Pro Novou zelenou úsporám fotovoltaika jen s polovičním rezervovaným výkonem. Připojí se jich více

Od půlky února dochází ke změnám v základním dotačním programu Nová zelená úsporám. Podporovat se budou jen fotovoltaiky, které budou mít rezervovaný výkon na 50 % instalovaného výkonu.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Rezervovaný výkon zaručí možnost maximální dodávky do sítě

O rezervovaný výkon se žádá při připojování fotovoltaické elektrárny u distributora. Tento výkon je distribuční společností garantován pro připojení k distribuční síti a je stanoven ve smlouvě o připojení mezi provozovatelem FVE a distribuční společností. Rezervovaný výkon je důležitý pro plánování a řízení distribuční sítě, ve které musí neustále odpovídat výroba a dodávání elektřiny spotřebě. Rezervovaný výkon ovlivňuje, kolik energie může FVE dodávat do sítě. V případě, že provozovatel FVE plánuje zvýšit výkon své elektrárny (například přidáním dalších solárních panelů), musí požádat distribuční společnost o zvýšení rezervovaného výkonu. Zvýšení musí být schváleno distribuční společností a může vyžadovat úpravy distribuční sítě.

Nové podmínky dotace pro fotovoltaiku

V podmínkách dotace Nová zelená úsporám je nyní podmínka, že “rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení s provozovatelem distribuční soustavy bude omezen na maximálně 50 % instalovaného výkonu FV systému. Podmínka je pro příjemce podpory závazná po celou dobu udržitelnosti i v případě navýšení výkonu systému.” Jaký je důvod této nové podmínky?

Možnosti distribuční sítě brzdí fotovoltaiku

Mnozí zájemci o fotovoltaiku se domnívali, že tato podmínka slouží k tomu, aby se dotací podporovaly jen instalace, které slouží k zabezpečení vlastní spotřeby, ale už ne k vydělávání na ní. Ve skutečnosti má tato podmínka sloužit k tomu, aby bylo rychlejší připojování fotovoltaik do sítě, což je hlavní podmínka pro rozšíření fotovoltaik. Tempo připojování fotovoltaik je rostoucí, ale významně ho brzdí možnosti distributorů fotovoltaiku připojit do distribuční sítě. V mnoha lokalitách je to stále na dlouho, čeká se řadu měsíců, někde to nejde vůbec. Kapacity sítě jsou totiž na dlouho vyprodané a pokud zde distributor síť neposílí, nemusí se zájemce o připojení dočkat vůbec.

Připojí se dvakrát více zdrojů

Podle Aleše Hradeckého, předsedy Cechu akumulace a fotovoltaiky, je tedy rozumné, pokud budou provozovatelé fotovoltaik žádat o menší rezervovaný příkon. “V nových podmínkách dotace Nová zelená úsporám je i povinnost dodat žádost s rezervací na maximálně 50 % výkonu FVE. Podle našich modelů to umožní do sítě dodat přes 80 % vyrobené elektřiny. U FVE s baterií, jichž je většina, ještě víc. To umožní připojit 2x víc zdrojů, ale domácnosti to významně neomezí ve sdílení. Toto omezení je velice důležité pro další rozvoj obnovitelných zdrojů energie (malých fotovoltaik). Bez něj by se vše brzy zastavilo. O technických podmínkách jednáme s Českým sdružením regulovaných elektroenergetických společností (komise Pravidla provozování distribuční soustavy) již příští týden.”

Související článek

Jak udržovat solární panely ve formě a jak si poradit i se saharským pískem?

Saharský prach, který tlumí sluneční paprsky, se nedávno opět usadil v našich končinách. Jemné částice písku, které se k nám dostaly, ovlivňovaly i výkony solárních ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz