Ptáci vs. solární panely. Kdo vyhraje tento souboj?

Solární energie se stává stále důležitějším nástrojem v boji proti změně klimatu, který může výrazně snížit naši závislost na fosilních palivech. Stejně jako u jiných technologií, i solární panely vyvolávají obavy, jaký mají dopad na životní prostředí, zejména na ptáky.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Nebezpečí hlavně pro vodní ptáky: Panely připomínají vodní hladinu

Solární panely na střechách domů ani na velkých plochách ptáky přímo nezabíjejí. Pro některé druhy, hlavně vodní ptáky, však mohou představovat určité riziko, protože si je mohou zdálky splést s vodní hladinou. Ptáci se pak snaží „ponořit“ do této „vody“ a mohou se zranit a uhynout.

Je ale důležité zdůraznit, že v obytných oblastech, daleko od velkých vodních ploch, je toto riziko minimální. Vědci navíc vyvíjejí technologie využívající umělou inteligenci, které monitorují, jaké druhy ptáků se nejčastěji stávají oběťmi nehody. Organizace National Audubon Society, nezisková organizace zaměřená na ochranu ptáků a jejich prostředí, solární energii podporuje. Podle ní přínosy solární energie převažují nad možnými riziky pro ptáky.

Solární panely nezpůsobují žádný neobvyklý úhyn ptáků

V porovnání s jinými hrozbami, jako jsou kolize s budovami, auty, elektrickým vedením nebo predátory, je vliv solárních panelů na úhyn ptáků poměrně nízký. Větším rizikem jsou průmyslové solární elektrárny, hlavně systémy s koncentrovanou sluneční energií (CSP). Tyto systémy využívají zrcadla k soustředění slunečního světla do centrálního bodu a tím generují extrémní teplo. Ptáci, které přiláká paprsek světla, mohou v důsledku žáru uhynout. I přes tato rizika je dopad solární energie na ptačí populace mnohem nižší než u elektráren na fosilní paliva. Navíc solární panely ptáky nelákají, protože nevydávají zvukové signály ani nejsou zdrojem potravy. Některým ptákům ale mohou připadat vhodné pro hnízdění nebo hřadování, zvlášť pokud jsou blízko stromů nebo přírodních stanovišť.

Co dělat, abychom ochránili ptačí populaci v rizikových oblastech?

Chceme-li zabránit úhynu ptáků po instalaci solárních panelů, musíme se vyhnout známým migračním trasám ptáků a oblastem poblíž hnízdišť. Solární panely by se neměly instalovat u mokřadů, řek nebo jiných vodních ploch, které jsou důležitými stanovišti pro ptáky. Zároveň by se neměly používat reflexní nebo zrcadlové panely. Ptáci se i přes tato opatření mohou usadit na panelech nebo jejich podpěrách, což zvyšuje riziko kolizí. Na panely nebo jejich podpěry se dodatečně mohou nainstalovat ptačí hroty, které ptáky odradí.

Dále by se měl nechat mezi panely prostor, aby ptáci neuvízli. Mezery by měly být buď malé, aby se tam ptáci nevešli, nebo dostatečně velké, aby mohli snadno uniknout. Pokud jsou panely blízko sebe, zvažte sítě, které zakryjí mezery a zamezí uvíznutí ptáků, aniž by bránily průchodu světla. Podle potřeby nainstalujte vizuální plašící zařízení.

Pozor: Ptáci mohou panely poškodit

I když je to poměrně vzácné, ptáci mohou solární panely poškodit. Mohou klovat do kabelů nebo poškrábat povrch panelů, což může snížit jejich účinnost nebo způsobit poruchy. Navíc se na panelech může hromadit ptačí trus, který snižuje schopnost absorbovat sluneční světlo a vyrábět elektřinu. Pravidelnou údržbou a čištěním tomu můžete předcházet a zmírnit škody způsobené ptáky.

Pokud jsou solární zařízení postavena s ohledem na okolní prostředí, stávají se pro ptáky relativně bezpečná. Velké solární instalace je třeba umístit tak, aby nenarušovaly stanoviště ptáků a minimalizovalo se riziko střetu ptáků se solárními panely a infrastrukturou, jako jsou přenosová vedení a rozvodny. Ideální jsou střešní solární systémy, které využívají již zastavěný prostor.

zdroj:

https://www.audubon.org/news/solar-power-and-birds
https://www.pv-magazine.com/2024/01/09/utility-scale-solar-farms-contribute-to-bird-diversity/
https://www.anker.com/blogs/solar/do-solar-panels-kill-birds

Související článek

Kam směřuje česká energetika? Experti varují před nevyužitým potenciálem zelené energie

Návrhy základních energetických plánů vlády nejsou podle Komory obnovitelných zdrojů energie špatné. Avšak neodrážejí potenciál, kterého lze dosáhnout správnou legislativou a fiskální politikou. Strategický dokument ...