Sněmovna schválila přísnější ochranu půdy a pravidla pro agrovoltaiku

Poslanci poslali do Senátu novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která má ochránit nejkvalitnější zemědělskou půdu a pomoci rozvoji agrovoltaiky.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Novela uspěla ve Sněmovně

Novela zákona dává prostor pro rozvoj agrovoltaiky na zemědělské půdě, konkrétně na chmelnicích či ovocných sadech pro posílení potravinové soběstačnosti a energetické nezávislosti farem. Díky tomu vzniknou vůbec poprvé právní podmínky pro souběžné využívání zemědělské půdy k zemědělskému obhospodařování a k výrobě elektřiny při dodržení zákonem stanovených podmínek na více než 70 000 hektarech. Zákon především definuje, co agrovoltaická výrobna elektřiny je.

Definice agrovoltaiky

Podle zákona technické řešení fotovoltaické elektrárny současně umožňuje zemědělskou produkci a výroba elektřiny představuje doplňkovou činnost zemědělské produkce. Vyrobená energie se využívá primárně ke snížení nákladů na energie. Instalované panely mohou zároveň pozitivně ovlivnit podmínky pěstování plodin, například díky zastínění rostlin před nadměrným slunečním zářením. Po schválení zákona bude také možné začít vypisovat dotační tituly určené právě na agrovoltaiku. Čeští zemědělci tak budou moci lépe chránit své plodiny před nepříznivým počasím a zároveň získat nový zdroj příjmů díky produkci bezemisní solární energie.

Pomůže při nepřízni počasí

Agrovoltaika pomůže i proti rozmarům počasí, nebo dokonce klimatickým změnám. Solární panely umístěné například v sadech nebo na vinicích totiž chrání plodiny před příliš silným letním sluncem, krupobitím i třeba neočekávanými mrazíky, které mohou úrodu ohrozit. „Extrémní projevy počasí jsou s postupující klimatickou změnou stále častější. Kromě ochrany plodin před nepřízni počasí pak agrovoltaika představuje pro zemědělce zajímavý způsob snížení nákladů na energie a posílení energetické soběstačnosti, protože souběh energetické a zemědělské produkce jim umožní pokrýt část vlastních energetických potřeb,“ říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Využití pouhého 0,5 % zemědělské půdy v Česku k souběžné produkci solární energie a zemědělských plodin by podle odhadů Svazu moderní energetiky vedlo k výrobě zhruba 15 terawatthodin čisté energie ročně.

Odmítnutí fotovoltaiky na úrodné půdě

Kromě příležitosti pro zemědělce otevírá agrovoltaika i obecně dveře výstavbě pozemních solárních elektráren. „Chceme-li skutečně dekarbonizovat českou ekonomiku a připravit se na elektrifikaci odvětví jako jsou mobilita či třeba ocelářství, budeme muset stavět velké solární a větrné parky. Agrovoltaika umožňuje alespoň část těchto výroben stavět na půdě tak, aby pod nebo mezi panely probíhala zemědělská činnost,“ říká ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl: „Nová pravidla pro agrovoltaiku považuji za přínosná. Oceňuji zároveň, že Sněmovna odmítla návrh na rozvoj fotovoltaiky na nejkvalitnějších půdách. To by bylo špatné a riskantní řešení. Fotovoltaiky podél dálnic se mohou řešit jinak a lépe. Z našich analýz vyplývá, že do roku 2030 lze očekávat nárůst výkonu o až 13 gigawatt-peaků (GWp), nejméně polovina z toho by měla být pro vlastní nebo lokální spotřebu, tedy především na a kolem budov, nikoliv na polích.”

Budoucnosti ve vertikálních panelech

Vedoucí sekce agrovoltaiky Solární asociace Jiří Bím se za poslední roky účastnil nepřeberného množství jednání, pracovních skupin či exkurzí a seznamoval úředníky s příklady dobré praxe. Nyní upozorňuje na to, že za Solární asociaci v něm zatím chybí možnost v agrovoltaických úpravách zemědělských pozemků umisťovat panely vertikálně. Podle informací Ministerstva zemědělství však bude tento typ instalací umožněn hned další úpravou legislativy. Abychom v Česku mohli agrovoltaiku využít skutečně efektivně, bude zapotřebí povolit i výstavbu vertikálních panelů, které jsou v zahraničí velice rozšířené, avšak česká legislativa s nimi prozatím bohužel nepočítá.

„Agrovoltaika je velmi efektivní nástroj moderního zemědělství i moderní energetiky. S pokračující klimatickou změnou roste její důležitost. Viděli jsme v Evropě velké množství agrovoltaických projektů, které již dnes pomáhají zemědělcům vytvořit lepší podmínky pro pěstování plodin. Jsme moc rádi, že bude agrovoltaika nyní uzákoněna v České republice, která se tím zařadí po bok Francie, první země s regulérní legislativou. Agrovoltaické systémy umožňují zvýšit efektivitu využití dané plochy, dokážeme díky ní ochránit zemědělské plodiny a vyrábět elektřinu ze slunce,“ říká Jiří Bím, vedoucí sekce agrovoltaiky v Solární asociaci.

Související článek

K fotovoltaické elektrárně v Ralsku chystá Liberecký kraj třetí kolo konzultací

K připravovanému projektu fotovoltaické elektrárny na letišti v Ralsku na Českolipsku plánuje Liberecký kraj ještě třetí kolo předběžných tržních konzultací, doporučili to experti. Řešit by ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz