SolidSun vyloučili z Cechu akumulace a fotovoltaiky. Kvůli nekalé reklamě a zneužití informací

Dodavatele fotovoltaiky SolidSun vyloučili z Cechu akumulace a fotovoltaiky. Šlo o jednu z firem, které měly zneužívat informace o změně dotací v reklamě.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Nekalé jednání při vyjednávání o zakázce

O tom, že Cech akumulace a fotovoltaiky bude vylučovat některé členy, se vědělo již od konce ledna. Tehdy Cech uvedl, že „Představenstvo CAFT velice pečlivě vyhodnocuje podněty z trhu o nekalém jednání při vyjednávání se zájemci o instalaci FVE.“ SolidSun skončil v Cechu v úterý 27. února, což je patrné ze zápisu z jednání Cechu. To mělo na programu jediný bod, a to sice vyloučení člena SolidSun kvůli jednání firmy na konci roku 2023 a zejména na počátku roku 2024. Při hodnocení jednání byly vzaty do úvahy informace z více zdrojů, přičemž prostor k vyjádření k prověřovaným skutečnostem dostal i samotný člen SolidSun.

Neveřejná a neověřená informace o dotaci

Firma se měla v prosinci 2023 účastnit jednání pracovní skupiny Cechu, na kterém získala neověřenou informaci o možném snížení podpory dotačního programu NZÚ, resp. o jeho přerušení. Ačkoliv šlo o neveřejnou a důvěrnou informaci, firma SolidSun ji měla využít v reklamě:„Tyto informace byly zejména pro svou nepodloženost komunikovány jako neveřejné a důvěrné. Jejich sdělení veřejnosti před oficiálním potvrzením ze strany příslušných autorit by ohrozilo jak důvěru Cechu navenek vůči zákazníkům a ostatním profesionálům v oboru, tak i důvěru v Cech ze strany pracovníků státní správy, se kterými Cech takové informace komunikuje.“

Nátlak na zákazníky

SolidSun informace použila v reklamě, a to neetickým způsobem a nátlakem na zákazníky: „Vedle samotného porušení důvěrnosti bylo zjištěno neetické chování zástupců SolidSun v rámci komunikace takové neověřené informace za účelem získání zákazníků a následně zisku pro SolidSun. Zjištěné praktiky SolidSun byly vyhodnoceny rovněž jako nekalé, neboť při nich zástupci SolidSun zneužívali mylné informace, vyvolávali dojem časové tísně a pracovali s faktorem strachu. Obava, že tyto praktiky mohou připomínat chování tzv. energošmejdů byla potvrzena došlými reakcemi.“ Podle Cehu SolidSun ve svých vyjádřeních potvrdil, že používal neveřejné a obsahově nesprávné informace: „Dále uvedl, že tyto neověřené informace dále doplnil krátkým termínem, aby zvýšil tlak na oslovené zákazníky. SolidSun ve svém písemném vyjádření shora popsané skutečnosti „omlouvá“ tím, že dle jeho vnímání reality zde existuje nedostatečná veřejnoprávní komunikace našich politických reprezentantů, a že pouze chtěli transparentně informovat zákazníky o dění v dotační politice státu. Rozpornost mezi takto deklarovanými motivy a jejich přiznáním, že v obchodní kampani vědomě a záměrně užívali nepravdivé informace, však SolidSun nijak nevysvětlil.“

Ztracená důvěra při jednání se státním správou

Reklama této společnosti nevyvolala pozitivní reakce ani u Cechu, státní správy nebo mezi veřejností a zřejmě utrpěly také vzájemné vztahy mezi Cechem a státní správou: „V důsledku shora popsaného jednání člena Cechu došlo ke ztrátě důvěry zejména u posledně uvedené strany. Citelný zásah do důvěry utrpěl Cech i mezi ostatními svými členy. Jedná se o následky, které již není možné odstranit žádným opatřením. Ztracená důvěra zejména vůči státní reprezentaci, se kterou dosud Cech komunikoval, je citelným zásahem do renomé i činnosti Cechu a je otázka, zda bude vůbec někdy obnovena.“

Vyhrožování Cechu

Na jednání představitelů Cechu akumulace a fotovoltaiky se následně rozhodlo hlasováním, že bude společnost vyloučená. „SolidSun ve své písemné reakci k vysvětlení svého jednání naopak vyhrožuje Cechu, že použije všechny dostupné právní a mediální prostředky a bude vymáhat celou škodu v případě rozhodnutí o následcích takového jeho pochybení.“

SolidSun: zprávu prý rozesílali jen jeden den

Společnost SolidSun vydala prohlášení, ve kterém se necítí z klamání zákazníků nijak vina. Na počátku roku prý měli oni sami informaci o tom, že jiné instalační firmy na ně tlačí s tím, že se bude snižovat státní podpora a informace prý již byly zcela veřejné: „V pátek 5.1.2024 v reakci na uvedené rozeslali někteří obchodní zástupci Solidsun s.r.o., vedení snahou o solidní a proklientský přístup k zákazníkům, SMS ohledně plánového snížení dotací NZÚ,“ uvádí se v prohlášení SolidSun. Zasílání SMS prý trvalo jen jeden den, poté na pokyn od Cechu a Solární asociace SolidSun zasílání SMS o snížení dotační podpory zákazníkům ukončil. Vyloučení z Cechu se jim zdá neúměrné: „Jako firma Solidsun s.r.o. nesouhlasíme se svým vyloučením z CAFT, neboť se trvale hlásíme k hodnotám deklarovanými CAFT, které se každodenně snažíme naplňovat při poskytování našich služeb zákazníkům. Na členství v CAFT však lpět nebudeme.“

Související článek

Unikátní návod jak sdílet elektřinu

Unie komunitní energetiky (UKEN) vydává návod Jak začít sdílet elektřinu, který zájemce o komunitní energetiku provede založením energetického společenství i zahájením sdílení elektřiny u aktivních ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz