Solarni magazin nové logo

Sdílení elektřiny: klíčem je funkční energetické datové centrum

Novela energetického zákona předpokládá zřízení energetického datového centra. K čemu ho bude potřebovat spotřebitel a dodavatel elektřiny?
Energetické datové centrum umožní výměnu dat o spotřebě a výrobě elektřiny na různých odběrných místech | zdroj: Getty Images

Umožní sdílení elektřiny

Stále více se hovoří o sdílení elektřiny. Elektřinu, kterou někdo vyrobí, bude moci spotřebovávat někdo jiný, případně odběratel může na jednom místě elektřinu vyrobit a spotřebovat ji jinde. Pochopitelně mezi místem výroby elektřiny a spotřeby nepovedou žádné speciální dráty, jedná se pouze o virtuální a hlavně finanční operaci. Elektřina je stále jedna, důležité jsou údaje o tom, kolik se kde elektřiny vyrobilo a kolik kde spotřebovalo. Právě tato data má získávat, spravovat, distribuovat a uchovávat připravované Elektroenergetické datové centrum.

Ustanovuje ho druhá novela energetického zákona

Elektroenergetické datové centrum ustanovuje nový zákon. „Zřízení EDC předpokládá novela energetického zákona, známá jako Lex OZE II. Ta je momentálně v legislativním procesu,“ řekl Solárnímu magazínu Jan Hamrník, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu. Datové centrum má pomoci s předáváním dat a zabezpečením v souvislosti se sdílením napříč distribučními soustavami. Je tedy jedno, zda se elektřina vyrábí na jednom distribučním území a spotřebovává na jiném. Díky sdílení údajů obdrží potřebná data všichni, kdo je budou potřebovat. Datové centrum by mělo být vlastněné provozovatelem přenosové soustavy a jednotlivými regionálními distributory, mělo by se jednat o akciovou společnost s omezitelnou převoditelností akcií. Na budování centra se tedy podílí státní společnost ČEPS,  což je společnost zajišťující na území České republiky provoz elektroenergetické přenosové soustavy, dále distributoři ČEZ, PRE a EG.D.

Vyhodnotí sdílenou elektřinu v intervalech

Nově vzniklá energetická společenství, která vzniknou za účelem výroby a sdílení elektřiny, se zde nyní musí povinně registrovat. Energetické centrum se postará o přiřazení a ukončení přiřazení předávacích míst a předávacích míst svých členů v rámci skupiny sdílení, včetně přiřazení způsobu alokace elektřiny. Datové centrum zajistí vyhodnocení množství sdílené elektřiny v každém patnáctiminutovém intervalu a následně tyto informace poskytne Operátorovi trhu, do jehož systému mají přístup „standardní“ dodavatelé elektřiny jednotlivých členů společenství. Od roku 2026 by mělo datové centrum dále vyhodnocovat aktuální využívání elektřiny a vyrovnávat krátkodobé výkyvy výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích.

Poplatek za datové centrum

Stejně jako nyní najdeme ve faktuře za elektřinu poplatek za činnost Operátora trhu s elektřinou, by se zde měl objevit poplatek za činnost datového centra, který by se měl pohybovat v řádu promile. Z předběžných výpočtů vyplývá, že by výše poplatku na provoz datového centra měly dosahovat několik desítek korun ročně na jedno odběrné místo. Vznik datového centra bude podpořen z finančních prostředků poskytovaných Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Dotace na vybudování centra by měla činit zhruba miliardu korun.

ERÚ a Energetické datové centrum

Kromě distributorů a společnosti ČEPS bude mít v datovém centru svou úlohu také Energetický regulační úřad. „ERÚ by měl v souvislosti se zřízením a následným provozem EDC upravit podzákonné právní předpisy. Mimo jiné půjde o vyhlášku o Pravidlech trhu s elektřinou, vyhlášku o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu či o Vyhlášku o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (licenční vyhlášku). Zároveň by úřad měl udělovat licenci EDC a schvalovat Řád EDC. Kromě toho pak připravit metodiku cenové regulace a upravit cenové rozhodnutí – tedy zahrnout provoz datového centra do regulovaných plateb,“ konstatoval Jan Hamrník z ERÚ.

Související článek

Jak ovlivní komunitní energetika cenu elektřiny?

Již zanedlouho by mělo začít fungovat sdílení elektřiny v rámci energetických společenství. Jaký vliv bude mít sdílení na cenu elektřiny, kterou budou nabízet dodavatelé elektřiny? ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz