Revize fotovoltaické elektrárny. U řady instalací FVE revizní technik ani nebyl

Solární boom způsobil, že mnoho instalací má revizi bez revizáka. Elektrikář vše zapojil a telefonicky konzultoval s revizním technikem. Ten dal razítko, aniž by cokoliv zkontroloval, či viděl.
Fotovoltaické elektrárny bez licence by měly být zkontrolovány revizním technikem nejméně jednou za čtyři roky | zdroj: Shutterstock

Na nekvalitní práci některých instalačních firem upozorňují každý den diskutující na sociálních sítích. A i tato nekvalitní práce je posvěcena revizním technikem.

„Všem doporučuji, aby si ještě před zaplacením zbývající částky za FVE nechali vše zkontrolovat nezávislým RT. Ušetří si tak nejen peníze, ale i zklamání,“ píše jeden z uživatelů facebookové skupiny „Průsery FVE“.

Další diskutující píše: „Když vidím, čeho jsou montéři FVE schopni, kontrolní nezávislou revizi před doplacením mohu jen doporučit.“

Nekvalitní instalace posvěcená revizním technikem vadí i solidním firmám. „My jsme rodinná firma a nic takového si nemůžeme dovolit. Revize dělá můj táta – certifikovaný revizní technik.“ říká Robert Vágner ze společnosti AC and HS. Častým problémem podle něj je fakt, že zemní odpor u instalací bývá v katastrofálním stavu. „Spousta instalací pak může být velmi nebezpečná.“ dodává Vágner.

Aby mohla být revize provedena, měla by existovat i kvalitní projektová dokumentace. „Mám tři dotazy týdně, zda bych nedodělal projektovou dokumentaci k hotovému dílu.“ píše projektant v jedné diskusi o špatných revizích.

Vše ve svém komentáři shrnul Petr Zdražila: „Většina firem nemá své montéry, které by si vychovala tak, aby montáž prováděli správně. Montérům jde jen o peníze. Rychle namontovat a sebrat peníze. Málo firem kontroluje doklady montérů a pak jsou tady ti, kteří mají falešné doklady. Projekty nedělají projektanti, ale kdokoli, kdo umí s programem pracovat. U projektu pak často chybí protokol o určení vnějších vlivů jako samostatný dokument, protokol o kabelových trasách, technický list a další dokumenty. A přesto se najdou revizní technici, kteří na to vydají revizi. Někteří dělají revize od stolu. Zrovna jedu dělat posudek na FVE, kde je revize provedena od stolu a revizní technik tam nikdy nebyl. Dokud se to nebude řádně kontrolovat, bude časem spousta mrtvých a hromada zničeného majetku. Revizní technici by si měli uvědomit, že vystavením kladné revize přebírají trestně právní a hmotně právní odpovědnost za revidovanou FVE“.

Co by měla tedy obsahovat projektová dokumentace?

  • Statické posouzení konstrukce
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby, které stanoví uložení kabelů, STOP tlačítko FVE, umístění střídačů, odstupy FVE panelů od stavebních prvků (střešní okna, světlíky, výdechy atd) a zařízení PO
  • Analýzu rizika ochrany před bleskem a výpočet dostatečných vzdáleností
  • Schémata, půdorysy, zapojení do stávající instalace
  • Doklad o způsobilosti všech materiálů a prvků FVE použitých k dané instalaci
  • Všechna potřebná povolení dle výkonu FVE
  • Popis způsobu následné obsluhy zařízení (přístup k FVE) – Jde o pozdější práce vzhledem k umístění ve výšce a elektrickému zařízení.

Co má obsahovat revizní zpráva?

Při následné revizi je běžným omylem revizních techniků, že je součástí jejich revize pouze elektrická bezpečnost. Součástí řádné revize FVE je ovšem kompletní posouzení bezpečnosti FVE. Je to posouzení, zda je FVE nainstalována dle všech požadavků v projektové dokumentaci. Pomineme-li elektrické parametry, jde především o uchycení (zatížení) panelů, odstupy od oken, hořlavých hmot, odstup od hromosvodu, přístupnost prvků pro následnou údržbu, požadavky požární ochrany atd.

Pokud si nejste jisti kvalitou revizní zprávy již hotové FVE, případně u Vás revizní technik ani nebyl, najděte si ve svém okolí nezávislého revizního technika, ať vám udělá novou revizi. Pak kontaktujte instalační firmu a dožadujte se nápravy, včetně proplacení kontrolní revizní zprávy. Pokud neznáte žádného revizního technika z vašeho okolí, navštivte facebookovou skupinu „Průsery FVE“. Ve skupině vám jistě doporučí kvalitního revizního technika.

zdroj: elektrika.cz, facebooková skupina Průsery FVE

Související článek

Češi podceňují úspory: Fotovoltaika ušetří až trojnásobek odhadovaných částek!

V Česku je stále obrovský prostor na energetické úspory. S těmi vlastně teprve začínáme. Prim přitom hraje fotovoltaika, ačkoliv se stát snaží domácnosti tlačit v ...