Solarni magazin nové logo

Sdílení elektřiny a nové zákony: Jak to ovlivní komunitní energetiku?

Příští rok by měl být rokem, kdy by měl nastat nebývalý rozkvět komunitní energetiky. K tomu by měla dopomoci změna legislativy, se kterou je Česko bohužel velmi pozadu. Bude to tak skutečně?
Příští rok by měl být rokem komunitní energetiky. Bude tomu tak? | zdroj: Shutterstock

Implementace evropských směrnic se zpožděním

Energetika se mění. Od centralizovaného modelu, kdy elektřinu vyrábělo několik hlavních velkých zdrojů, se přistupuje k modelu decentralizovanému. Komunitní energetika přispívá k decentralizaci výroby elektřiny, v současné době ale nemá dostatečnou oporu v zákonech. Co se týká legislativy pro komunitní energetiku, je Česko značně pozadu. K úpravě zákonů a přijetí směrnic jsme se zavázali Evropské unii, což se v domluveném období nestalo: „Implementace těchto směrnic měly být  přijaté v České republice a v unijních zemích do roku 2020, respektive do roku 2021. Vzhledem k tomu, že je říjen roku 2023, pak Unii těžce dobíháme a ještě nemáme jasno, kdy přesně ji doběhneme. řekl advokát Martin Števko na své přednášce na Smart Energy Forum.

Novely energetického zákona

Základní rámec v České republice je daný energetickým zákonem a novelami LEX OZE 1 a připravovaným LEX OZE 2. První zákonná úprava otevřela komunitní energetice dveře, je platná od začátku roku. Umožnila sdílení v bytových domech a zároveň se zvýšil limit, od kterého je třeba mít licenci na výrobu elektřiny z původních 10 kW na 50 kW. Klíčovým momentem komunitní energetiky má být uvedení druhé novely energetického zákona, která je doposud v legislativním procesu. Díky novele se vytvoří speciální entity, které budou umožňovat sdílení elektřiny. Půjde o energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje.

Sdílení elektřiny s oporou v zákonu

Zákon dále umožní sdílení energií – tedy odstraňuje zásadní bariéru k tomu, aby komunitní energetika existovala. Sdílení bude probíhat například v rámci samotného aktivního zákazníka. Někdo, kdo vlastní výrobnu, může elektřinu konzumovat na více místech. Pokud ji například vyrobí na chatě, pak ji může spotřebovávat i ve svém bytě. Samotné sdílení není fyzická záležitost, mezi odběrovými místy nevedou žádné kabely. Je to virtuální účetní operace, která probíhá v rámci zpracování fakturace.

Sdílení elektřiny v energetických společenstvích

Druhým modelem je sdílení v rámci energetického společenství. Členové v rámci toho společenství sdílejí vyrobenou elektřinu mezi sebou, anebo ji sdílejí z nějakého zdroje. V rámci posledního návrhu novely došlo k omezení na nejvýše 1000 odběrných míst uvnitř energetického společenství a současně k omezení na tři obce s rozšířenou působností nebo hlavní město Prahu. Pokud novela vejde v platnost tak, jak je navržena, do června roku 2026 bude třeba respektovat tato omezení.

Právnické osoby ve všech podobách

Podle novely zákona budou vznikat jednak energetická společenství a dále společenství pro obnovitelné zdroje. Zatímco energetické společenství se zaměřuje na elektřinu, u společenství pro obnovitelné zdroje jde nejenom o elektřinu, ale také o další zdroje. Jsou to vždycky právnické osoby ve všech možných podobách. Důležité je naplnění dobrovolné a otevřené účasti, což umožňují spolky a družstva. U společností s ručením omezením ho lze dodržet nastavením společenské smlouvy. Těžko si lze ale představit aplikaci tohoto prvku u akciové společností, kde je vystoupení vázané na převod akcií. Hlavním účelem není vytváření zisků, ale jsou to hospodářské, sociální a environmentální přínosy. Výraz energetické společenství v názvu smí používat jen a pouze uvedená společenství, která jsou založena za účelem sdílení elektřiny.

Distribuční poplatek

O tom, zda se bude za sdílenou elektřinu hradit distribuční poplatek, probíhala plamenná debata. Ve výsledku se nakonec distribuční poplatek hradit bude, a to v nesnížené výši. To je rozdíl oproti například Rakousku, kde je distribuční poplatek snížený a má jít o motor komunitní energetiky.

Související článek

Stížnosti na energošmejdy se množí, oběti loví i v restauracích

S oživením energetického trhu roste také aktivita nepoctivých zprostředkovatelů. Na praktiky tzv. energošmejdů zaznamenává Energetický regulační úřad (ERÚ) od začátku roku zvýšené množství stížností. Spotřebitelé ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz