Šíří se hoax o zbytečné platbě za jistič. K čemu tato platba je?

V platbě za dodávku elektřiny je vždy zahrnuta také platba za jistič, která může u odběrného místa s velkou spotřebou činit až několik stovek měsíčně. K čemu tuto platbu pravidelně hradíme?
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Hoax tvrdí, že se platí za pronájem přístroje

Po internetu se v poslední době šíří lživá zpráva, tzv. hoax, ve kterém se uvádí platba za jistič jako zcela zbytečná a obrovským způsobem překračuje cenu jističe. Hoax uvádí, že jistič stojí pár set korun a pokud činí poplatek za něj také pár set korun, okamžitě ho splatíte a pak už jen distributorovi platíte nehorázné peníze za nic: „Jmenuji se jistič. Neznáte mě? Ale ano!!! Každý z Vás mě má ve své elektrické skříni doma. Každému rozzářím dům a úsměv, když zapnete elektřinu. Víte, kolik za mě platíte? Ne? Platíte za mě 255,- Kč měsíčně. Komu? No přece distributorovi elektrické energie. Že o tom nevíte? Já vím. A víte, za kolik byste si mě mohli koupit?” Těžko říci, zda někdo tento hoax vytvořil z nevědomosti nebo se zcela jasným záměrem poškodit distributory, dodavatele elektřiny nebo snad stát. Pravda je zcela jinde. Pochopitelně, že za pronájem malého elektrického zařízení si nikdo nedovolí nechávat platit stovky korun měsíčně. Neplatí se totiž za pronájem věci, ale za rozsáhlou a sofitisikovanou síťovou službu.

Rovnováha mezi spotřebou a výrobou elektřiny

Jak jsme již mnohokrát opakovali, elektrická rozvodná sít musí být vždy v naprosté rovnováze. Musí v ní být přesně tolik elektřiny, kolik by se mělo spotřebovat. Taková situace se musí pečlivě naplánovat a rovnovážný stav neustále zabezpečovat. A tak se řídí na jedné straně výrobci elektřiny a na straně druhé spotřebitelé. Pro velké výrobce a spotřebitele z řad firem, například továren, platí speciální pravidla. V nich mají odběratelé přesně stanoveno, kolik elektřiny mohou maximálně odebrat. Pokud by snad tento limit přesáhli, následuje poměrně tvrdá finanční sankce. Proto je v obrovském zájmu každého velkého spotřebitele si maximální povolený odběr hlídat.

Jistič pro rezervovaný příkon

Domácnosti a malí odběratelé mají maximální odběr zaručen díky jističi elektřiny. Ten neumožňuje stanovený odběr elektřiny nikdy překročit. Pokud by se tak stalo, jistič všechny spotřebiče vypne. Podle toho, jakou celkovou spotřebu mají spotřebiče v domácnosti, se objednává tzv. rezervovaný příkon. Ten by měl být v hodnotě součtu příkonů všech spotřebičů. Rozděluje se také jednofázový a třífázový jistič podle využívaných spotřebičů a čím je větší hodnota rezervovaného příkonu, tím více se platí. Za jistič (správně rezervovaný příkon) se platí i tehdy, pokud je nulová spotřeba. Jde totiž vlastně za platbu za rezervaci tohoto příkonu a ta nepropadá ani tehdy, pokud ke spotřebě nedojde. Výměnou za tuto platbu nám distributor slibuje, že bude rozvodnou síť udržovat tak, abychom mohli dodávku elektřiny využívat, kdykoliv budeme chtít. Jistič samotný vlastní majitel nemovitosti, ve které je odběrné místo. Ačkoliv jde o jeho zařízení, sám s ním nesmí manipulovat, neboť je distributorem zaplombovaný. Odplombovat a případně ho opravit může jen pověřený elektrikář.

zdroj: https://www.eon.cz/byznys-energie/jak-je-to-s-platbou-za-jistic/

Související článek

Budou obce rozdávat fotovoltaiku zdarma? V Německu chtějí dávat soláry a čerpadla

Město ve Středním Sasku chce zdarma vybavit občany tepelnými čerpadly a solárními systémy. Záměrem je, aby zde vznikla vesnická solární elektrárna. Místní se ale na ...