Sdílená elektřina v komunitách: Příležitost pro obce a bytové domy

Díky nové legislativě je možné elektřinu vyrábět a sdílet v tzv. energetických společenstvích, což je velká výzva pro obce, bytové domy a další subjekty. Jak takové energetické společenství založit?
Ilustrační foto | zdroj: manfredxy

Kdo může energetické společenství založit?

Energetická společenství se rozlišují na energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje, které sdílejí také teplo. Jejich hlavním posláním není generování zisku, ale sdílení vyrobené elektřiny. Pro účast na sdílení je třeba vytvoření určité entity, tedy právě energetické společenství. Do energetického společenství mohou vstupovat různí a velmi různorodí členové. Jsou to jednak obce a kraje, dále pak velké, malé a střední podniky, fyzické osoby, spolky a družstva. Jejich role se liší podle toho, zda mohou hlasovat, například velké a střední podniky jsou ve společenství pro obnovitelné zdroje z hlasování vyloučené. Pro členy energetického společenství je typická jak diversifikace zdrojů, kterými mohou být fotovoltaické a větrné elektrárny o různém typu instalace a výkonu, stejně jak různý způsob spotřeby elektřiny. Jinou spotřebu mají domácnosti a jinou například školy. Členové společenství by si měli ve svých odlišnostech tedy vypomáhat a společenství by se mělo skládat tak, aby se potřeby členů co nejvíce doplňovaly a byly také co nejvíce flexibilní. Do budoucna bude možné tuto flexibilitu také odměňovat. V začátcích projektu energetické komunity je třeba založení projektu vhodně komunikovat s jejími výhodami a potenciální členy oslovit.

Vytvoření byznys modelu a naplánování financování

Při uvažování o byznys modelu je možné zapojit jak nové tak stávající zdroje. Jde o příležitost k tomu nové zdroje vybudovat a celou komunitu vhodně poskládat. Pro vybudování nových zdrojů je třeba navrhnout vhodné financování. Zdrojů může být hned několik. Jsou to dotace, přičemž se plánují speciální dotace na komunitní energetiku z Národního plánu obnovy a z Modernizačního fondu, investice, na které vzhledem k tomu, že jde o ekologické projekty, investoři rádi slyší, dále úvěry a dluhopisy. Oblast financování těchto projektů je pro banky atraktivní, jakožto investice do zeleného projektu bude zvyšovat jejich rating. Během úvodní fáze zakládání společenství je vhodné období pro vyčíslení návratnosti investice do projektu, s tím souvisí i nastavení ceny elektřiny ve společenství.

Prvotní analýza

Jedním z prvních kroků je analýza prostředí, ve kterém chcete společenství vytvořit. K tomu slouží data z elektroměrů, faktury za elektřinu, zjištění spotřeby v různých objektech a jejího průběhu, pokud je to možné. Pokud nemá objekt elektroměr, který průběhové měření umožňuje, pak je možné si na tuto službu najmout speciální firmu. Na druhou stranu je třeba zvážit potenciál, který může instalace obnovitelného zdroje mít, přičemž na pět metrů čtverečních připadá jeden kilowatt vyrobené elektřiny. Technické řešení lze pojmout značně kreativně, možností je skutečně mnoho a jde o velmi různorodé projekty.

Založení právnické osoby

Energetické společenství musí mít svou právní formu. Může to být spolek, družstvo nebo jiná obdobná korporace, může jít i o modifikovanou společnost s ručením omezením. Rozdíly jsou v hlasování, možnosti vytvářet zisk a vzniku podílů členů. Společenství je třeba registrovat u Energetického regulačního úřadu. Pokud půjde o společenství, které vznikne pro sdílení v bytových domech a v rámci Aktivního zákazníka, tedy jednoho odběratele, který si „přeposílá“ elektřinu z jednoho svého odběrného místa do druhého, není třeba zakládat právnickou osobu.

Stanovy společenství, povolení a smlouvy

Ve stanovách společenství by mělo být uvedeno, že jeho hlavním účelem není vytvářet zisk, který sice může vzniknout, ale jeho rozdělení je dané zákonem. Spolek tuto možnost nenabízí. Ve stanovách by měla být upravena také možnost vystoupit ze společenství. Potřebných povolení pro založení společenství je naštěstí stále méně. Pokud se jedná o zdroj do 50 kW, pak je to jen registrace na Energetickém regulačním úřadu, dále povolení připojit se k distribuční soustavě, což by měla být jedna z prvních záležitostí, kterou budoucí zakladatelé společenství prověří. Licence a stavební povolení je potřebné pouze pro instalace nad 50 kW. Společenství musí uzavřít několik různých smluv. Jednak se svými členy o sdílení elektřiny, investici a případném pronájmu místa na vybudování elektrárny, dále smlouvy s investory, smlouvy s distributorem o připojení, s obchodníkem s elektřinou o výkupu přebytků a případně sdružených službách. Do budoucna by si mělo společenství připravit plán rozvoje a růstu, nakládání se ziskem, správou majetku a neopomínat také osvětovou a skutečně komunitní činnost, která může zahrnovat další vzdělávání členů a sledování trendů.

Související článek

Fotovoltaiku dnes pořídíte levněji a rychleji

Fotovoltaiku si můžete objednat i od velkých dodavatelů elektřiny, jako například od společnosti E.ON. Podle Ondřeje Hájka, vedoucího oddělení zákaznických řešení pro domácnosti společnosti E.ON ...