Revoluční změny na obzoru: Co přinese třetí novela energetického zákona?

Je to nedávno, co vešla v platnost druhá novela energetického zákona LEX OZE III, ministerstvo průmyslu a obchodu ale již pracuje na třetí novele. Co vše by měla přinést kromě sledované akumulace?
Ilustrační foto | zdroj: 89stocker

Novely energetického zákona

Na Komunálním energetickém fóru vystoupil Rostislav Krejcar, energetický poradce a vědecký pracovník na Fakultě elektrotechnické na ČVUT, který přednesl svůj příspěvek o tom, co můžeme čekat od třetí novely energetického zákona. Energetický zákon je již z roku 2000, přitom od této doby došlo v energetice doslova k zemětřesení. Pro tyto novely se vžilo označení LEX OZE. První novela LEX OZE I. vstoupila v platnost 24. ledna 2023. Účelem legislativních změn bylo zejména zjednodušování povolovacích procesů s ohledem na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Díky novele došlo ke zvýšení hranice pro nutnost licence z 10 na 50 kW. Druhá novela vešla v platnost teprve nedávno, poslední den loňského roku. Novela obsahuje pravidla pro sdílení elektřiny vyrobené v energetickém společenství a zavádí Energetické datové centrum. 

Třetí novela v časovém skluzu

Do schvalovacího procesu se chystá již třetí novela energetického zákona, ke které jsme se již před pěti lety zavázali. Bohužel tehdejší vláda na této novele pracovat ani nezačala, proto se schvalování děje s velkým časovým skluzem. LEX OZE 3 je totiž odpovědí na dokončení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady ze čtvrtého liberalizačního balíčku z roku 2019 „Čistá energie pro všechny Evropany“. V mezidobí ale v Evropě došlo k dalším změnám v energetice, například REPowerEU, což je návrh Evropské komise na ukončení závislosti na ruských fosilních palivech před rokem 2030 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022, nebo k reformě designu trhu s elektřinou.

Flexibilita, agregace a akumulace

Novela přináší několik nových pojmů. Jednak je to stále častěji skloňovaná flexibilita. Coby HDO, tedy hromadné dálkové ovládání, jsme tento pojem již poznali, tehdy ale řídil flexibilitu někdo jiný – distributor a nikoli sám zákazník. Flexibilita je schopnost snížit a zvýšit odběr nebo dodávku oproti sjednanému diagramu. Flexibilita lokálních výrobců a spotřebitelů elektřiny nahrazuje v moderní decentralizované elektroenergetice roli velkých výrobců. Pro malé výrobce/zákazníky má smysl poskytnout flexibilitu pomocí agregace. Agregátor sdružuje flexibilitu poskytovanou jednotlivými poskytovateli flexibility, kteří jsou ochotni podřizovat své chování pokynům agregátora. Například u výroby tepla a chladu zapojením elektrických ohřívačů vody, tepelných čerpadel, přímotopů nebo klimatizačních jednotek. Akumulace je časově odložená dodávka vyrobené elektřiny do soustavy. Nové možnosti ukládání elektřiny reagují na rostoucí oblibu obnovitelných zdrojů.

Sedm miliard i pro domácnosti

Potenciálem akumulace je poskytování služeb flexibility, za které mohou dostat zaplaceno i domácnosti. „Zákazník si bude moci řídit výrobu a spotřebu z hlediska aktivního zákazníka podle trhu. Agregace už nyní probíhá na úrovni výrobců bez zákona, například kogenerační jednotka se spouští podle pokynů. Významná je ekonomická motivace. V současné době jsou podpůrné služby řízeny uhelnými elektrárnami. Fungovat budou ale i na úrovni nižších napětí. Podpůrné služby nyní stojí 7 miliard. Tyto peníze si rozdělují velké plynové a uhelné elektrárny. Proč nevstoupit do tohoto obrovského byznysu tím, že odložím spotřebu?“ ptá se Rostislav Krejcar.

Včasné vyúčtování

Kromě agregace a flexibility se novela dotýká několika dalších témat. Jednak zavádí pojem smlouva s pevnou cenou dodávky elektřiny nebo plynu jako reakci na situaci po pádu Bohemia Energy, kdy se z pevné ceny stávala smlouva s dynamickou cenou (spotový tarif). Dále se zákazníci dočkají Indexu zajištění obchodníka. Ten bude označovat, kolik procent nakoupené energie si zajistil obchodník na tři roky dopředu. Opět to souvisí se zkušeností s Bohemia Energy, která utrpěla pád pro své spekulativní chování. To může být indikátor pro zákazníky, zda se jejich dodavatel chová racionálně. Dodavatelé budou mít také povinnost, aby včas a řádně vyhotovili vyúčtování: „Nyní je posílají později nebo vůbec a jde o to, že nás kasírují na zálohách. Pokud dodavatel včas (do patnácti dnů od skončení zúčtovacího období) nepošle vyúčtování, obdrží sankci 50 korun za den,“ uvedl Rostislav Krejcar. Novela dále zavádí digitalizaci, bezplatný přístup k datům o své vlastní spotřebě do 15 minut. Od července letošního roku se bude spotřeba měřit místo hodiny v časovém intervalu 15 minut. Novela dále pamatuje na monitoring trhu. Role Energetického regulačního úřadu by se měla posílit v tom, aby měl právo do určité hloubky zjišťovat informace o nekalých obchodních praktikách a zajištěných dodávkách dopředu.

Související článek

Energetický úřad spustil srovnávač ceníků energií s využitím dat z vyúčtování

Cenové nabídky energií tuzemských dodavatelů si spotřebitelé mohou pro vlastní spotřebu nově porovnat ve srovnávači Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jeho součástí je nyní funkce, která ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz