Spotové tarify by mohly pomoci rychlejšímu připojování fotovoltaik

Spotové tarify, kdy se platí za zcela aktuální cenu elektřiny, by mohly pomoci rychlejšímu připojování fotovoltaik. Díky těmto tarifům totiž odběratelé přizpůsobují svou spotřebu ceně elektřiny a neblokovali by zbytečně kapacitu.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Vyžadují aktivního zákazníka

Spotové tarify nemají žádnou pevnou cenu za kilowatthodinu elektřiny. Ta se odvíjí od aktuální ceny na burze, která se mění každou hodinu. Na spotřebiteli je, aby tedy tuto cenu sledoval a svou spotřebu podle toho upravil. Platí totiž tuto cenu plus měsíční poplatek svému dodavateli. Ten ale nenese žádná rizika zvýšené ceny. Ta leží na samotném zákazníkovi. Cena na burze je totiž velmi proměnlivá a může skočit od naprostých minim až do maxim. Na zákazníkovi je, aby omezil svou spotřebu v době maxim a naopak co nejvíce navýšil v době minima. Právě to činí odpovědný tzv. aktivní zákazník a již nyní tak nevědomky dodržuje jisté zásady řízení flexibility, která bude stále důležitější.


Spotové tarify v ČR

Spotové tarify před energetickou krizí a pádem dodavatelů elektřiny v roce 2021 využíval jen málokdo. Dodavatelé je začali hromadně nabízet po pádu Bohemia Energy a bezprecedentním zdražení elektřiny na burze. Snažili se tak přenést veškeré riziko z raketového růstu velkoobchodní ceny elektřiny na zákazníka: „Asi nejvýmluvnější referencí proti spotu je fakt, že v loňském roce, kdy ceny energií vystřelily do obrovských výšek, tak někteří dodavatelé zákazníkům hromadně začali rušit fixace, které je před zdražením chránily, a převáděli je právě na spotové produkty. Rozhodně to tedy nedělali proto, že by to pro zákazníky bylo výhodné,” potvrdila Alice Horáková, tisková mluvčí ČEZ. Současně se zavedením cenového stropu na elektřinu stát zakázal nabízet spotové tarify zákazníkům, kteří neměli chytrý měřák na elektřinu, který dokáže zaznamenávat spotřebu elektřiny každou hodinu.

Spotové tarify se budou nabízet povinně

Nyní stát naopak uložil každému dodavateli, který má v péči více než 200 000 odběrných míst, aby spotové tarify nabízel. K tomu se dodavatelé stavěli poněkud zdrženlivě. „Centropol zařadí produkty vázané na denní trh do své nabídky také pro domácnosti. Budou ovšem obsahovat důslednou dokumentaci možných rizik, systém upozornění a varování a součástí bude dostupný cenový monitoring. To vše, abychom domácnosti před případnými riziky chránili,” řekl Solárnímu magazínu na konci loňského roku Jiří Matoušek. „V dnešní době, kdy jsou energetické trhy stále ještě poměrně rozkolísané a nervózně reagují na negativní zprávy, je spot opravdu jen pro znalé. Spotový produkt vyžaduje od zákazníka aktivní přístup: alespoň základní orientaci v tom, jak energetická burza funguje, a především přizpůsobení spotřeby podle aktuálního vývoje spotových cen,” uvedla Alice Horáková z ČEZ.

Chytré měření jako základ

Spotové tarify a aktivní ovlivňování spotřeby elektřiny jsou spojené s měřením aktuální spotřeby elektřiny po hodinách. Taková odběrná místa musí být vybavena chytrými měřiči, které jsou schopny právě tato data uchovávat a také je okamžitě zasílat do cloudu prostřednictvím Internetu věcí. Pokud je odběrné místo vybavené běžným elektroměrem, tato data nejsou k dispozici. Vývoj spotřeby v čase se pouze odhaduje podle určité typizované spotřeby na základě modelu. Spotřeba elektřiny na tomto místě je doposud ovlivněna pouze zapojením do sítě HDO, kdy se velké spotřebiče (elektrokotel, bojler apod.) sepnou pouze v určitých hodinách, kdy platí tzv. nízký tarif, nebo osobním odhadem odběratele. V případě, že by byly instalovány chytré měřiče, měl by odběratel veškerá aktuální data v reálném čase k dispozici v internetové aplikaci a řízení spotřeby by tak bylo mnohem jednodušší. Chytré elektroměry by se měly v nejbližších několika letech instalovat do všech odběrných míst. Každý rok ale znamená zdržení a to, že se upře možnost řízení spotřeby mnoha odběratelům.

Související článek

Hromosvod a fotovoltaika: Skrytá nebezpečí, která vám mohou zničit domov

Článek, ve kterém Asociace energetických specialistů varuje před požáry, které způsobuje neodborné zapojení fotovoltaiky, vzbudil velký ohlas. Mnoho našich čtenářů zajímalo, jakou roli v možnosti ...