Rozjede se sdílení elektřiny? Elektroměrů s průběhovým měřením je nedostatek

Již tento rok by se mělo spustit sdílení elektřiny mezi jedním výrobcem a více odběrnými místy. Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky, nám popsala, co můžeme v nejbližší době čekat.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Můžete popsat stav komunitní energetiky, jaký je nyní před spuštěním Energetického centra a zároveň při platnosti novely energetického zákona?

Důležitou novinkou letošního roku bude červencové spuštění komunitní energetiky na základě novely energetického zákona nazývané lex OZE II. Ze začátku půjde pouze o zkušební provoz. Elektroenergetické datové centrum začne pracovat v omezeném režimu. Pro sdílení je taky potřeba vybavit odběrná místa – jak toho, kdo vyrábí a sdílí, tak toho, kdo jen spotřebovává – novými chytrými elektroměry fungujícími na bázi takzvaného průběhového měření. Je jich zatím ale nedostatek. Realita je taková, že chytré elektroměry zatím mají víceméně jen ti, kdo mají fotovoltaický systém připojený do veřejné sítě. Tyto elektroměry umí měřit výrobu či spotřebu elektrické energie v pravidelných časových intervalech (ideálně po 15 minutách) a data v reálném čase sdílet s jejich správcem, kterým bude Elektroenergetické datové centrum.

Jak bude v energetické komunitě probíhat alokace vyrobené elektřiny mezi členy společenství?

Alokační klíč určuje způsob výpočtu elektřiny sdílené v rámci skupiny sdílení z jednotlivých výrobních míst EANd (dodávka) do jednotlivých spotřebních míst EANo (odběr). Výpočet podle alokačního klíče probíhá pro každý zúčtovací interval (15 minut) a využívá individuální hodnoty parametrů zadaných při registraci EANo do skupiny sdílení. Základní možné varianty alokačního klíče:

Statický: alokace pouze podle definovaných procent pro každé EANo (maximálně do výše spotřeby).

Dynamický: alokace podle poměru spotřeby jednotlivých EANo (maximálně do výše spotřeby).

Hybridní (kombinovaný): v prvním kole statická alokace a ve druhém kole dynamická alokace (maximálně do výše spotřeby).

Zúčtování dodávky a fakturace: Zúčtování dodávky a fakturace u EANd i EANo zohledňuje sdílenou elektřinu z jednotlivých EANd do jednotlivých EANo. Zúčtování dodávky a fakturace u EANo respektuje využití distribuční soustavy při sdílení elektřiny.

Zvažují se tyto modely sdílení pro dočasné řešení v roce 2024:

Model EANd-EANo se statickým alokačním klíčem: Pro každý EANo se definuje procento alokace z každé výrobny EANd ve skupině sdílení. Pro každý EANo se definuje pořadí (priorita) výroben, ve kterém je alokace počítána. Výpočet alokace proběhne pouze jednou, což odpovídá statickému alokačnímu klíči.

Model EANd-EANo s iteračním alokačním klíčem: Pro každý EANo se definuje procento alokace z každé výrobny EANd ve skupině sdílení. Pro každý EANo se definuje pořadí (priorita) výroben, ve kterém je alokace počítána. Výpočet alokace proběhne několikrát (třeba až 10x) za sebou. Tato iterace aproximuje hybridní alokační klíč.

Model s poolem výroben s hybridním alokačním klíčem: Všechny výrobny EANd v jedné skupině sdílení se sloučí pod jednu virtuální výrobnu (pool). Pro každý EANo se definuje procento alokace z poolu výroben. Výpočet alokace proběhne jednou na základě zadaných procent (statický alokační klíč) a pro zbylou nealokovanou výrobu podruhé podle poměru zbylé spotřeby jednotlivých EANo (dynamický alokační klíč).

Model EANd-EANo se statickým alokačním klíčem pro skupiny sdílení s celkovým počtem EANd a EANo vyšším než 50. Omezení na přiřazení maximálně 5 EANd sdílejících do jednoho EANo. Počet EANd ve skupině sdílení však omezen není. Platí omezení na celkový počet EANd a EANo v jednotlivých typech skupin sdílení podle energetického zákona. V rámci jedné skupiny sdílení musí být nastaveno u všech párů EANd a EANo stejné využití distribuční soustavy.

Související článek

Obnovitelné zdroje dobývají svět. Podíl rekordně vzrostl na 30,3 procenta

Obnovitelné zdroje energie měly na celosvětové výrobě elektřiny loni rekordní podíl 30,3 procenta. To bylo o 0,9 procentního bodu více než v roce předchozím. Příčinou ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz