Solarni magazin nové logo

Sousedské války kvůli hlučnému tepelnému čerpadlu. Má to řešení?

Nekvalitní, levné a pochybného původu: právě takové tepelné čerpadlo může odstartovat sousedské spory, které mohou skončit až u soudu. Jak se dá bránit proti hluku tepelného čerpadla od souseda a jaká opatření může majitel zařízení učinit?
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Současná TČ jsou tišší než v minulosti

Sousedské spory kvůli tepelným čerpadlům často vznikaly kvůli starým ventilátorům. Dnes musí zařízení splňovat určité hlukové normy. Přesto se stává, že kvůli špatnému umístění může ventilátor rušit (ať už vy rušíte sousedy, nebo sousedi vás). Aby se předešlo takovým konfliktům, je dobré zvážit investici do dražšího tichého zařízení. V současné době se prodávají moderní čerpadla s hlučností vnější jednotky kolem 40 dB. Pro představu – tikot hodin dosahuje 35 dB a zapojená chladnička asi 40 dB.

„Především tepelná čerpadla vzduch-voda jsou zásadním zdrojem hluku. Proto je při návrhu nebo výběru tepelného čerpadla potřeba k tomu přistoupit zodpovědně,“ upozornili zástupci Asociace pro využití tepelných čerpadel.

Na straně majitele: Soused má neustále nějaké připomínky

Co dělat, když jste koupili tiché tepelné čerpadlo, které splňuje veškeré limity hluku, ale váš soused si pořád stěžuje? Nejprve byste měli vyloučit, že soused neslyší jiný zdroj hluku a že má problém právě s vaším tepelným čerpadlem.

Při umisťování tepelného čerpadla byste měli být obezřetní. Neinstalujte je k rohům ani ke stěnám domu, kde může být hluk silnější kvůli akustice. Ideální je umístit čerpadlo minimálně 3 metry od překážek, aby se zvuk mohl rozptýlit. Nedoporučuje se dávat ventilátor tepelného čerpadla přímo proti oknům obytných místností souseda. Pokud je to možné, neinstalujte ho ani v blízkosti sousedského domu. Pokud máte sousedy ze všech stran, zvolte stranu, která je od nich nejdál. Chcete-li se vyhnout v budoucnu možným sporům se sousedy, konzultujte umístění TČ s odborníkem na akustiku, případně se poraďte s certifikovaným výrobcem či prodejcem. Dodržováním hlukových limitů předejdete možným problémům a zajistíte si klidné soužití se sousedy.

Na straně souseda: Majitel tepelného čerpadla má hlučné zařízení

Co dělat, když vás ruší hluk tepelného čerpadla od souseda?

1. Jako první byste se měli pokusit vyřešit problém s majitelem zařízení. Ten může zvážit protihluková opatření. Pokud ale soused nebere vaše námitky v potaz, můžete podat stížnost na krajskou hygienickou stanici. Ta provede šetření, jestli čerpadlo u souseda nepřekračuje hlukové limity nebo nezpůsobuje vibrace. Zároveň by majitel TČ měl dodržovat doporučená pravidla pro jeho umístění.

2. Pokud hladina hluku z tepelného čerpadla překračuje povolené normy, tj. 40 dB(A) v noci a 50 dB(A) ve dne ve vzdálenosti 2 metrů od oken, může úřad nařídit jeho přesunutí nebo instalaci protihlukových opatření.

3. Jestliže váš soused musel získat stavební povolení pro tepelné čerpadlo, zjistěte, jaký má typ čerpadla (například země-voda, voda-voda) a ověřte, zda splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem. Pokud ne, úřad by měl nařídit nápravu, která může zahrnovat dodatečnou kolaudaci nebo odstranění čerpadla. Úřad by měl zohlednit i hladinu hluku, kterou čerpadlo generuje.

4. V krajním případě oslovte právníka, který vám může doporučit odborníka pro měření hluku. Ten zjistí, jaká je úroveň hluku ve dne a v noci a na základě výsledků můžete podat žalobu podle zákona § 1013 na omezení vlastnických práv majitele TČ. Je však třeba mít na paměti, že se jedná o dlouhodobý spor a navíc vás to bude něco stát. Žalobu můžete podat i v situaci, kdy limity hluku nejsou překročeny, ale jedná se o hluk nepřiměřený místním poměrům.

Zdroje:
https://www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy/info-a-tipy-k-nakupu/soused-a-tepelne-cerpadlo.html
https://www.tepelka.cz/blog/co-rika-stavebni-zakon-o-umisteni-tepelneho-cerpadla/
https://www.hygpraha.cz/porizenim-a-provozem-tepelneho-cerpadla-vznika-jeho-vlastnikovi-odpovednost-za-plneni-hygienickych-limitu-hluku/
https://www.idnes.cz/bydleni/na-navsteve/problem-se-sousedem-tepelne-cerpadlo-na-dome.A151221_151911_dum_osobnosti_web

Související článek

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: Výhodná investice nebo předražená klimatizace?

Vzduchové tepelné čerpadlo má své odpůrce i příznivce. Pro někoho je to předražená forma klimatizace, zatímco jiní v něm spatřují účinné řešení pro vytápění v ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz