Solarni magazin nové logo

Spotové ceny elektřiny: Jak fungují a proč o nich uvažovat?

O spotových cenách elektřiny ještě před pár lety vědělo jen pár odborníků. Kvůli energetické krizi je však dodavatelé začali poměrně široce nabízet. Co označují a má smysl o nich uvažovat, ať už se jedná o dodavatele elektřiny z fotovoltaiky nebo odběratele?
Spotové tarify a chytré elektroměry: Přesné měření ovlivňuje cenu elektřiny | zdroj: Freepik

Burza – místo, kde se nakupuje elektřina

Konečnou cenu pro odběratele určuje dodavatel elektřiny, ale i ten musí tuto cenu odvozovat od toho, za kolik ji nakoupil na burze elektřiny, tedy od velkoobchodní ceny elektřiny. „Záleží na tom, o jakou burzu se jedná. Na burze se obchoduje dvěma způsoby. Jednak jsou to spekulace na ceny komodity v budoucnu (futures) anebo nákup a prodej přebytků elektřiny nebo plynu na velmi krátký časový úsek (na hodinu, na den a hodinu dopředu). Pokud se jedná o spekulace na budoucí ceny, tak ty ovlivňuje zejména očekávaná spotřeba (třeba v současnosti se mluví o přicházející krizi v Evropě, útlumu výroby) a pak očekávané náklady na výrobu elektřiny – cena plynu, uhlí, cena povolenek, výstavba obnovitelných zdrojů energie. V současné době hlavní roli hraje cena plynu a povolenky. U krátkodobých trhů hraje největší roli přebytek nebo nedostatek elektřiny v určitém okamžiku. Zde není prostor pro spekulaci,“ popisuje fungování burzy pro Solární magazín Jan Schindler, analytik kalkulátoru kalkulator.tzb-info.cz.

Spotový tarif: obří maxima i naprostá minima

Před energickou krizí byla nejběžnějším úvazkem fixace na dva roky. Po masivním zdražení elektřiny se fixní ceny přestaly vyplácet, neboť se spekulovalo, že ceny elektřiny klesnou a fixovat si několikanásobnou cenu elektřiny se zákazníkům nechtělo. Tehdy začali dodavatelé častěji nabízet také spotové tarify, které byly původně zcela na pozadí zájmu. Jde totiž o tarify, které odrážejí okamžité obchody na burze na krátkodobých trzích. Na těch se elektřina objedná a okamžitě odebere. Zde cenu ovlivňuje to, zda je elektřiny dostatek nebo nedostatek. Cena se tedy liší podle denní doby, a to velmi významně. Důležité je, nakolik „jedou“ výrobci elektřiny, včetně obnovitelných zdrojů a nakolik se elektřina také spotřebuje. Svou roli také hraje roční období. V létě se například elektřiny spotřebovává mnohem méně. Ceny tedy doslova létají od naprostých maxim až po úplná minima. Zatímco pro zákazníka je tento tarif rizikový, dodavatel žádné riziko nenese. Fakturaci za velkoobchodní ceny přenese na zákazníka, za své služby fakturuje určitou marži, na kterou má nárok vždy, ať už je cena elektřiny jakákoliv.

Jak řídit svoji spotřebu?

Pokud si spotřebitel objednal tzv. spotový tarif, bylo pro něj klíčové, aby aktuální ceny elektřiny na spotovém trhu sledoval a podle toho řídil svoji spotřebu. To lze těžko ovlivnit u spotřebiče, který běží neustále nebo jeho spuštění nelze plánovat, jako například u lednice nebo elektrického topení. Lze si však naplánovat spouštění velkých spotřebičů, jako je pračka, myčka a sušička. Před využíváním spotových tarifů pro odběratele již před časem varoval Energetický regulační úřad: „Spotové produkty patří do rukou jen těm spotřebitelům, kteří se vyznají ve fungování energetické burzy a jsou ochotní ji průběžně sledovat. Jejich domácnost samozřejmě musí mít také patřičnou rezervu, aby ji nepřekvapil náhlý růst účtů za energie. Pro ilustraci – ceny elektřiny se v roce 2022 na krátkodobém trhu vyšplhaly o více než 500 %, plyn ještě výrazněji. Pokud máte vyšší spotřebu, elektřinou nebo plynem například vytápíte, unese takový náraz vaše peněženka? Pokud ne, držte se od podobných nabídek raději dál,“ uváděl Ladislav Havel, člen Rady ERÚ, ve své zprávě veřejnosti.

Jak se měří spot?

Cena se ve spotovém tarifu měří po hodině. Důležité je tedy umět spotový tarif správně měřit. To ale u celé řady domácnosti nelze, jejich elektroměry to neumožňují. Proto se spotový tarif zpoplatňoval podle určitého vzorce nejtypičtější spotřeby a v důsledku toho bylo vlastně jedno, kam který uživatel přesunul spotřebu. Jeho skutečnou spotřebu v určitém období konečný účet za elektřinu neodrážel. V roce 2023 platily zastropované ceny elektřiny, které by uživatele spotových tarifů velmi zvýhodňovali, protože by vždy platili nižší ceny, než byl cenový strop, ale maximální hodnoty, na které mohou spotové ceny skočit, by platil stát. Proto stát zakázal možnost nabízet spotové ceníky těm, kdo nemají chytré elektroměry s průběhovým měřením a zaznamenávání spotřeby každou hodinu.

Spotový tarif a výkup přebytků z fotovoltaiky

Spotové tarify nabízí také firmy, které vykupují přebytky z fotovoltaiky. Tehdy prodává výrobce elektřiny elektřinu za předem neznámou cenu. Ta se řídí podle toho, jaká je aktuální cena na spotovém trhu. Ceny se mohou pohybovat opět naprosto různě, takže výrobce nebude vědět dopředu, za kolik elektřinu prodá: „Každý den kolem 14:00 vydává organizátor trhu s elektřinou jejich hodnoty na další den. Je jich dvacet čtyři, pro každou hodinu jedna. Do jejich výše promlouvá více faktorů. Záleží například na tom, kolik elektřiny bude potřeba, kdo ji vyrobí a jaká bude poslední tzv. závěrná elektrárna. Ta určuje cenu pro danou hodinu,“ konstatoval Jan Hicl, produktový ředitel společnosti Nano Green, která za spotové tarify vykupuje. V Nano Energies dodávají svým zákazníkům aktuální ceny včetně predikcí. I spotové tarify pro výkup elektřiny je ale třeba neustále sledovat a nenechávat je svému vlastnímu osudu.

Související článek

Centropol výrazně snižuje výkupní ceny elektřiny z fotovoltaik

Centropol napsal svým dodavatelům elektřiny dopis, ve kterém je informoval o výrazném snížení výkupní ceny elektřiny. Činí tak kvůli poplatkům za stabilizaci rozvodné sítě, která ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz