Sdílení elektřiny z fotovoltaik má jasnější obrysy

Novela energetického zákona má umožnit majitelům fotovoltaických elektráren sdílet elektřinu. Vyrobit elektřinu z fotovoltaiky na chalupě a poslat si jí do bytu má být snazší.
Rok 2024 bude rokem komunitní energetiky | zdroj: Freepik

Aktivní zákazník

Připravovaná novela, která by mohla platit od 1.1. 2024 definuje aktivního zákazníka. Tím může být skupina až deseti osob, kteří společně vyrábějí energii a sdílí ji mezi sebou. Budou to moci dělat bez jakéhokoliv územního omezení. Předpokládá se, že typickým příkladem takového aktivního zákazníka je jedinec, s fotovoltaikou na chalupě, který vyrobenou elektřinu posílá i do bytu ve městě.  Dalším může být například rodina, která má na několika nemovitostech FVE a energii si mezi sebou sdílí. Dalším příkladem může být třeba společnost, která má více poboček a více provozoven. Mezi nimi, pokud mají odběrná místa, je elektřina sdílená. Příkladem může být i budova obecního úřadu a školy. Pro tento typ sdílení není potřeba zakládat energetické společenství. Je potřeba zdůraznit, že vždy bude nutné platit distribuční poplatky, a ty nebudou zřejmě nijak regulovány. Jejich cenu budou určovat distributoři elektřiny.

Energetické společenství

Účelem energetického společenství nebude tvorba zisku, ale poskytování environmentálních, hospodářských a sociálních přínosů. Neziskový charakter společenství bude zajištěn pravidlem o zákazu rozdělení zisku. Takovým společenstvím může být spolek, družstvo, nebo jiná obdobná korporace, která se svými vnitřními poměry přiblíží právní úpravě spolku nebo družstva. Hlasovací práva každého člena energetického společenství budou omezena na nejvýše 10 % všech hlasovacích práv. Tento požadavek bude platit pro všechny členy s hlasovacími právy, i když jejich podíly boudou různé. Cílem je umožnit pluralitu členství a zabránit koncentraci moci u jednoho, nebo několika málo členů. Členové energetického společenství se mohou spojovat a jednat ve shodě, ale žádný člen s hlasovacími právy nebude moci ovládnout celé společenství. Důvodovou zprávu k celé novele zákona si můžete přečíst zde

Dozná zákon změn?

Kritikou některých paragrafů novely nešetří profesní organizace. Za krok zpět označila zákon Unie komunitní energetiky. I podle Asociace komunitní energetiky ČR bude mít zákon nežádoucí dopady na vznik komunitní energetiky.

Pozměňovací návrhy k zákonu připravují i poslanci. Podle místopředsedy podvýboru pro energetiku Róberta Telekyho z KDU-ČSL je na sdělení konkrétních připomínek a pozměňovacích návrhů ještě brzy. „Novelou se nejprve musíme dopodrobna zabývat na úrovni vládní pětikoalice. Obecně lze očekávat pozměňovací návrhy mířící na posílení komunitní energetiky, tedy flexibility a akumulace v rámci přenosové soustavy,“ uvedl Teleky pro Solární magazín. I podle dalších, námi oslovených poslanců, zákon dozná zřejmě dílčích změn. Vše bude jasnější v září, kdy se začne novela zákona projednávat.

Komunitní energetika ve světě

Komunitní energetika je koncept, který se stále více rozšiřuje po celém světě, včetně zemí jako Německo, Dánsko, Rakousko, Spojené státy americké, Velká Británie, Itálie, Švédsko, Austrálie, a mnoha dalších. Modely jsou různé, ale v zásadě spojují obce, města, občany a firmy v produkci, distribuci a spotřebě obnovitelné energie. Všechna společenství zdůrazňují, že tímto způsobem se snižuje závislost na fosilních palivech, zvyšuje se energetická nezávislost, snižují se emise skleníkových plynů, a vytvářejí se místní ekonomické příležitosti.

Zdroj: MPO

Související článek

Chyby při instalaci FVE mohou vést k katastrofě, varují odborníci

Nejen výkon a úspory, ale také požární bezpečnost by měli řešit všichni majitelé nemovitostí, kteří se rozhodnou na střechy instalovat fotovoltaické elektrárny. Že není radno ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz