Revoluce v elektromobilitě v EU: Ambiciózní cíle do roku 2030

Evropská unie přistupuje k razantním změnám v oblasti elektromobility a dalších odvětví, aby se Evropa stala do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem. Dotýká se to zejména automobilového průmyslu, který čekají krušné časy.
Evropská unie má za cíl podpořit elektromobilitu v Evropě | zdroj: Pexels

Vize EU: Zvýšit počet elektromobilů do roku 2030

Evropská komise zavádí různá legislativní opatření, která směřují k dosažení „zelené Evropy“, a to s výrazným důrazem na elektromobilitu. Vize jsou následující: zvýšit do roku 2030 počet elektromobilů z aktuálních 8 milionů na 40 milionů. Otázkou však zůstává, zda je tento cíl reálný.

„Doprava se podílí téměř čtvrtinou na evropských emisích skleníkových plynů, a proto je podpora e-mobility klíčová pro dosažení klimatických cílů. Je nezbytné přizpůsobit dobíjecí infrastrukturu novým cílům,“ vyjádřila se k situaci Miapetra Kumpula-Natri, finská poslankyně Evropského parlamentu.

AFIR nařízení pro vybudování dobíjecí infrastruktury pro EV

Evropská unie aktivně podporuje elektromobilitu prostřednictvím rozvoje komplexní dobíjecí infrastruktury nebo uzavíráním dohod s automobilkami, aby vyráběly vozidla s nízkými emisemi. Nejvýznamnější legislativou v této oblasti je nařízení o infrastruktuře alternativních paliv (označované jako AFIR). Znamená to vybudování dalších dobíjecích a čerpacích stanic pro alternativní paliva po celé Evropě. Toto nařízení je součástí širšího balíčku „Fit for 55“, jehož cílem je do roku 2030 snížit čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

AFIR mimo jiné stanovuje tato klíčová opatření:

  • Instalaci dobíjecích stanic s minimálním výkonem 160 kW každých 60 km podél transevropské dopravní sítě (TEN-T).
  • Instalaci dobíjecích stanic s minimálním výkonem 350 kW pro těžká vozidla každých 60 km podél transevropské dopravní sítě a každých 100 km na globální síti transevropské dopravní sítě od roku 2025.
  • Zavedení možnosti platby na dobíjecích a čerpacích stanicích pomocí platebních karet a bezkontaktních zařízení.
  • Zajištění transparentnosti cen.
  • Zaručení neomezeného přístupu k úplným informacím o dostupnosti, umístění, čekací době a ceně na různých nabíjecích stanicích.
  • Implementaci schopnosti nabíječek pro elektromobility komunikovat se systémem CPMS prostřednictvím cloudu.

Vyjádření politických představitelů k infrastruktuře pro EV

Miapetra Kumpula-Natri poznamenává: „Díky těmto legislativním návrhům vzniká impuls k vytvoření komplexní a inteligentní infrastruktury dobíjení elektromobilů, která bude v maximální možné míře založena na obnovitelných zdrojích a podpoří poptávkovou odezvu chytré sítě.“

Raquel Sánchez Jiménezová, španělská ministryně dopravy, mobility a městské agendy, se k tomu vyjádřila: „Nový právní předpis představuje milník v rámci naší politiky „Fit for 55“, který zajistí rozšíření větší veřejné dobíjecí kapacity jak ve městech, tak u dálnic po celé Evropě. Věříme, že občané budou moci v blízké době dobíjet své elektromobily stejně snadno, jako dnes doplňují palivo na běžných čerpacích stanicích.“

Dojde k zákazu lithia, klíčové složky do baterií?

Aktuálně Evropská komise zvažuje, že by zakázala klíčovou složku baterií pro elektromobily – lithium. Komise nahlíží na lithium jako na toxický prvek ohrožující lidskou reprodukci. Je důležité zdůraznit, že lithium není pouze součástí baterií pro EV, ale také baterií pro mobilní telefony a další elektrická zařízení. Takový zákaz by mohl značně zpomalit, ne-li úplně zastavit elektromobilitu v Evropě. Navíc by tato opatření přinesla problémy pro široké spektrum odvětví – od výrobců baterií a dodavatelských firem až po těžební společnosti. Konečné rozhodnutí zatím zůstává ve fázi spekulací.

zdroje:

https://www.virta.global/blog/this-is-how-eu-regulation-accelerates-the-electric-vehicle-revolution
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2023/07/25/alternative-fuels-infrastructure-council-adopts-new-law-for-more-recharging-and-refuelling-stations-across-europe/
https://www.autozive.cz/elektromobilum-zvoni-umiracek-zakaz-lithia/

Související článek

Z benzinového vozu elektromobil za 8 hodin? Německý start-up přináší revoluční řešení

Německý start-up e-Revolt vyvinul revoluční metodu, která dokáže přeměnit benzinový vůz na elektromobil za pouhých 8 hodin. To je neskutečný pokrok v porovnání s běžnými ...