Solarni magazin nové logo

Staré solární panely. Recyklace nebo další využití?

Životnost solárních panelů stejně jako u většiny technologií je omezená. Jakmile se jejich výkon významně sníží, majitelé začnou přemýšlet o jejich výměně. Co se starými, ale nepoškozenými panely?
Staré fotovoltaické panely můžou mít i jiné využití, než nákladná recyklace | zdroj: Freepik

Recyklace

Recyklace všech fotovoltaických panelů již byla předem zaplacena. Náklady na tyto panely zaplatil buď výrobce nebo dovozce. Součástí ceny každého fotovoltaického panelu je tedy také recyklační poplatek. U menších fotovoltaických elektráren do 50 kWp mají majitelé možnost odevzdat vysloužilé panely zdarma do sítě míst zpětného odběru. Tato síť je podobná síti veřejných sběrných dvorů a umožňuje jednoduché odevzdání starých solárních panelů. Majitelé fotovoltaických elektráren s výkonem nad 50 kWp se musí dohodnout s provozovateli kolektivních systémů pro zpětný odběr na místě a způsobu předání odpadu. Majitelé mají jistotu, že tento druh odpadu mohou bezplatně odevzdat popsaným způsobem, neboť výrobci a dovozci solárních panelů již zpětný odběr a recyklaci předem zaplatili prostřednictvím recyklačních poplatků. Majitelé a provozovatelé menších fotovoltaických elektráren mají povinnost demontovat panely ze střechy, nebo z konstrukcí na pozemku a odpad odevzdat do systému zpětného odběru elektroodpadu. Za toto předání na recyklaci se také nepožaduje žádný další poplatek, protože i zde jsou náklady na zpracování odpadu již hrazeny recyklačními poplatky. Platí se samozřejmě demontáž a doprava. Zpětný odběr a recyklace je tedy pro všechny provozovatele fotovoltaických elektráren v ČR zcela zdarma. Nicméně náklady na recyklaci nejsou malé. Za recyklaci běžného panelu, který váží přibližně 23 kilogramů, zaplatili dopředu výrobci či dovozci 200 Kč.


Panely jako stavební materiál
Využití starých solární panelů jako stavebního materiálu představuje zajímavou alternativu k recyklaci. Tato technika se stává stále více populární díky své ekonomické a ekologické výhodnosti. Indičtí vědci navrhli využít solární moduly, po skončení jejich životního cyklu, jako stavební materiál pro malé, levné bytové jednotky. Na svých webových stránkách na to upozornila indická verze pv- magazínu. Protože recyklace solárních modulů není v současné době ekonomicky rentabilní, přístup vědců mění běžné solární moduly na fotovoltaické výrobky integrované do budov bez jakýchkoli úprav. Vědci z Indického vědeckého institutu vyvinuli myšlenku opětovného využití fotovoltaických modulů na konci jejich životního cyklu, jako levného stavebního materiálu s nízkou spotřebou energie. Výzkumná skupina zdůraznila, že recyklace solárních modulů není v současné době ekonomicky rentabilní. Jejich přístup proto spočívá v přeměně běžných solárních modulů na výrobky bez jakýchkoli úprav. „Použitím solárních panelů lze výrazně snížit náklady na stěny, okna a střechy,“ uvedl na dotaz pv-magazínu vedoucí autor studie Roshan Rao. Hmotnost těchto panelů je ve srovnání s běžnými cihlovými zdmi o tloušťce 250 milimetrů výrazně nižší. Základy pro fotovoltaickou konstrukci by byly mnohem menčí a levnější.


Příklady využití:
1. Solární pergola: Jednou z možností je výstavba solární pergoly, která poskytuje stín a zároveň generuje elektřinu. Staré solární panely se instalují na střechu pergoly tak, aby byly exponovány ke slunečnímu záření. Tato kombinace poskytuje dvě výhody-ochranu před slunečním žárem a výrobu elektřiny.


2. Solární stěna: Dalším příkladem využití je integrace starých solárních panelů jako vnější vrstvy na fasádě. Panely lze namontovat sestavením základní konstrukce, která následně slouží, jako nosný prvek, a zároveň jako zdroj menšího množství energie. Solární stěna tak má dvě využití, jako izolace budovy a generování elektřiny.


3. Solární přístřešek pro parkoviště: Další zajímavou možností je využití starých solárních panelů pro výstavbu přístřešků nad parkovišti. Tato konstrukce poskytuje stín pro zaparkovaná vozidla a zároveň využívá slunečního záření k výrobě elektřiny.

3. Solární plot: Staré solární panely mohou být použity také ke stavbě plotu kolem nemovitostí. 

Využití starých panelů k výrobě elektrické energie je samozřejmě dáno jejich kvalitou. Panely lze také použít pouze jako stavební materiál

Zdroj: pv-magazine.de, solarniexperti.cz

Související článek

Instalujete fotovoltaiku? Vyhněte se této zásadní chybě při umístění technologie

Chcete-li zajistit dlouhou životnost a efektivní fungování vašeho fotovoltaického systému, je klíčové správně vybrat nejen kvalitní komponenty, ale také umístění technologie, jako jsou střídače a ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz