Rady pro domácnosti: Kam umístit vzduchové tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo patří mezi alternativní způsoby vytápění domu, které postupně nahrazuje plynové kotle a kotle na tuhá paliva. Důležité je, aby bylo umístěno na správném místě. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení jeho účinnosti a případně i k poruchám.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Umisťujeme monoblok uvnitř domu či mimo dům

Tepelné čerpadlo zajišťuje tepelný komfort v domácnosti a snižuje náklady na energie. TČ se zdrojem vzduchu využívají tepelnou energii z okolního vzduchu k vytápění i ohřevu vody. Ať už se jedná o monoblokové nebo dělené jednotky (tzv. splitové), existuje hned několik možností, kam je umístit.

Pokud se zaměříme na monoblok, zjistíme, že je tato varianta ideální pro novostavby a rekonstruované domy s velkým venkovním prostorem. Jedna venkovní jednotka plní všechny funkce tepelného čerpadla. Výhodou je minimum potrubí a snadná instalace. Další možností je zvolit dělený systém, který tvoří vnitřní a venkovní jednotka, přičemž obě jednotky se lehce propojí potrubím. Tato varianta je ideální pro menší venkovní prostory.

1. Monoblok uvnitř domu

Tento typ tepelného čerpadla se vyznačuje nízkými nároky na údržbu, jelikož není vystaveno povětrnostním vlivům a výkyvům počasí. Umisťuje se uvnitř domu a funguje na principu čerpání vzduchu z prostoru, kdy potřebný vzduch nasává otvory v domě. Monoblok by se měl umístit do dobře větrané místnosti s pevnou a rovnou podlahou s potřebnou nosností. Zároveň by měl být v dostatečné vzdálenosti od stěn a otvorů. To zajistí bezproblémové proudění a optimální fungování TČ.

2. Monoblok mimo dům

Tepelné čerpadlo odebírá energii z venkovního vzduchu. Můžete ho umístit v blízkosti domu, na garáži nebo pod přístřeškem. Pro umístění monobloku potřebujete pevný betonový základ nebo sokl a prostor pro ventilátor. Dobrou zprávou je, že nemusíte provádět dodatečné stavební úpravy. Všechny komponenty TČ se nacházejí v kompaktní jednotce a teplo se distribuuje do domu izolovaným potrubím. Podstatné je minimalizovat délku potrubí, aby se snížily tepelné ztráty. Venkovní jednotka je propojena s topným systémem domu prostřednictvím topné vody. Do domu se instaluje ovladač a případný bivalentní zdroj tepla a zásobník teplé vody.  

Splitové tepelné čerpadlo (dělený systém) o dvou jednotkách

Dělený systém tepelného čerpadla se skládá z venkovní a vnitřní jednotky. Zájemci ocení, že je vnitřní jednotka obvykle tišší než venkovní, ve které se nachází veškeré hlučné součásti, jako je ventilátor, kompresor a výparník. Vnitřní jednotku byste měli umístit do chladnější místnosti, například do sklepa nebo technické místnosti. Venkovní jednotku pak na stabilní základ na chráněném místě. Dělený systém je však náročnější na údržbu a pravidelnou kontrolu chladiva.

Praktické rady, jak a kam umístit tepelné čerpadlo

I přesto, že moderní TČ disponuje technologiemi pro tlumení hluku, venkovní jednotka tepelného čerpadla (ať už monoblokového či děleného) by měla být umístěna minimálně tři metry od ostatních budov, cest a teras, aby nerušila majitele sousedních nemovitostí. Pro minimalizaci hluku je ideální, pokud venkovní jednotka stojí na travnaté ploše na konzolách a bez odrazových ploch v okolí. Zároveň by studený vzduch zbavený tepla neměl směřovat na terasu, okna nebo chodníky. Venkovní jednotka by měla být alespoň 20 cm od zdi, aby vzduch mohl volně proudit. V okolí by neměly být žádné překážky, které by bránily cirkulaci vzduchu. Rovněž byste měli dohlédnout, aby měl technik přístup k tepelnému čerpadlu při instalaci, údržbě a případných opravách.

Instalaci tepelného čerpadla svěřte firmě se zkušenostmi a pozitivními referencemi. Díky tomu bude zařízení správně fungovat a maximalizujete jeho výkon.

Zdroje:
https://www.jaknacerpadla.cz/blog/jak-nejlepe-umistit-tepelne-cerpadlo
https://www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy/typy-a-navody/heat-pump-installation-site.html
https://www.zatopime.cz/kam-umistit-tepelne-cerpadlo-aby-nehlucelo-tng-air

Související článek

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: Výhodná investice nebo předražená klimatizace?

Vzduchové tepelné čerpadlo má své odpůrce i příznivce. Pro někoho je to předražená forma klimatizace, zatímco jiní v něm spatřují účinné řešení pro vytápění v ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz