Solarni magazin nové logo

Rozhodli jste se změnit dodavatele elektřiny? Pozor na sankce!

Mezi dodavateli elektřiny mohou být značné cenové rozdíly. Proto se v mnoha případech vyplatí změnit dodavatele elektřiny. Jak na změnu dodavatele, abyste nemuseli platit pokuty?
Výpověď dodavateli elektřiny můžete provést na konci smluvního období | zdroj: Shutterstock

Smlouvu na dodávku elektřiny uzavíráte buď na dobu neurčitou, kdy vám dodavatel negarantuje po celou dobu stejnou silovou cenu elektřiny, ale tu může kdykoliv změnit. Na druhou stranu vy můžete kdykoliv od smlouvy odstoupit, stačí pouze dodržet výpovědní lhůtu, která činí tři měsíce. Pokud uzavřete smlouvu na dobu určitou, pak se po celou tuto dobu dodavatel zavazuje, že budete platit stejnou cenu za kilowatthodinu silové elektřiny. Po tuto dobu ale nemůžete jednostranně smlouvu vypovědět a přejít k jinému dodavateli, i když pro vás bude mít výhodnější nabídku. Pokud byste tomuto dodavateli dali přesto výpověď a podepsali smlouvu s jiným dodavatelem, musíte počítat se sankcemi za předčasný odchod.

Sankce za předčasný odchod

Sankce za předčasný odchod uplatňuje každý dodavatel elektřiny, který nabízí smlouvy na dobu určitou. O výši sankce rozhoduje samotný dodavatel. Výjimkou mohou být situace, kdy má odběratel nasmlouvané ceny, které jsou nad cenovým stropem elektřiny, který přestal v roce 2024 platit. Někteří dodavatelé těmto zákazníkům vycházejí vstříc a převádějí je na levnější tarify. Pokuta je buď jednorázová částka, anebo jde o kombinaci jednorázové částky a dále poplatku za každý měsíc, který zbývá do konce nasmlouvané doby. Někteří dodavatelé dokonce účtují také ušlý zisk, který se uvádí ve formě vzorce. Konkrétní výše sankcí je vždy uvedená ve smlouvě s dodavatelem elektřiny.

Kdy je možné vypovědět smlouvu s dodavatelem elektřiny?

Pro výpověď smlouvy s dodavatelem elektřiny platí vždy určitá pravidla. Vždy se vyplatí s dodavatelem komunikovat a ať už se jedná o nenadálé události, které je třeba řešit, vždy je lepší dodavatele oslovit a na řešení problému spolupracovat. Smlouvu můžete vypovědět, nebo spíše již neprodloužit na konci smluvního období tak, že výpověď musí dodavatel obdržet 20 dnů před tím, než toto smluvní období uplyne. Dále lze smlouvu vypovědět do 2 měsíců od zahájení dodávky, do 14 dnů od uzavření smlouvy on-line, nebo při změně podmínek smlouvy.

Jak má vypadat výpověď dodavateli energií?

Aby byla výpověď dodavateli energií platná, musí mít určité náležitosti. Zaslat ji můžete doporučeně na adresu dodavatele, případně zaslat datovou schránkou nebo e-mailem. V první řadě je třeba přesně určit, kdo smlouvu vypovídá, takže je třeba udat vaše jméno, příjmení, dále adresu, číslo smlouvy s dodavatelem, datum uzavření smlouvy, adresu odběrného místa a číslo EAN elektroměru a EIC plynoměru. Smlouva dále zahrnuje označení dodavatele, tedy jeho název a sídlo. Dále následuje oznámení o podání výpovědi a také důvod pro výpověď. Důvodem může být změna ceny, ztráta vlastnického nebo uživatelského práva, nesouhlas s automatickým prodloužením smlouvy po uplynutí doby určité, či z důvodu odstoupení od smlouvy v době do 14 dnů od uzavření smlouvy. Následovat má váš podpis a datum. Uvést také můžete adresu, kam vám má dodavatel zaslat ukončovací fakturu.

Související článek

Jak ovlivní komunitní energetika cenu elektřiny?

Již zanedlouho by mělo začít fungovat sdílení elektřiny v rámci energetických společenství. Jaký vliv bude mít sdílení na cenu elektřiny, kterou budou nabízet dodavatelé elektřiny? ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz