Solarni magazin nové logo

Rychlejší připojování fotovoltaik? Pomoci by mohl nový zákon

Přenosová soustava v České republice potřebuje nemalé investice. Její posílení je klíčové pro rychlejší připojování fotovoltaik. Tzv. liniový zákon může tomuto rozvoji napomoci.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Novela zákona pro energetickou bezpečnost země

Novelu zákona schválil na konci loňského roku Senát. V energetice novela zákona urychlí například dostavbu nových bloků jaderných elektráren a rozvoj malých modulárních reaktorů a využití evropských prostředků pro investice do obnovitelných zdrojů energie a posílení energetické infrastruktury. „Pečlivě jsme vybrali klíčové oblasti, které jsou nutné pro zajištění rychlejší dekarbonizace a udržení energetické bezpečnosti naší země. Novela zavádí jasné a rychlé procesy povolování nových i modernizovaných zdrojů energie. To nám pomůže snížit byrokracii a umožní rychlejší realizaci takových projektů. Stejně tak urychlujeme pravidla pro výstavbu infrastruktury elektronických komunikací nebo povolování pro přenosovou, přepravní či distribuční soustavu, což platí jak pro elektřinu a plyn, tak i pro teplo,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že navrhované změny pomohou hospodářství České republiky vrátit tam, kam patří.

Pro lepší energetiku je třeba stavět rychle

Hospodářská komora novelu také vítá. „Pro to, abychom mohli mít dobrý energetický mix, potřebujeme si říct, zda jsme schopni stavět tak rychle, jak potřebujeme. Máme podmínky pro to, abychom dokázali postavit silnou přenosovou infrastrukturu, která bude schopna balancovat v síti mnoho energetických zdrojů? Kdybych to měl posoudit podle současné situace a délky povolovacích procesů, dostaneme se do krizové situace. Některé zdroje budou vypínány, ať už z ekonomických důvodů nebo možná z politických rozhodnutí, ale my nebudeme mít alternativu, protože nové energetické zdroje postaveny nebudou,” prohlásil prezident Hospodářské komora České republiky Zdeněk Zajíček na Národní konferenci Efektivní energetika, která proběhla 23. ledna v Senátu. Jejími hlavními tématy byla transformace české energetiky a energetická bezpečnost ČR.

Zjednodušené povolování staveb důležitých pro energetiku

Novela zavádí zjednodušení povolovacího řízení. Díky tomu bychom se měli vyhnout nedůvodnému prodlužování lhůt (např. nelze prodlužovat lhůty pro vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, přezkumné řízení pro přezkum závazného stanoviska lze zahájit v omezené lhůtě apod.) a opouští se odvolací institut. „Jsem rád, že se nám podařilo prosadit urychlení výstavby energetické infrastruktury do zákona 416. Protože pokud se povolovací procesy neurychlí, nebude naše země v energetice suverénní. Hospodářská komora přichází i s dalšími návrhy. Pracovně tomu říkáme energetická zóna. Tam, kde dnes existují zdroje výroby elektřiny nebo tepla z uhlí, je možné u nich postavit nepochybně šetrnější zdroje k životnímu prostředí, třeba paroplynové zdroje nebo malé modulární reaktory. Nevidím důvod, proč bychom pro tyto zdroje nemohli udělat výjimky a hned na těchto územích je stavět,” dodal Zdeněk Zajíček.

Dotace na posílení distribuční sítě

Posilování distribuční soustavy je velkým úkolem pro následující období. Pro distributory to znamená nemalé náklady, které v konečné fázi pocítí odběratelé kvůli růstu cen za distribuci elektřiny. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravilo dotační titul pro distributory pro investice do rozvoje distribuční sítě. „Vzhledem k tomu, že provozovatelům bude na dané investice poskytnuta dotace, nebude možné následně u Energetického regulačního úřadu uplatnit zisk z hodnoty investice, což zmírní nárůst regulované složky ceny elektřiny, kterou hradí spotřebitelé,“ upřesňuje pozitivní dopad do konečné ceny elektřiny vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů ministerstva René Neděla.

Související článek

Solární firmy v nejistotě. Ministerstvo změnilo podmínky dotací bez předchozího upozornění

Ministerstvo životního prostředí před týdnem oznámilo, že uzavírá příjem žádostí o dotaci Nová zelená úsporám Light zhruba na měsíc. Nyní oznámilo nové podmínky, které začali ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz