Rozhodování o tepelném čerpadle: Jak vybrat správný typ a instalační firmu?

Tepelná čerpadla jsou podporovaným zdrojem tepla. Jsou ekologická a také ekonomická. Stát na ně poskytuje štědré dotace. Jak takové tepelné čerpadlo vybrat?
Tepelná čerpadla se nehodí pro každý rodinný dům. Poraďte se se skutečnými odborníky. | zdroj: Shutterstock

Které tepelné čerpadlo zvolit?

Tepelných čerpadel se prodává hned několik druhů. Jak se rozhodnout, který typ zvolit? „Pokud váš dům splní podmínky pro instalaci jakéhokoliv typu tepelného čerpadla, tak já to vidím, že porovnávám tyto hodnoty: cena instalace, provozní náklady, náklady na údržbu a životnost zařízení. Proto při pohledu na prvotní investici na pořízení tepelného čerpadla bych vyžadoval informace i o těch dalších bodech, které vám ukáží, zda-li je skutečně vhodné mít doma tepelné čerpadlo s nižší pořizovací cenou.“ řekl Solárnímu magazínu Petr Bareš z Asociace pro využití tepelných čerpadel.

Co ovlivní výkon čerpadla?

Zákazníci se v první řadě orientují podle výkonu čerpadla. Ten může ovlivnit několik faktorů. „Základními prvky, které ovlivní výkon tepelného čerpadla, jsou zvolený typ tepelného čerpadla, dále umístění a kvalitní instalace a následná péče o zařízení.“ vysvětluje Petr Bareš. Výkon čerpadel je ovlivněn dále podle teploty: „Tepelná čerpadla vzduch-voda využívají okolní vzduch jako primární zdroj energie. To znamená, že výkon tepelného čerpadla je ovlivněn teplotou venkovního vzduchu. Čím nižší teplota, tím se snižuje i výkon tepelného čerpadla. Proto je velmi důležité již při návrhu správně vyhodnotit výkon tepelného čerpadla, aby nedošlo k jeho pod i pře dimenzování.“ upozorňuje Petr Bareš. Svůj vliv má umístění čerpadla: Při instalaci je nutné ověřit správné umístění. Například pokud je jednotka blízko vodního zdroje, jako je třeba potok, může být v místě abnormálně vysoká vlhkost, která dokáže ovlivnit výkon tepelného čerpadla. Dále třeba umístnění u prašné cesty nebo u porostu jako je třeba jilm, může dojít ke zvýšenému zanesení venkovní jednotky a tím opět může dojít ke snížení výkonu tepelného čerpadla. Ještě bych upozornil, že je třeba postupovat dle návodu k instalaci, protože u tepelného čerpadla nainstalovaného při špatném umístění, například blízko zdi, v rohu, v zahradním domku a podobně, dojde ke snížení výkonu tepelného čerpadla.“

Instalace a servis

Pro správné fungování čerpadla je důležitá i kvalitní instalace: „Je nutné ověřit si, že daná instalační firma je proškolena výrobcem pro kvalitní instalaci, protože i toto může negativně ovlivnit výkon tepelného čerpadla.“ poznamenal Petr Bareš. Tepelné čerpadlo je velká investice, která má fungovat desetiletí, proto je třeba věnovat pozornost i servisu: „Servisní kontroly doporučujeme provádět dle doporučení výrobce. Jedná se o kontrolu zařízení, aby nedošlo právě ke snížení výkonu tepelného čerpadla. Doporučení je dělat kontrolu každý druhý rok. Je to v podstatě jako s vaším autem. I rozsah a popis bychom mohli přirovnat k prohlídce vozu. Kontrola je vizuální, následně se kontroluje náplň chladiva, čistota filtrů, jestli není zařízení hlučné, vyčištění zanesených částí venkovní jednotky, kontrola elektroinstalace a tak dále.“ poradil Petr Bareš.

Jaký výkon tepelného čerpadla?

Tepelná čerpadla se prodávají v různých výkonnostních třídách: „Pro rodinné domy či byty je výkon tepelného čerpadla od 4 kW až do 20 kW. Řešení vytápění lze ale řešit i pro větší objekty jako jsou bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra, školy a podobně. Zde je výkon tepelného čerpadla až 1500 kW. Záleží na potřebách daných budov.“ konstatoval Petr Bareš z Asociace. Výkon tepelného čerpadla se zjistí podle určení tepelné ztráty domu: „Pro výpočet lze využít návrhových programů, které zhodnotí materiál, ze kterého je dům postavený, kvalitu oken, zateplení a velikost budovy. Výpočet provádí autorizovaná osoba, tedy projektant či energetický specialista nebo odborně proškolené instalační firmy. Případně lze pro orientační výpočet využít i online platformy.“ prohlásil Petr Bareš.

Jak oslovit firmy?

Pokud se rozhodnete oslovit firmy, které tepelná čerpadla dodávají, připravte se: „Doporučuji projít si naše Desatero na stránkách www.avtc.cz, dále si připravit vyúčtování za poslední 2 roky – vyúčtování elektřiny, plynu, kolik uhlí, dřeva spálí za rok a podobně. Určitě by pomohlo mít i připravené informace k rodinnému domu, například projekt. Pokud tyto informace nemají, není třeba si lámat hlavu. Odborné firmy vše potřebné zjistí při osobní návštěvě.“ ujišťuje Petr Bareš. Jak by měl zájemce o tepelné čerpadlo postupovat? „Doporučuji rozdělení do několika fází, přeci jen je pořízení tepelného čerpadla vyšší investice a na dlouhou dobu. Prvním krokem by měla být indikativní nabídka – lépe se zorientujete o výši investice. Dalším krokem je výběr instalačních firem, které je nutné si domů pozvat k prohlídce, aby technicky zhodnotily místo instalace a probraly s vámi vše do detailu. Následně je třeba vybrat z již přesných nabídek (po zaměření) značku či výrobce tepelného čerpadla, typ tepelného čerpadla a instalační firmu. Odkážu opět na www.avtc.cz, kde máme seznam našich členů. Je nutné se podívat na reference výrobce i instalační firmy. Někteří poskytují i možnost vidět tepelné čerpadlo v provozu.“ připomněl Petr Bareš.

Související článek

Kam směřuje česká energetika? Experti varují před nevyužitým potenciálem zelené energie

Návrhy základních energetických plánů vlády nejsou podle Komory obnovitelných zdrojů energie špatné. Avšak neodrážejí potenciál, kterého lze dosáhnout správnou legislativou a fiskální politikou. Strategický dokument ...