Proč se někteří dodavatelé staví proti spotovým tarifům a co je potřeba k jejich využití?

Dodavatelé elektřiny budou muset podle novely energetického zákona umožnit domácnostem s průběhovým měřením využívat tzv. spotové tarify. Jak se k tomu staví samotní dodavatelé?
Zákazníci s průběhovým měřením musí mít podle novely zákona možnost využívat spotové tarify | zdroj: Pexels

Spotové tarify – cena výrazně kolísá

Spotové tarify nenabízejí pevnou cenu elektřiny, ale tato cena se mění v závislosti na ceně na burze elektřiny. „Podle našeho názoru není spot obecně dobrým řešením pro běžné domácnosti, protože jde o produkt odvíjející se od cen na burzách, které se neustále mění. Spotové ceny se tak propisují do koncových faktur mnohem rychleji než klasické produkty. Spotový produkt pro domácnosti nedoporučuje ani Energetický regulační úřad,“ uvedla pro Solární magazín tisková mluvčí ČEZ Alice Horáková. Pro odběratele to znamená, že by měl ceny na burze stále sledovat a chovat se podle nich. „Spotový produkt vyžaduje od zákazníka aktivní přístup: alespoň základní orientaci v tom, jak energetická burza funguje a především přizpůsobení spotřeby podle aktuálního vývoje spotových cen,“ upozorňuje Alice Horáková. Každý odběratel platí za odebranou kilowatt hodinu podle burzy, dále pak přirážku pro dodavatele elektřiny.

V krizi někteří dodavatelé převáděli na spot

Dodavatel elektřiny tedy nic neriskuje, zodpovědnost za celé financování leží na zákazníkovi, zatímco on má svou provizi jistou. Spotové tarify se před pádem Bohemia Energy nabízely velmi výjimečně. Poté, co se celá skupina dostala do potíží s financováním nákupu elektřiny, začala nabízet naopak pouze spotové tarify. „Asi nejvýmluvnější referencí proti spotu je fakt, že v roce 2022, kdy ceny energií vystřelily do obrovských výšek, tak někteří dodavatelé zákazníkům hromadně začali rušit fixace, které je před zdražením chránily a převáděli je právě na spotové produkty. Rozhodně to tedy nedělali proto, že by to pro zákazníky bylo výhodné. V dnešní době, kdy jsou energetické trhy stále ještě poměrně rozkolísané a nervózně reagují na negativní zprávy, je spot opravdu jen pro znalé,“ poukazuje na tento fakt Alice Horáková.

Průběhové měření nutné

Také Centropol vyjadřuje názor, že jsou tyto tarify pro většinu zákazníků nevýhodné. „Spotové produkty rychle reagují na všechny výkyvy na velkoobchodním trhu a cena může ve velmi krátké době výrazně vzrůst. V takové chvíli se spotový produkt stane pro zákazníka z řad domácností extrémně nevýhodný a může mít problém rychle přejít na klasický produkt u stávajícího, případně u jiného dodavatele,“ řekl Solárnímu magazínu Jiří Matoušek z Centropolu. Pokud nemá zákazník průběhové měření, které zaznamenává aktuální potřebu každou hodinu dne, pak je toto měření problém. Využívá se totiž typizovaného modelu. „Cena elektřiny a zemního plynu kolísá také v průběhu dne, a pokud odběrné místo nemůže svou spotřebu směrovat do období, kdy je cena nejnižší a nemá průběhové měření, vychází model spotřeby z typizovaného diagramu dodávky (TDD), což pro odběratele nemusí být výhodné,“ potvrzuje.

Počet zákazníků s průběhovým měřením stoupá

Jiří Matoušek z Centropolu připomíná také to, že před rokem vláda možnost nabízení spotových tarifů naopak omezila. „V rámci vládou ČR vyhlášené mimořádné tržní situace, konkrétně v nařízení vlády o zastropování, je přímo zakázáno sjednávat spotové produkty se zákazníky z řad domácností bez instalovaného průběhového měření spotřeby. Pro zákazníky z řad podnikatelů s průběhovým měřením Centropol produkty vázané na denní trh nabízí, podobně jako pro velkoodběratele. Zákazníkům z řad domácností, kteří nemají průběhové měření spotřeby a ani nejsou schopni svou spotřebu řídit, spotový produkt nemůže poskytnout všechny své výhody a představuje spíše riziko. Ovšem s růstem počtu domácích fotovoltaických elektráren se zvyšuje počet odběrných míst s průběhovým měřením.“

Dodavatelé budou informovat o rizicích a výhodách

Podle novely zákona budou mít dodavatelé povinnost spotové tarify nabízet. „Legislativní povinnost samozřejmě splníme. Spotový produkt nabídneme zákazníkům, kteří mají průběhové měření. Tento typ měření umožňuje sledovat spotřebu v reálném čase a optimalizovat ji. O rizicích i výhodách tohoto produktu budou dodavatelé povinni zákazníky informovat, na což rovněž budeme připraveni,“ prohlásila Alice Horáková. Povinnost nabízet spotové tarify se týká také Centropolu. „Od ledna 2024, po skončení nařízení vlády o zastropování, zařadí Centropol produkty vázané na denní trh do své nabídky také pro domácnosti. Budou ovšem obsahovat důslednou dokumentaci možných rizik, systém upozornění a varování a součástí bude dostupný cenový monitoring. To vše abychom domácnosti před případnými riziky chránili. V souladu s novelou energetického zákona by takzvané dynamické produkty, tedy zkráceně spotové, měli zákazníkům s průběhovým měřením nabízet všichni dodavatelé, kteří mají v péči nejméně 200 tisíc odběrných míst. A k těm Centropol patří.“ ČEZ zatím neeviduje větší zájem o tyto tarify. „V současné době ani neevidujeme zájem zákazníků přecházet na spotové produkty. Naopak právě v téhle době domácnosti chtějí mnohem víc jistotu a být na produktech, které zajišťují stabilitu, čímž spot rozhodně není. Naopak preferují fixace,“ konstatovala Alice Horáková.

Související článek

Samoobsluhy dodavatelů elektřiny ušetří čas

Komunikace s dodavatelem elektřiny nemusí probíhat prakticky vůbec osobně. ČEZ, PRE, innogy a Centropol nabízí samoobslužné portály pro zadávání samoodečtů, reklamace, vyúčtování či změnu údajů, ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz