Servis tepelného čerpadla: Proč je důležitý a jak často ho provádět?

Tepelná čerpadla potřebují pravidelný servis pro optimální provoz. Jak často by měla probíhat údržba a co přesně zahrnuje? Přinášíme vám stručný přehled argumentů, proč není vhodné odkládat servis tepelného čerpadla do doby, kdy se vyskytnou problémy.
Pravidelný servis tepelného čerpadla prodlužuje jeho životnost | zdroj: Welcomia

Proč provádět údržbu tepelného čerpadla?

Pravidelně servisovaná tepelná čerpadla pracují efektivněji, což se projevuje v nižších účtech za energie. Neservisovaná TČ mohou mít o 10 až 25 % nižší účinnost. Údržbou rovněž předcházíte potenciálnímu poškození kompresoru a dalších klíčových částí systému v období, kdy čerpadlo pracuje nejintenzivněji.

Tepelné čerpadlo vyžaduje pravidelnou údržbu bez ohledu na to, zda funguje na principu vzduchu, země nebo vody. V průměru má životnost minimálně 15 let, ale servisované TČ může pracovat efektivně 20 až 25 let. Pravidelný servis též zaručí platnost prodloužené záruky.

Servis tepelného čerpadla? Minimálně jednou ročně

Domácí systémy, včetně fotovoltaiky, topného systému a tepelného čerpadla, vyžadují pravidelnou péči. Majitelé domů by měli nechat TČ zkontrolovat odborníkem alespoň jednou ročně, případně dvakrát ročně při přechodu mezi režimy chlazení a vytápění – a to ideálně na jaře a na podzim.

Kontrola TČ majitelem domu: Na co se zaměřit?

Majitelé domů mohou sice provést dílčí kontrolu, ale nenahrazuje to komplexní odbornou prohlídku a revizi systému. Co mohou udělat sami?

  • Vyměnit vzduchové filtry každých 30 až 60 dní.
  • Udržovat prostor okolo venkovní jednotky čistý.
  • Zajistit, aby byl kolem čerpadla dostatečně volný prostor.

Kontrola TČ odborníkem: Co očekávat?

Odborník specializující se na servis tepelného čerpadla by měl provést kontrolu jednou až dvakrát ročně a ověřit, zda systém není ucpaný nebo poškozený. Během této kontroly by měl vyčistit vnitřek výměníku, vypouštěcí vanu a odtokové potrubí. Zároveň by měl zkontrolovat těsnost a tlak na výtlaku potrubí. Dále by se měl zaměřit na případný únik chladiva, správnost cyklu systému a kontrolu elektrického vedení, kola ventilátoru, motoru, ložisek, pásů a venkovní jednotky.

Odborný pracovník též ověří funkčnost elektrických ovládacích prvků a provede test termostatu. Po této prohlídce vám poradí, jak efektivně nastavit systém pro optimální výkon v daném ročním období. Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivé úkony náročné z odborného i časového hlediska, měli byste nechat kontrolu čerpadla na pracovníkovi firmy a nepřistupovat k ní sami.

Servis tepelného čerpadla objednejte včas

Nezapomeňte objednat servis tepelného čerpadla včas, nejlépe na podzimní a jarní termín. Odborníci bývají vytíženi a mohou mít delší objednací lhůty. Domluvte si další servis v den stávající kontroly nebo zavolejte několik měsíců předem. Neodstraňujte problémy s tepelným čerpadlem sami. Dodržujte doporučení výrobce, jakou konkrétní údržbu vykonat na TČ a konzultujte to s odborníkem na servis.

Kontrola tepelných čerpadel podle typu

Vzduchové tepelné čerpadlo: Tento systém s externí jednotkou vystavenou venkovním podmínkám byste měli nechat zkontrolovat dvakrát ročně, abyste předešli jeho ucpání.

Tepelné čerpadlo země-zdroj: Tento systém vyžaduje minimálně jednou ročně servis vnitřní jednotky, která obsahuje klíčové komponenty pro provoz TČ.

Vodní tepelná čerpadla: Odborník prověří, zda čerpadlo dostatečně čerpá a filtruje vodu a zda je voda v systému čistá.

Kolik stojí servis tepelného čerpadla?

Cena servisu tepelného čerpadla se pohybuje v průměru od 2 800 do 5 000 Kč. Pokud jste zvolili roční kontrolu, objednejte si ji před začátkem topné sezóny.

zdroje:

https://www.energy.gov/energysaver/operating-and-maintaining-your-heat-pump
https://sprsunheatpump.com/How-Often-Should-A-Heat-Pump-Be-Serviced-id3119830.html
https://www.vaillant.co.uk/advice/understanding-heating-technology/heat-pumps/what-to-expect-from-a-heat-pump-service/
https://energocafe.cz/servis-tepelneho-cerpadla-obvykle-stoji-mezi-2800-5000-kc/

Související článek

Pozor na tyto chyby při instalaci tepelného čerpadla. Mohou vás stát tisíce

Tepelné čerpadlo stále více nahrazuje tradiční metody vytápění a ohřevu vody. Jak stoupá poptávka po tomto zařízení, objevují se firmy, které nemají dostatek zkušeností s ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz