Návrhy základních energetických plánů vlády nejsou podle Komory obnovitelných zdrojů energie špatné. Avšak neodrážejí potenciál, kterého lze dosáhnout správnou legislativou a fiskální politikou. Strategický dokument ...