Společnost Alpha Solar systems v insolvenci. Jak se mohou klienti domoci svých práv?

Klienti Solar Alpha se ocitli nezáviděníhodné situaci. Jejich fotovoltaické elektrárny nestojí, či jen z části, přitom zaplatili vysoké zálohy. Jak se mohou bránit a domáhat se svých práv?
Firma slibovala termíny montáže, ty se ale nekonaly | zdroj: Andy Dean

Vysoké zálohy paradoxně dodávaly na klidu

Problémy klientů společnosti Alpha Solar vykrystalizovaly až nedávno. Klienti sami přiznávají, že již delší dobu nebylo mnoho v pořádku. Jedna z klientek společnosti Solárnímu magazínu sdělila, že měla objednanou fotovoltaiku na konci loňského roku, ve stejnou dobu složila zálohu. Bohužel se stále nic nedělo a firma prý neustále posouvala nový a nový termín dodání. Nesplněných termínů dodání prý přibývalo, montážní firma se ale nedostavila a ani se předem neomluvila. Mnozí měli čekat zcela nadarmo. Klienty paradoxně uklidňovalo to, že složili opravdu vysokou zálohu, a to ve výši 60 %. Domnívali se totiž, že pokud má společnost tolik peněz k dispozici, nehrozí, že jí dojdou finance a ukončí svou činnost. To se ale ukázalo jako ošidné. Na jaře se ukázalo, že firma neplatí ani své spolupracovníky a zřejmě také dodavatele, neboť v říjnu podal jeden z dodavatelů, společnost Dratel, na Alpha Solar návrh na insolvenci. Tím již všem klientům došlo, že to, že by se dočkali dokončení prací od Alpha Solar, se již nestane.

Dodavatel navrhl insolvenční řízení

S Alpha Solar bylo zahájeno insolvenční řízení, ve kterém by měla nejprve podat výčet svých aktiv a závazků a měli by být vyrovnáni její věřitelé. Navrhovateli insolvence, společnosti Dratel, má Alpha Solar dlužit 4,2 milionu. V ohrožení je tak stále ještě majetek společnosti v podobě materiálu, který zákazníkům přivezla, ale elektrárnu ještě nezprovoznila. I tento majetek totiž může být podstatou insolvence. Společnost Dratel nabídla bývalým klientům Alpha Solar, že je jejich obchodní zástupce navštíví a sjedná s nimi další postup dokončení instalace fotovoltaiky. V takovém případě však může nastat případ, že by insolvenční správce tento majetek považoval za majetkovou podstatu a mohl by do insolvence „spadnout“. Je tedy třeba ta nejvyšší obezřetnost.

Připojení do insolvenčního řízení

Každý klient, kterému fotovoltaická firma dluží, by měl svoji pohledávku připojit do insolvenčního řízení. Pokud totiž firma již v insolvenčním řízení je, nelze dále čekat a spoléhat se na plané sliby, které zcela jistě nebudou naplněny. O tom, že je firma v insolvenčním řízení, je možné se dozvědět na internetových stránkách isir.justice.cz/isir/. Dlužníka je v něm možné dohledat podle jména a příjmení, rodného čísla, případně spisové značky insolvenčního řízení. Pohledávku je třeba připojit prostřednictvím standardizovaného formuláře, který lze najít na stránkách insolvence.justice.cz. Přihláška se podává k insolvenčnímu soudu, kde řízení probíhá. Musí obsahovat celou řadu náležitostí, a to označení soudu a spisovou značku insolvenčního řízení, údaje o dlužníkovi, údaje o věřiteli, výši pohledávky, důvod vzniku pohledávky, popsání skutečností, které jsou důvodem vzniku pohledávky, povahu pohledávky (vykonatelnost, splatnost, podřízenost atd.) a podpis věřitele, případně jeho právního zástupce. K pohledávce se připojují přílohy, které dokládají vznik dluhu, v tomto případě smlouvy a faktury.

Trestní oznámení

Někteří klienti pojali podezření, že se v tomto případě stal podvod. V takovém případě je třeba podat trestní oznámení na Policii ČR, a to na jakékoliv služebně. Trestní oznámení musí podat každý sám. Hromadně ho podat, nebo se připojit k oznámení někoho jiného, nelze.

Související článek

Rozvoj solární energetiky v Česku zpomalil: V pololetí ubylo nových fotovoltaik

Rozvoj solární energetiky v Česku zpomalil. V prvním pololetí letošního roku bylo zprovozněno 24.000 nových fotovoltaických elektráren, což bylo meziročně o 21.200 zařízení méně. Instalovaný ...